Contact

TRUCK

TRUCK

CATEGORY

This category includes motor vehicles with a maximum admissible mass exceeding 3,500kg except tractors and buses. The minimum age for taking a driving test of this category is 18 years if you have a basic qualification for drivers, or 21 years for everyone else.

Become a responsible and safe driver. Pass the exam on the MAN TGL 12.240 or Iveco Eurocargo 120 vehicles.

PROCEDURE

20-hour course of road traffic regulations at the driving school

A theory exam at the examination centre

Drive training at the driving school

A driving exam at the examination centre

TERMS AND CONDITIONS

Completed 21 years or 18 years of age and registration in the process of obtaining a basic qualification

Medical examination at the practice of occupational, traffic and sports medicine and acquired medical certificate

Valid category B driving licence

You can take an exam for category C before the age of 21 if you have a basic qualification.

C - tovornjak

V to kategorijo spadajo motorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 3500 kg razen traktorjev in avtobusov. Najnižja starost za opravljanje vozniškega izpita te kategorije je 18 let, če imate opravljeno temeljno kvalifikacijo za voznike, oziroma 21 let za vse ostale. Kandidati, ki želijo opravljati vozniški izpit te kategorije, morajo imeti veljavno vozniško dovoljenje kategorije B.

Postanite odgovoren in varen voznik. Opravite izpit na vozilih, MAN TGL 12.240 ali Iveco Eurocargo 120, opremljenimi s sodobno elektronsko ter varnostno opremo. 

 

 

Informacije:

Telefonska številka: 031 624 000 ali 04 280 83 00

Elektronski naslov: avtosola@bb.si

20 ur + izpitna vožnja C kategorija

Tovornjak s priklopnikom - CE

V kategorijo CE spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije C in priklopnega vozila, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila presega 750 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi:

  • dovoljenje za vožnjo vozil kategorije BE in C1E,
  • v kombinaciji z vozniškim dovoljenjem kategorije D1 pa tudi kategorije D1E ter
  • v kombinaciji z vozniškim dovoljenjem kategorije D tudi kategorije DE.

Ne glede na zgoraj navedene starostne omejitve je lahko voznik za vožnjo skupine vozil kategorije CE star najmanj 18 let, če ima spričevalo, ki potrjuje temeljne kvalifikacije, določene v zakonu, ki ureja prevoze v cestnem prometu, ali pa je voznik zaposlen v slovenski vojski in na cesti vozi vojaško vozilo ter ima v vozniškem dovoljenju z ustrezno kodo označeno pravico do vožnje take skupine vozil.

21 ur + izpitna vožnja CE