Kontakt

Ste vedeli, da vsem, ki imamo 4 otroke ali več, pripada 50-odstotni popust pri plačilu letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu? Ja, prav ste slišali.

To je olajšava za velike družine in je v veljavi že od leta 2008, ko je bil sprejet Zakon o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu. Ta zakon v 6. členu navaja, za katera vozila se letna dajatev ne plačuje ali zniža. V 3. točki tega zakona je namreč navedeno, da se za 50 odstotkov nižja letna dajatev plačuje za eno vozilo, ki je v lasti družine s štirimi ali več otroki, pri čemer morajo imeti ti status otroka do dopolnjenega 18. leta, starejša oseba pa, če se šola, dokler ima status učenca, dijaka, vajenca ali študenta na dodiplomskem študiju, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti. Višina prihranka je odvisna od tipa vašega vozila oziroma od prostornine motorja. Zneski se gibljejo nekje v povprečju med 60€ in 90€. Znesek res ni velik, je pa za veliko družino dobrodošla spodbuda.

Katere dokumente potrebujete?

Potrebujete dokazilo o tem, da imate veliko družino.

  • Potrdilo o gospodinjstvu, v katerem so poleg staršev navedeni še njuni vsaj štirje otroci v starosti do 18 let (če je starejši, morate priložiti še potrdilo o šolanju) ali
  • odločbo o dodatku za veliko družino, iz katere so razvidni podatki članov družine ali
  • odločbo o otroškem dodatku, iz katere morajo biti razvidni podatki o lastniku avtomobila in dejstvo, da je član družine z najmanj štirimi otroki.
     

Zanimivost

Po podatkih Direkcije za ceste je to olajšavo koristila le četrtina družin s štirimi oziroma več otroki.  Vprašamo se lahko, zakaj je ta številka tako majhna. Verjetno gre zgolj za slabo obveščanje.

Avtor: Katarina Šifrer

Dobimo se na družbenih omrežjih