Contact

Nagrade in priznanja

2015

Na 21. jesenskem posvetu poslovnih asistentov, sekretarjev, vodij pisarn in tajnic so podelili nagrado za diplomsko nalogo Osebnostne lastnosti in uspešnost pri delu naši diplomantki Neni Jenko. Več o diplomantki si lahko preberete tukaj. Čestitamo.

2014

Na razpis za najboljše diplomsko delo s področja pisarniškega menedžmenta smo prijavili 14 nalog z vseh naših izobraževalnih programov: logistično inženirstvoekonomist in poslovni sekretar. Priznanja je prejelo sedem nagrajencev: 

Alenka Kuzma, Irena Moškrič, Janja  Černenšek, Marija Štricelj, Nejka Dijak, Sandi Tatarević in Tatjana Potočnik. Čestitamo.

Vse naloge si lahko ogledate na naši spletni strani: Diplomska dela.

Fotografije z dogodka Kaj mora vedeti dobra tajnica, v okviru katerega vsako leto podelijo priznanja, si lahko ogledate tukaj.

2013

Po izboru Planeta GV in revije PIA smo že četrtič postali najboljša šola, ki izobražuje na področju pisarniškega menedžmenta.Hvala, ker skupaj ustvarjamo najboljšo šolo.

Nagrado za svoje diplomsko delo dobijo Boštjan Fajdiga, Darja Ilič, Mihela Debeljak, Petra Mediževec in Suzana Kos.

Čestitamo nagrejencem in njihovim mentorjem. Več o podelitvi in dogodkih, povezanih s tem, si lahko preberete tukaj.

2012

Letos prejme priznanje sedem diplomantk B&B: 

Sara Limovšek, Jasna Dolinar, Nataša Jerše, Ana Klopčič, Maja Lavtar, Doroteja Lokovšek in Petra Prosenc.

Na razpisu je sodelovalo 14 diplomskih nalog višje strokovne šole B&B. Sedem je nagrajenih, zato je Šola B&B razglašena za najboljšo višjo strokovno šolo na področju pisarniškega menedžmenta. Letos smo še posebno ponosni, saj tretji naslov zapored pomeni, da naše diplomske naloge v slovenskem prostoru  dosegajo odličnost. Med nagrajenkami so namreč diplomantke treh naših programov: poslovne sekretarke, ekonomistka in inženirka logistike.

Slavnostna podelitev priznanj je bila 8. novembra 2012 v Laškem.

 

2011

Prijavili smo 20 diplomantk, priznanja so prejele tri: Romana Jeruc, Katarina Umnik in Anka Laketić. Komisija je prijavljena diplomska dela ocenila kot zelo kakovostna, zato smo bili že drugič zapored izbrani za najboljšo šolo, ki izobražuje poslovne sekretarje. 

Podelitev nagrad je bila 10. novembra 2011 v Laškem.

 

2010

Leta 2010 so dobile priznanja Bernarda Bobnar, ki je pisala o zadovoljstvu v življenju in moči pozitivnega mišljenja, Mateja Udovč o ureditvi dokumentarnega gradiva, Katja Dolinar pa o diskriminaciji starejših na trgu delovne sile.

Letos je na razpisu sodelovalo  11 diplomskih nalog študentk višje strokovne šole B&B. Tri so nagrajene, zato je Šola B&B razglašena za najboljšo višjo strokovno šolo. Fotografije s prireditve si oglejte tukaj.

 

2009

Študentka višje strokovne šole B&B, Mojca Švab, je dobila priznanje za najboljša dela na področju poslovne asistence. Podelila ga je revija Poslovna asistenca v novembru 2009.

 

2008

Študentki višje strokovne šole B&B, Mojca Koležnik in Tatjana Velikanje, sta dobili priznanji za najboljša dela na področju poslovne asistence. Podelila ga je revija Poslovna asistenca v novembru 2008.

 

2007

Študentka višje strokovne šole B&B, program poslovni sekretar, Matilda Žakelj, je za svoje diplomsko delo prejela priznanje Poslovne tajnice in Planeta GV za najboljše diplomsko delo.

Erasmus rules!