Contact

Cestni promet

Cestni promet

Poklici na področju cestnega prometa postajajo vedno bolj iskani. Preverite ponudbo in spremenite ali nadgradite svojo karierno pot.

INFORMACIJE IN PRIJAVA

TELEFON

051 667 756
04 280 83 04

ELEKTRONSKI NASLOV

usposabljanje@bb.si

Koda 95

Poklicni voznik svojo poklicno usposobljenost dokazuje z opravljeno temeljno kvalifikacijo - koda 95 in rednim usposabljanjem. Za podaljšanje veljavnosti kode 95 opravi voznik redna usposabljanja v obsegu petintrideset ur. Priporočljivo je vsako leto 7 ur.
Preverite datum veljavnosti na svoji kartici voznika in se udeležite rednega usposabljanja že to soboto.

INFORMACIJE IN PRIJAVA

TELEFON

04 28 08 304
051 395 100 - Petra Krnič
051 667 756 - Urša Kerec

ELEKTRONSKI NASLOV

usposabljanje@bb.si

Prijava na temeljno kvalifikacijo - pridobitev kode 95

Prijava na redna usposabljanja - podaljšanje kode 95

Disponent

Certifikat o strokovni kvalifikaciji je referenčna listina, s katero delodajalcu dokazujete kompetentnost za izvajanje del v okviru strokovne kvalifikacije, hkrati pa vam omogoča prepoznavnost in mobilnost na trgu dela. Certifikat se izda v slovenskem in angleškem jeziku, na njem pa so zapisane strokovne kompetence, ki ste jih dokazali v postopku sprotnega preverjanja.

INFORMACIJE IN PRIJAVA

TELEFON

041 762 707

ELEKTRONSKI NASLOV

usposabljanje@bb.si

ADR usposabljanje

Usposabljanje je namenjeno in obvezno za voznike, ki redno ali zgolj občasno prevažate vse vrste nevarnih snovi, ki jih zakon tako opredeljuje.

INFORMACIJE IN PRIJAVA

TELEFON

041 704 497
01 54 74 505

ELEKTRONSKI NASLOV

usposabljanje@bb.si

Vzdrževalec cest

Delo vzdrževalca cest je odgovorno, saj se rezultat njegovega dela odraža na cestah in drugih prometnih poteh. Delo zajema čiščenje prometnih površin, brežin, prometne signalizacije in opreme, vzdrževanje cest, izboljševanje cest, na primer s širjenjem cestišča in popravljanje lukenj in razpok na cestišču. Delo poteka v skupini, vsak delavec pa ima svoje zadolžitve. Pri tem uporablja različna orodja.

INFORMACIJE IN PRIJAVA

TELEFON

+386 4 280 83 04
051 667 756 - Urša Kerec

ELEKTRONSKI NASLOV

usposabljanje@bb.si

Cestni preglednik

Delo cestnega preglednika je odgovorno. Njegove reakcije botrujejo bolj ali manj uspešnemu reševanju poškodb in nepravilnosti na prometnih poteh. Kjer je potrebno izvajati popravila na cestah, ustrezna signalizacija na cesti pripomore k varnosti v prometu. Delo zajema tudi pregled sestavnih delov cestnega sveta in varovalnega pasu, presojanje prometne varnosti, skrb za zavarovanje in pregled mest izvajanja vzdrževalnih del ter zavarovanje nevarnih mest pri nenadnem in izrednem dogodku. Če vas vsa ta dela veselijo in izpolnjujejo, ste prava oseba. Postanite cestni preglednik.

INFORMACIJE IN PRIJAVA

TELEFON

051 667 756
04 280 83 04

ELEKTRONSKI NASLOV

usposabljanje@bb.si