Kontakt

Hitri potrošniški kredit

OD 125,00 DO 1.300,00 EUR

V sodelovanju s podjetjem Summit Leasing Slovenija d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana, vam omogočamo sklenitev hitrega potrošniškega kredita. Za odobritev kredita vse uredite na prodajnem mestu, v nekaj minutah.

Ob nakupu plačate 10% od vrednosti nakupa z bančno debetno kartico, za preostali znesek pa sklenete kreditno pogodbo. Če znesek nakupa presega maksimalni znesek kredita, lahko plačate del kupnine z gotovino ali z drugimi plačilnimi sredstvi.

Kredit lahko pridobi:

 • fizična oseba, s stalnim prebivališčem v Sloveniji
 • stara od 18 do 78 let (ob poteku direktne bremenitve)
 • redno zaposlena v Sloveniji ali državah Evropske Unije ali
 • upokojena (prejema pokojnino v Sloveniji)

Za sklenitev kreditne pogodbe potrebujete:

 • OSEBNO IZKAZNICO ALI POTNI LIST
 • DAVČNO ŠTEVILKO
 • BANČNO DEBETNO KARTICO
 • DOKAZILO O PLAČI/POKOJNINI

 

REDNO ZAPOSLENI v Sloveniji ali državah Evropske Unije

 • zadnji orginalni bančni izpisek ali
 • potrdilo matične banke o prilivu na TRR iz naslova zadnje plače ali
 • originalni izpis iz internetnega poslovanja v pdf obliki, ki je lahko:
  • izpis iz e-bančništva v obliki zadnjega mesečnega izpisa ali
  • izpis za poljubno obdobje, ki mora biti narejen najmanj za en mesec, pri čemer postavka na izpisku ne sme biti starejša od 31 dni.

Z izpisa mora biti razviden priliv plače v tekočem, preteklem ali predpreteklem mesecu. Če na izpisu ob prilivu plače ne piše PLAČA ali OSEBNI DOHODEK ali REDNO DELO ali SALA, priložite še plačilno listo za priliv iz izpisa. Plačo morate prejemati na bančni račun v Sloveniji.

 

OSEBE NA PORODNIŠKEM DOPUSTU

Za osebe na porodniškem dopustu velja, da morajo poleg zgoraj navedenih dokumentov prinesti še potrdilo delodajalca o zaposlitvi za nedoločen čas (ne sme biti starejše od 31 dni). V primeru zaposlitve za določen čas lahko sklenete kreditno pogodbo za čas trajanja vaše zaposlitve, vendar ne dlje kot za 1 leto.

 

TUJI DRŽAVLJANI

Če ste tuj državljan lahko pridobit hitri kredit do 1 leta, pri čemer morate izpolnjevati naslednje pogoje:

 • V Sloveniji imate stalno prebivališče
 • Zaposlenih ste pri delodajalcu s sedežem v Sloveniji za nedoločen čas.

Poleg zgoraj navedenih dokumentov predložite še:

 • Potrdilo delodajalca o zaposlitvi za nedoločen čas
 • Dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji.

UPOKOJENCI (ob poteku kredita niste starejši od 78 let)

Če ste stari 62 let ali več predložite le bančni izpisek (kot je zapisano v točki 4.A, pri čemer mora biti na izpisku prikazana pokojnina z besedo PENS ali POKOJNINA ali ZPIZ). V primeru starosti do 62 let, upokojenec predloži še zadnje prejeto originalno obvestilo ZPIZ ali internetno obvestilo. Pokojnina mora biti izkazana pod šifro 01. Letni dodatek oz. regres se odštevata od skupnega nakazila pokojnine (šifra 07 in 50).

Priliv iz naslova plače oz. pokojnine, prikazan na bančnem izpisku, ne sme biti manjši od 90% neto minimalne plače (552,30 EUR).

 

Več informacij in informativni izračun prejmete na prodajnem mestu. Summit Leasing Slovenija si pridržuje pravico, da zavrne odobritev kredita brez obrazložitve.

Storitve kupljene v paketu, ki presegajo število kreditiranih storitev, stranka doplača po ceniku. Če stranka koristi manj storitev, kot je plačanih, se ji znesek, zmanjšan za 5% manipulativnih stroškov, vrne na naveden transakcijski račun. Prenos zneska obračunane storitve na druge storitve družbe B&B ni možen. Ob kreditiranju vozniškega izpita je v kreditirani znesek zajeto največ eno opravljanje vozniškega izpita, teorije in prakse.

 

»Brez čelade na glavi motorka ne vžge!«