Contact

RAIL TRAFFIC

Železniški promet

USPOSABLJANJE STROJEVODIJ IN VOZNIKOV PROGOVNIH VOZIL

 

Na podlagi pooblastil Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije izvajamo programe usposabljanja in preverjanja strojevodij in voznikov progovnih vozil:

- Splošno strokovno znanje;

- Strokovno zanje o vozilih in voznih sredstvih;

- Strokovno zanje o železniški infrastrukturi;

- Jezikovno zanje

 

USPOSABLJANJE ŽELEZNIŠKEGA OSEBJA, KI OPRAVLJA VARNOSTNO KRITIČNE NALOGE 

Usposabljanja za delavce na industrijskih tirih.

 

INFORMACIJE

T: 059 333 855

M: 051 326 528 

E: zeleznice@bb.si