Contact

Kategorija

V kategorijo BE spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije B, ki mu je dodano priklopno vozilo, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila ne presega 3.500 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.

Pri tem je potrebno upoštevati da največja tehnično dovoljena masa priklopnika (F.1) ne presega največje tehnično dovoljene mase priklopnika v potrdilu o skladnosti vlečnega vozila (O.3 ali O.2 ) in da vsota največjih tehnično dovoljenih mas vlečnega vozila in priklopnika (F.1 ali podatek iz tablice s tehničnimi podatki na priklopnem vozilu) ne presega največje dovoljene mase skupine vozil pri registraciji (F.3) iz potrdila o skladnosti vlečnega vozila.

01

Potek

Potek

  • tečaj CPP v šoli vožnje v obsegu 20 ur - vadite lahko na spletu,
  • izpit iz teorije na izpitnem centru
  • usposabljanje iz vožnje v šoli vožnje
  • izpit iz vožnje

V kolikor največja dovoljena skupna masa vlečnega vozila in priklopnika ne presega 4.250 kg, se lahko odločite za pridobitev kode 96. 

 

Pogoji

Motorno oziroma motorno in priklopno vozilo sme voziti oseba, ki ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil tiste oziroma tistih kategorij, v katere spada vozilo ali skupina vozil, ki jo vozi in ne vozi v nasprotju z omejitvijo, vpisano v njenem vozniškem dovoljenju. 

  • dopolnjena starost 18 let 
  • pridobljeno vozniško dovoljenje kategorije B
  • zdravstveni pregled v pooblaščeni zdravstveni organizaciji oziroma v ambulanti medicine dela, prometa in športa in pridobljeno zdravniško spričevalo
  • izpit iz prve pomoči
02

Pogoji

Vleka lahkega priklopnika z vozniškim dovoljenjem B kategorije

Imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorij B smejo voziti vozila B kategorije tudi kadar so jim dodani lahki priklopniki. 
Lahki priklopniki so priklopniki do 750 kg največje dovoljene mase, ki morajo imeti brezhibne predpisane naprave in opremo, biti označeni s ponovljeno registrsko označbo vlečnega vozila in imeti veljavno potrdilo o opravljenem tehničnem pregledu, na katerem je označen rok, ko mora vozilo opraviti tehnični pregled, ali obvestilo o roku prvega tehničnega pregleda.

V potrdilu o skladnosti vlečnega vozila (homologacija) preverimo, da največja tehnično dovoljena masa priklopnika (F.1) ne presega največje tehnično dovoljene mase priklopnika v potrdilu o skladnosti vlečnega vozila (O.1.3 ali O.2 ). 

 

Vleka priklopnika nad 750 kg največje dovoljene mase z vozniškim dovoljenjem B kategorije

Imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije B smejo voziti motorno vozilo te kategorije tudi, kadar mu je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik, če največja dovoljena masa skupine vozil ne presega 3.500 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil. 
Preveriti je potrebno, da največja tehnično dovoljena masa priklopnika (F.1) ne presega največje tehnično dovoljene mase priklopnika v potrdilu o skladnosti vlečnega vozila (O.1.3 ali O.2 ) in vsota obeh ne presega 3.500 kg.

 

B kategorija + koda 96

Imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije B, ki imajo v vozniškem dovoljenju vpisano kodo 96, smejo voziti motorno vozilo B kategorije tudi, kadar mu je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik in največja dovoljena masa take skupine vozil ne presega 4.250 kg, in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil, tako da največja tehnično dovoljena masa prikolice (F.1) ne presega največje tehnično dovoljene mase priklopnika v potrdilu o skladnosti vlečnega vozila (O.1.3 ali O.2 ) in vsota največjih tehnično dovoljenih mas vlečnega vozila in priklopnika (F.1 ali podatek iz tablice s tehničnimi podatki na priklopnem vozilu) ne presega največje dovoljene mase skupine vozil pri registraciji (F.3) iz potrdila o skladnosti vlečnega vozila in ne presega 4.250 kg.

03

Prijava

04