Contact

Železniški promet

USPOSABLJANJE STROJEVODIJ IN VOZNIKOV PROGOVNIH VOZIL

 

Na podlagi pooblastil Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije izvajamo programe usposabljanja in preverjanja strojevodij in voznikov progovnih vozil:

- Splošno strokovno znanje;
- Strokovno zanje o vozilih in voznih sredstvih;
- Strokovno zanje o železniški infrastrukturi;
- Jezikovno zanje

USPOSABLJANJE ŽELEZNIŠKEGA OSEBJA, KI OPRAVLJA VARNOSTNO KRITIČNE NALOGE 

Usposabljanja za delavce na industrijskih tirih.

INFORMACIJE

T: 059 333 855
M: 051 326 528 
E: zeleznice@bb.si