Contact

Uresničevanje trajnostnih poslovnih strategij s krožnimi inovacijami

Mednarodni program usposabljanja za podjetja v energetiki 

Oskrba in učinkovita raba energije sta pomembna izziva prihodnosti, usmerjena v ogljično nevtralno gospodarstvo. Znanja s področja načrtovanja in implementacije trajnostnih inovacij ter poslovnih strategij so ključna za uspešno prilagajanje podjetij zahtevam okoljskih politik.

Pridobi certifikat Strokovnjak za krožno transformacijo v energetiki

PRIJAVI SE

 

Komu je program namenjen?

Program je namenjen najvišjemu in srednjemu menedžmentu ter strokovnjakom in projektnim vodjem v podjetjih, ki primarno delujejo v energetski dejavnosti ali pa so z njo povezana.

Vsebina programa temelji na uporabi praktičnih primerov in je usmerjena k razvoju inovativnih rešitev za preskrbo z energijo iz obnovljivih virov ter njeno učinkovito rabo, skladno z načeli trajnostnega poslovanja v podjetjih in sprejetimi podnebnimi cilji, osredotočenimi na zagotavljanje oskrbe z energijo. Poleg tega je program primeren tudi za omenjene kadre v energetsko intenzivnih proizvodnih podjetjih ter za finančne strokovnjake in višji menedžment iz bančnega in zavarovalnega sektorja.

Program je še posebej usmerjen k potrebam vodij in strokovnjakov, ki ste vključeni v razvoj in vodenje konkretnih inovacijskih projektov, rešitev, izdelkov, storitev in procesov. Priporočamo, da se v program vključi več kot ena oseba iz iste organizacije, ki že sodeluje na inovacijskem področju. Če bo iz iste organizacije v programu sodelovalo več oseb, bodo sodelavci pridobljena znanja lažje prenesli v uporabo.

Program je zasnovan tako, da s praktičnimi nalogami in z osredotočanjem na konkretne poslovne projekte omogoča konkretno uporabo pridobljenih znanj na lastnem poslovnem primeru ali projektu.

 

Kaj pridobite?

Pridobili boste poglobljena znanja in vpogled v koncept trajnostnega poslovanja, razumevanje krožnih inovacij in priložnosti na področju prehoda v krožno gospodarstvo. Program je posebej osredotočen na zasnovo inovacijskih poslovnih modelov. Spoznali boste, kaj je krožni poslovni model, kako izpeljati preobrazbeni proces poslovnega modela v krožnega in kako vsa ta znanja uporabiti na konkretnem izzivu v lastnem poklicnem okolju. Dodana vrednost programa je individualno svetovanje in podpora vsem udeležencem pri razvoju lastnih idej in projektov v njihovih podjetjih.

 

Cilji programa

Temeljni cilj programa je usposobiti udeležence za ustrezno zasnovo in izvedbo prebojnih inovacijskih projektov in procesov, ki bodo prispevali k močnejši trajnostni naravnanosti in krožnim inovacijam v organizacijah samih ter vzdolž verig vrednosti, v katerih organizacija deluje.

Za čim boljši izkoristek programa je najprimernejše, da se vanj vključite strokovnjaki in vodje, ki že snujete ali izvajate določen prebojni projekt, in ga v okviru izvedbe programa še izpopolnite. To boste dosegli ob pomoči mednarodnih strokovnjakov s področja krožnega gospodarstva in trajnostnega poslovanja, ki vam bodo zagotovili strokovno podporo pri razvoju in implementaciji projekta.

 

Certifikat o opravljenem usposabljanju

Ob koncu programa pridobite certifikat o dokončanju mednarodnega programa usposabljanja Strokovnjak za krožno transformacijo v energetiki.

 

Obseg in izvedba

Program obsega 26 polnih ur predavanj in delavnic, razdeljenih v šest modulov, ter dve individualni srečanji z mentorjem, ki vam bo svetoval pri zasnovi vašega projekta. Po dogovoru vam lahko zagotovimo dodatno strokovno podporo za pripravo in uresničevanje projektne naloge, ki je ena od zahtev za uspešno opravljen program usposabljanja.

Jezik usposabljanja:

angleški, z mednarodnimi predavatelji in udeleženci.

Izvedba programa:

prek spleta.

 

Termin:

20. oktober 2021–16. februar 2022

Več o programu

 

Predavatelji

Predavali in svetovali vam bodo ugledni mednarodni strokovnjaki s področja krožnega gospodarstva, trajnostnega poslovanja, krožnih poslovnih modelov in podjetniških inovacij. Izvajalci programa so člani predavateljskega zbora Circular Business Academy.

Več o predavateljih

 

Cena

1.950,00 EUR (2.379 EUR z vključenim DDV)

Popust za vsakega naslednjega udeleženca iz iste organizacije znaša 15 %.

 

PRIJAVI SE

 

Informacije

E: usposabljanje@bb.si

POGLEJ KATALOG

 

Program v soorganizaciji izvajata B&B Visoka šola za trajnostni razvoj in Giacomelli Media Management and Consulting d.o.o. (Gm) kot nosilec in izvajalec Krožne poslovne akademije (Circular Business Academy – CBA).

 

Visoka šola za trajnostni razvoj
Erasmus and the coronavirus