Contact

Vozniški izpit za avto - B kategorija

Vozniški izpit za avto

Pridobite vozniško dovoljenje v šoli vožnje B&B, podjetja s tradicijo, kjer že 29 let usposabljamo kandidate za vožnjo vozil vseh kategorij. Pridite na naše lokacije na Gorenjskem in postanite odgovoren voznik.

Skupaj do cilja!

vozniški izpit za avto - b kategorija

V B kategorijo spadajo osebna in tovorna vozila z največjo dovoljeno maso do 3500 kg, ki nimajo več kot 9 sedežev. Potrebna starost za opravljanje vozniškega izpita te kategorije je 18 let. Vozniško dovoljenje kategorije B vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM, G in F (pogoj je opravljen izpit iz varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki) ter štirikolesnikov. Če se odločite za vožnjo s spremljevalcem, se pričnete usposabljati s 16 leti in se 2 leti usposabljate s spremljevalcem, nato pa opravite še praktični del vozniškega izpita B kategorije. V našem voznem parku je bogat izbor sodobnih vozil.

INFORMACIJE

 

TELEFON

031 624 000 Kranj
031 624 666 Škofja Loka
041 540 015 Radovljica

 

ELEKTRONSKI NASLOV

avtosola@bb.si

21 UR + IZPITNA VOŽNJA B, B1, AM, G in F

Vozniški izpit z avto - B kategorija (16 let)

Če se odločite za vožnjo s spremljevalcem, se pričnete usposabljati s 16 leti in se 2 leti usposabljate s spremljevalcem, nato pa opravite še praktični del vozniškega izpita za avto. Na izpitnem centru se v evidenčni karton vpišejo podatki o spremljevalcu. Kandidat se vozi s spremljevalcem največ 2 leti od pričetka usposabljanja. V tem času je na vozilu oznaka - zelena tablica z belim simbolom črke L.

Izpit iz vožnje na izpitnem centru, ko so izpolnjeni pogoji za izdajo vozniškega dovoljenja.

INFORMACIJE

TELEFON

031 624 000 Kranj
031 624 666 Škofja Loka
041 540 015 Radovljica

 

ELEKTRONSKI NASLOV

avtosola@bb.si

20 UR + IZPITNA VOŽNJA pri 18 letih B, B1, AM, G in F

B - koda 96

Imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije B smejo voziti motorno vozilo te kategorije tudi, kadar mu je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik in največja dovoljena masa take skupine vozil presega 3.500 kg, a ne presega 4.250 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil, če opravi praktični del vozniškega izpita s tako skupino vozil - koda 96.

 

vleka prikolice

INFORMACIJE

TELEFON

031 624 000 Kranj
031 624 666 Škofja Loka
041 540 015 Radovljica

 

ELEKTRONSKI NASLOV

avtosola@bb.si

9 UR + IZPITNA VOŽNJA B

BE - prikolica

V kategorijo BE spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije B, ki mu je dodano priklopno vozilo, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila ne presega 3.500 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.

Pri tem je potrebno upoštevati da največja tehnično dovoljena masa priklopnika (F.1) ne presega največje tehnično dovoljene mase priklopnika v potrdilu o skladnosti vlečnega vozila (O.3 ali O.2 ) in da vsota največjih tehnično dovoljenih mas vlečnega vozila in priklopnika (F.1 ali podatek iz tablice s tehničnimi podatki na priklopnem vozilu) ne presega največje dovoljene mase skupine vozil pri registraciji (F.3) iz potrdila o skladnosti vlečnega vozila.

izpit za prikolico

 

INFORMACIJE

 

TELEFON

031 624 000 Kranj
031 624 666 Škofja Loka
041 540 015 Radovljica

 

ELEKTRONSKI NASLOV

avtosola@bb.si

21 UR + IZPITNA VOŽNJA BE