Usposabljanje

Temeljna kvalifikacija

Usposabljanje - NPK voznikTemeljna kvalifikacija za voznike v cestnem prometu nadomešča program Nacionalne poklicne kvalifikacije, ki je ukinjen za voznike, ki opravljajo javne prevoze potnikov z 10. 9. 2008 in 10. 9. 2009 za voznike, ki opravljajo javne prevoze blaga z vozili nad 3,500 kg. 

Dokazila o opravljeni Temeljni kvalifikaciji mora imeti vsak voznik pri sebi na vožnji, in sicer od 10. 9. 2008 za opravljanje javnih prevozov potnikov z avtobusi, od 10. 9. 2009 pa za opravljanje javnih prevozov blaga z vozili nad 3.500 kg.

Upravne enote vpisujejo kode Evropske unije "95" v vozniška dovoljena. Vozniki morajo na UE vložiti pisno vlogo in dokazilo, da imajo priznano ali pridobljeno temeljno kvalifikacijo. Za voznika se šteje, da ima pridobljeno temeljno kvalifikcijo če:

 • ima pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) voznik/voznica v cestnem prometu do 10. 9. 2008 za voznike avtobusov in do 10.9.2009 za voznike C in E kategorije (za dokazilo šteje certifikat NPK voznik) ali
 • je bil vpisan v evidenco voznikov na OZS in GZS do 29. 12. 2006 (za dokazilo šteje potrdilo OZS/GZS)ali
 • je na dan 3. 8. 2001 opravljal delo voznika, pa ni bil vpisan v evidenci zbornice (za dokazilo šteje potrdilo delodajalca) ali
 • je zaključil ustrezno srednje poklicno izobraževanje in si pridobil poklic voznika od 29. 12. 2006 (za dokazilo šteje ustrezno spričevalo)

Poklicni vozniki za opravljanje javnih prevozov potnikov in za opravljanje javnih prevozov blaga z vozili nad 3.500 kg po 10. 9. 2009 z vpisano kodo v vozniškem dovoljenju v EU dokazujejo svojo strokovno usposobljenost za opravljanje svojega poklica. Nadzorni organi vozniku, ki nima vpisane kode, prepovejo nadaljevati vožnjo. 

Pridobitev temeljne kvalifikacije

Vozniki, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev temeljne kvalifikacije po zgoraj navedenih točkah, lahko pridobijo temeljne kvalifikacije v skladu z zakonom na naslednje načine:

 • s preizkusom znanja: teoretični (najmanj 4 ure) in praktični (najmanj 2 uri) preizkus znanja,
 • z načinom pospešene pridobitve temeljnih kvalifikacij: tečaj, ki obsega 140 ur , vsaj 10 ur vožnje ustrezne kategorije, pisni preizkus znanja.

K individualni vožnji in praktičnemu preizkusu znanja sme pristopiti kandidat, ki ima opravljen vozniški izpit ustrezne kategorije oziroma veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije. Praktični preizkus znanja kandidat opravlja ob prisotnosti učitelja vožnje in predsednika komisije, ki ocenita kandidatovo usposobljenost.

Komisija kandidatom, ki redno obiskujejo tečaj, uspešno opravijo teoretični in/ali praktični preizkus znanja, izda spričevalo, ki potrjuje, da je kandidat opravil temeljne kvalifikacije za določeno kategorijo.

Redno usposabljanje

Redno usposabljanje je obvezno in ga morajo kandidati, ki so opravili prvi tečaj rednega usposabljanja, opravljati vsakih pet let v obsegu 35 ur ali vsako leto v trajanju najmanj 7 ur. Usposabljanje morajo kandidati opraviti pred iztekom veljavnosti spričevala, ki potrjuje redno usposabljanje.

Redno usposabljanje se izvaja v obliki obiskovanja obveznega tečaja in praktične izvedbe zahtvanih ciljev po katalogu znanj, potrebnih za pridobitev temeljnih kvalifikacij in izvajanje rednega usposabljanja.

Prvi tečaj rednega usposabljanja morajo opraviti:

 • kandidati, ki so imeli ob uveljavitvi zakona priznano strokovno usposobljenost voznikov na podlagi Zakona o prevozih v cestnem prometu (UL RS, št.26/05 - uradno prečiščeno besedilo), in imajo vozniško dovoljenje kategorij D1, D1+E, D ali D+E, najkasneje do 10. 9. 2010.
 • kandidati, ki so imeli ob uveljavitvi zakona priznano strokovno usposobljenost voznikov na podlagi Zakona o prevozih v cestnem prometu (UL RS, št. 26/05 - uradno prečiščeno besedilo), in imajo vozniško dovoljenje kategorij C1, C1+E, D ali C+E, najkasneje do 10. 9. 2011.
 • kandidati, ki so do 10. 9. 2008 pridobili nacionalno poklicno kvalifikacijo voznik/voznica v cestnem prometu ali uspešno končali poklicno izobraževanje za voznike, in imajo vozniško dovoljenje kategorij D1, D1+E, D ali D+E, najkasneje do 10. 9. 2013.
 • kandidati, ki so in bodo do 10. 9. 2009 pridobili nacionalno poklicno kvalifikacijo voznik/voznica v cestnem prometu ali uspešno končali poklicno izobraževanje za voznike, in imajo vozniško dovoljenje kategorij C1, C1+E, C ali C+E, najkasneje do 10. 9. 2014.
 • kandidati, ki bodo opravljali temeljne kvalifikacije po 10. 9. 2008 (velja za kategorije D1, D1+E, D ali D+E) oziroma po 10. 9. 2009 (velja za kategorije C1, C1+E ali C+E), v roku pet let od izdaje spričevala o pospešeno pridobljeni temeljni kvalifikaciji. Ti kandidati lahko izjemoma opravljajo prvi tečaj rednega usposabljanja v roku, ki ni daljši od sedem let, če lahko zagotovijo pokrivanje datuma izteka veljavnosti spričevala, ki potrjuje redno usposabljanje z datumom izteka veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Prijave

Prijave za pridobitev temeljne kvalifikacije zbiramo po telefonu na številki 031 624 000 in 04 280 83 00, po elektronski pošti pa naslov petra.krnic@bb.si

nazaj