Srednja šola za odrasle | B&B

Srednja šola za odrasle

 • SREDNJA STROKOVNA ŠOLA

  Čutite, da bi v življenju lahko dosegli več, si želite višjo stopnjo izobrazbe, končati nekoč začeto šolo, doseči naziv, ki bi izboljšal vaš položaj na trgu dela? Nikoli ni prepozno.

  Priključite se skupini enako mislečih sošolcev, ki vas bodo z veseljem sprejeli v svoj krog in skupaj boste lažje premagovali ovire.

  Nudimo vam možnost nadaljevanja izobraževanja ali vpis na srednjo šolo za odrasle po programih logistični tehnik in ekonomski tehnik.

   

  ALI SE LAHKO VPIŠEM?

  V srednješolski program se lahko vključite, ko zaključite osnovno, nižjo poklicno ali srednjo poklicno šolo.

   

  KDAJ SE VPIŠEM?

  V novo šolsko leto se lahko vpišete od 15. avgusta dalje, vključite pa se lahko tudi med šolskim letom.

   

  KAJ POTREBUJEM ZA VPIS?

  Ob vpisu s seboj prinesite:
  − originalno spričevalo zadnjega razreda OŠ ali zaključene poklicne šole,
  − osebni dokument in
  − fotografijo za osebni dokument.

   

  KDAJ ZAČNEMO IN KAKO IZOBRAŽEVANJE POTEKA?

  Predavanja se začnejo septembra in trajajo do konca junija. Predavanja so zanimiva in koristna, prisotnost pa ni obvezna. Gradivo lahko preštudirate sami doma.

   

  srednja šola za odrasle

   

  SOFINANCIRANJE ŠOLNIN

  Možnost povračila šolnine do 2.500 € za vse s srednjo poklicno izobrazbo ali manj.

   

  Do sofinanciranja šolnin ste upravičeni vsi, ki:

  • ste pred programom, za katerega uveljavljate šolnino na tem javnem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj;
  • boste pred oddajo vloge zaključili izobraževalni program (do 30. 9. 2022);
  • ste poravnali šolnino med 1. 1. 2014 in 30. 9. 2022.

   

  Kot šolnina se razumejo stroški posameznika za zaključeno izobraževanje, vključno z vpisnino, po programih. Uveljavljate lahko šolnino za programe iz predmeta javnega razpisa, plačano znotraj obdobja od 1. 1. 2014 do vključno 30. 9. 2022.

 • Logistični tehnik SSI

  Postanite logistični tehnik v treh letih in se pridružite strokovnjakom logistike. Program se konča s poklicno maturo, ki omogoča nadaljevanje študija na višješolskem študijskem programu logistično inženirstvo, na drugih višješolskih strokovnih programih ali na visoki šoli. Morda srednje šole niste uspešno dokončali? Za vas bomo pripravili osebni izobraževalni načrt, da boste maturirali čim prej.

  3 leta V. stopnja Kadarkoli
 • Logistični tehnik PTI

  Nadaljujete izobraževanje po končani poklicni šoli? Postanite logistični tehnik v dveh letih in se pridružite strokovnjakom logistike. Program se konča s poklicno maturo, ki omogoča nadaljevanje študija na višješolskem študijskem programu logistično inženirstvo, na drugih višješolskih strokovnih programih ali na visoki šoli.

   

  Informacije:

  Telefonska številka: 031 375 790 ali 04 280 83 04

  Elektronski naslov: referat@bb.si

  2 leti V. stopnja Kadarkoli
 • Ekonomski tehnik SSI

  Postanite ekonomski tehnik, opravite poklicno maturo, ki omogoča nadaljevanje študija na višješolskem študijskem programu ekonomist, poslovni sekretar, na drugih višješolskih strokovnih programih ali na visoki šoli. Morda srednje šole niste uspešno dokončali? Za vas bomo pripravili osebni izobraževalni načrt, da boste maturirali čim prej.

   

  Informacije:

  Telefonska številka: 031 375 790 ali 04 280 83 04

  Elektronski naslov: referat@bb.si

  3 leta V. stopnja Kadarkoli
 • Ekonomski tehnik PTI

  Nadaljujete izobraževanje po končani poklicni šoli, ste administrator/-ka ali trgovec/-ka? Postanite ekonomski tehnik v dveh letih. Program se konča s poklicno maturo, ki omogoča nadaljevanje študija na višješolskih študijskih programih poslovni sekretar, ekonomist, na drugih višješolskih strokovnih programih ali na visoki šoli.

   

  Informacije:

  Telefonska številka: 031 375 790 ali 04 280 83 04

  Elektronski naslov: referat@bb.si

  2 leti V. Kadarkoli
Loading...