Contact

O B&B

O B&B

Strategija izobraževanja organizacije B&B izobraževanje in usposabljanje temelji na krepitvi raznovrstnosti, kakovosti in uporabnosti študijskih programov. Pri tem se zavedamo, da je izobraževalna organizacija pomemben element okolja, saj spodbuja k pridobivanju formalnega in neformalnega znanja, učnih navad, vseživljenjskemu učenju, krepitvi samozavesti in izboljšanju položaja posameznika na trgu dela.

Mag. Brane Lotrič, direktor B&B, d.o.o.
Mag. Brane Lotrič, direktor B&B, d.o.o.

Osebna izkaznica

Ime podjetja:

Naziv podjetja: B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.
Skrajšani naziv: B&B, d.o.o.
Naslov: Cesta Staneta Žagarja 27a, 4000 Kranj

Kontakti:

Izobraževanje: + 386 4 280 83 04 | 031 375 790 | 080 21 11
Šola vožnje in treningi: + 386 4 280 83 00 | 031 624 000 ​| 080 21 11
Usposabljanje: + 386 4 280 83 00 | 051 395 100 ​| 080 21 11
Fax: + 386 4 280 83 22
Elektronski naslov: info@bb.si | referat@bb.si

Poslovni podatki:

Davčna številka: SI11425946
Matična številka: 5351600000
TRR: 30000-0003740453 Sberbank d. d.

Poslovalnice in lokacije:

  • Kranj, uprava
  • Kranj, Labore, Izobraževalni center
  • Ljubljana, Izobraževalni center
  • Škofja Loka
  • Radovljica
  • Jesenice

O podjetju

B&B izobraževanje in usposabljanje je družinsko podjetje z več kot 30-letno tradicijo. Kolektiv sestavlja 47 zaposlenih in okvirno 150 zunanjih strokovnih sodelavcev in predavateljev, ki v organizacijo prenašajo znanje iz prakse.

Delujemo na petih lokacijah na Gorenjskem in v Ljubljani.

Uspešno delujemo na področju izobraževanja odraslih, usposabljanj s področja cestnega, železniškega, pomorskega prometa in gradbene mehanizacije, hkrati pa smo tudi največja šola vožnje v Sloveniji.

BB kolektiv

Sodelavke in sodelavci BB stremimo k kakovosti in stalnim izboljšavam obstoječih projektov, k razvoju novih programov, projektov in produktov s področij prometa in logistike. Skrbimo za zadovoljstvo in strokovni razvoj zaposlenih, uravnoteženo finančno poslovanje in neodvisnost od finančnih institucij. Sodelujemo z lokalno in širšo skupnostjo. Predvsem pa sodelujemo z delodajalci in tako zagotavljamo usposobljen in zaposljiv kader.

SPOZNAJTE NAS

BB reference

2015

Na 21. jesenskem posvetu poslovnih asistentov, sekretarjev, vodij pisarn in tajnic so podelili nagrado za diplomsko nalogo Osebnostne lastnosti in uspešnost pri delu naši diplomantki Neni Jenko. Več o diplomantki si lahko preberete tukaj. Čestitamo.

2014

Na razpis za najboljše diplomsko delo s področja pisarniškega menedžmenta smo prijavili 14 nalog z vseh naših izobraževalnih programov: logistično inženirstvo, ekonomist in poslovni sekretar. Priznanja je prejelo sedem nagrajencev:

Alenka Kuzma, Irena Moškrič, Janja  Černenšek, Marija Štricelj, Nejka Dijak, Sandi Tatarević in Tatjana Potočnik. Čestitamo.

Vse naloge si lahko ogledate na naši spletni strani: Diplomska dela.

Fotografije z dogodka Kaj mora vedeti dobra tajnica, v okviru katerega vsako leto podelijo priznanja, si lahko ogledate tukaj.

2013

Po izboru Planeta GV in revije PIA smo že četrtič postali najboljša šola, ki izobražuje na področju pisarniškega menedžmenta.Hvala, ker skupaj ustvarjamo najboljšo šolo.

Nagrado za svoje diplomsko delo dobijo Boštjan Fajdiga, Darja Ilič, Mihela Debeljak, Petra Mediževec in Suzana Kos.

Čestitamo nagrejencem in njihovim mentorjem. Več o podelitvi in dogodkih, povezanih s tem, si lahko preberete tukaj.

2012

Letos prejme priznanje sedem diplomantk B&B:

Sara Limovšek, Jasna Dolinar, Nataša Jerše, Ana Klopčič, Maja Lavtar, Doroteja Lokovšek in Petra Prosenc.

Na razpisu je sodelovalo 14 diplomskih nalog višje strokovne šole B&B. Sedem je nagrajenih, zato je Šola B&B razglašena za najboljšo višjo strokovno šolo na področju pisarniškega menedžmenta. Letos smo še posebno ponosni, saj tretji naslov zapored pomeni, da naše diplomske naloge v slovenskem prostoru  dosegajo odličnost. Med nagrajenkami so namreč diplomantke treh naših programov: poslovne sekretarke, ekonomistka in inženirka logistike.

Slavnostna podelitev priznanj je bila 8. novembra 2012 v Laškem.

2011

Prijavili smo 20 diplomantk, priznanja so prejele tri: Romana Jeruc, Katarina Umnik in Anka Laketić. Komisija je prijavljena diplomska dela ocenila kot zelo kakovostna, zato smo bili že drugič zapored izbrani za najboljšo šolo, ki izobražuje poslovne sekretarje.

Podelitev nagrad je bila 10. novembra 2011 v Laškem.

2010

Leta 2010 so dobile priznanja Bernarda Bobnar, ki je pisala o zadovoljstvu v življenju in moči pozitivnega mišljenja, Mateja Udovč o ureditvi dokumentarnega gradiva, Katja Dolinar pa o diskriminaciji starejših na trgu delovne sile.

Letos je na razpisu sodelovalo  11 diplomskih nalog študentk višje strokovne šole B&B. Tri so nagrajene, zato je Šola B&B razglašena za najboljšo višjo strokovno šolo. Fotografije s prireditve si oglejte tukaj.

2009

Študentka višje strokovne šole B&B, Mojca Švab, je dobila priznanje za najboljša dela na področju poslovne asistence. Podelila ga je revija Poslovna asistenca v novembru 2009.

2008

Študentki višje strokovne šole B&B, Mojca Koležnik in Tatjana Velikanje, sta dobili priznanji za najboljša dela na področju poslovne asistence. Podelila ga je revija Poslovna asistenca v novembru 2008.

2007

Študentka višje strokovne šole B&B, program poslovni sekretar, Matilda Žakelj, je za svoje diplomsko delo prejela priznanje Poslovne tajnice in Planeta GV za najboljše diplomsko delo.

BB v medijih

Videovsebine

 

Spletni mediji

 

Tiskani mediji

BB kakovost

la BB gradi svoje izobraževalne programe na kakovosti. Leta 2006 smo se vključili v projekt POKI (Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje) v okviru Andragoškega centra Slovenije. Od začetka svojega delovanja se trudimo za kakovostne odnose med predavatelji, študenti, vodstvom in referatom šole. Ugotavljamo zadovoljstvo s študijem, anketiramo študente in pridobivamo povratne informacije od predavateljev in podjetij, v katerih naši študenti opravljajo delovno prakso ali pripravljajo diplomsko nalogo.

Na podlagi rezultatov in upoštevanja vseh deležnikov smo pripravili akcijski načrt kakovosti (2012-2014). V dokumentu Letni delovni načrt opredelimo cilje ter aktivnosti za dosedanje ciljev. V letu 2013 smo sprejeli poslovnik kakovosti in izobrazili svojega svetovalca za kakovost.

V letu 2014 smo sprejeli Listino kakovosti, v kateri združujemo strategije za prihodnost.

Želite kakovost na vsakem koraku? Vpišite se na BB, kjer študente poznamo tako po imenih kot po obrazih. Z vami smo na vsakem koraku - od vpisa do zaključka. Imate predloge za izboljšanje? Sporočite jih na referat@bb.si.