TERMINI CPP - Kranj | B&B

TERMINI CPP - Kranj

TERMINI CPP - Kranj

 

CPP - Splošni del

7. 6. - 10. 6., 16.00 - 19.00 (4 pedagoške ure/dan) POLN TERMIN
21.6. - 24. 6., 16.00 - 19.00 (4 pedagoške ure/dan) POLN TERMIN
30.6., 1. 7., 2. 7. in 5. 7., 16.00 - 19.00 (4 pedagoške ure/dan) POLN TERMIN
12.7. - 15. 7., 16.00 - 19.00 (4 pedagoške ure/dan)
26.7. - 29. 7., 16.00 - 19.00 (4 pedagoške ure/dan)

CPP –  A kategorija

16. 6. - 17. 6., 16.00 - 19.00 (4 pedagoške ure/dan) POLN TERMIN
21. 7. - 22. 7., 16.00 - 19.00 (4 pedagoške ure/dan)

CPP –  A1 kategorija

16. 6. - 17. 6., 16.00 - 19.00 (4 pedagoške ure/dan) POLN TERMIN
21. 7. - 22. 7., 16.00 - 19.00 (4 pedagoške ure/dan)

CPP – A2 kategorija

16. 6. - 17. 6., 16.00 - 19.00 (4 pedagoške ure/dan) POLN TERMIN
21. 7. - 22. 7., 16.00 - 19.00 (4 pedagoške ure/dan)

CPP –  AM kategorija

16. 6. - 17. 6., 16.00 - 19.00 (4 pedagoške ure/dan) POLN TERMIN
21. 7. - 22. 7., 16.00 - 19.00 (4 pedagoške ure/dan)

CPP –  B kategorija

14. 6. in 15. 6., 16.00 - 19.00 (4 pedagoške ure/dan) POLN TERMIN
28. 6. in 29. 6., 16.00 - 19.00 (4 pedagoške ure/dan) POLN TERMIN
6. 7. in 7. 7., 16.00 - 19.00 (4 pedagoške ure/dan) POLN TERMIN
19. 7. in 20. 7., 16.00 - 19.00 (4 pedagoške ure/dan)
2. 8. in 3. 8., 16.00 - 19.00 (4 pedagoške ure/dan)

CPP - BE kategorija

17. 5., 17.00 - 20.00 (4 pedagoške ure/dan)

CPP –   C kategorija

14. 6. - 15. 6., 16.00 - 19.00 (4 pedagoške ure/dan)

CPP –   CE kategorija

17. 6., 16.00 - 19.00 (4 pedagoške ure/dan)

CPP – D kategorija

15. 3. - 16. 3., 16.00 - 19.00 (4 pedagoške ure/dan)

CPP –   F kategorija

24. 5. - 27. 5., 14.00 - 17.00 (4 pedagoške ure/dan)

PRIJAVI SE