Kontakt

 

… me v predavalnici vpraša udeleženec na sončno soboto, ki si jo je izbral za opravljanje rednega usposabljanja, medtem ko n-tič razlagam pravila igre na usposabljanjih in dajem pomembna opozorila, ki jih nekateri ne sprejmejo in se jim zdijo zoprna.

V skladu s predpisi morajo imeti poklicni vozniki pridobljeno temeljno kvalifikacijo – kodo 95, nato pa se morajo najpozneje vsakih 5 let udeležiti rednega usposabljanja. Pridobivanje temeljnih kvalifikacij in redna usposabljanja izvajamo centri pooblaščeni s strani ministrstva.

Pravila igre

Tako kot je predpisana obveznost, da morajo vozniki v petih letih opraviti 35 ur obveznosti, smo dolžni postavljena pravila upoštevati tudi izvajalci rednih usposabljanj.

  • Ministrstvo za infrastrukturo določi 5 programov usposabljanj. Za vsako leto enega. Teh programov se moramo izvajalci držati, zato je pomembno, katerega usposabljanja se udeležite. Tu ne moremo barantati.
  • Določena so pravila igre za izvajalce, ki jih ministrstvo zahteva in preverja na samih lokacijah izvedbe. Lokacija, dan in čas trajanja ter program usposabljanja so za vsako usposabljanje prijavljeni na MZI.
  • Ob nadzoru inšpektor preverja pogoje izvajanja rednega usposabljanja, tematiko predavanj, ustrezno izobrazbo in usposobljenost predavateljev in ustreznost prostora, v katerem se izvaja usposabljanje. Inšpekcija preveri prisotnost udeležencev in njihovo verodostojnost. Inšpekcijski nadzor ni napovedan in v primeru ugotovitve nepravilnosti ukrepa.
  • Seznam prisotnosti je predpisan in je po vsakem usposabljanju poslan na MZI, ki izvaja kontrolo nad izvedbami usposabljanj.

Zamujanje

Včasih prihaja do neprijetnosti, na primer, da vas ob zamudi zavrnemo in povabimo na naslednji termin usposabljanj. Prav tako ne moremo upoštevati vaše prisotnosti, če ste se prišli na usposabljanje po tem, ko se je že začelo in je seznam prisotnosti zaključen. Vaša prisotnost je obvezna vseh 7 ur.

Kot predstavnica izvajalca želim čim manj zapletov z udeleženimi na usposabljanju na eni in inšpekcijskim nadzorom na drugi strani.

 

In ne, doma nisem tako zoprna, ker sem sama svoja inšpektorica.

 

Avtor: Petra Krnič

Oznake: pravila usposabljanja
Dobimo se na družbenih omrežjih