Kontakt

Brane izjava

Strategija izobraževanja organizacije B&B izobraževanje in usposabljanje temelji na krepitvi raznovrstnosti, kakovosti in uporabnosti študijskih programov. Pri tem se zavedamo, da je izobraževalna organizacija pomemben element okolja, saj spodbuja k pridobivanju formalnega in neformalnega znanja, učnih navad, vseživljenjskemu učenju, krepitvi samozavesti in izboljšanju položaja posameznika na trgu dela.

Mag. Brane Lotrič, direktor podjetja B&B, d.o.o.

Koda 95 mi poteče letos, veljavnost voznikove kartice čez 2 leti