Kontakt

BE kategorija

Ali za vleko potrebujem vozniški izpit BE kategorije ali kodo 96?

 • Če največja  dovoljena masa prikolice ne presega 750 kg, za vožnjo zadošča vozniški izpit B kategorije. Na prikolici mora biti nameščena tretja registrska tablico s ponovljeno številko vlečnega vozila.
   
 • Če največja dovoljena masa prikolice po podatkih proizvajalca presega 750 kg mora prikolica imeti svojo registrsko številko. Pred vleko prikolice v potrdilu o skladnosti vlečnega vozila (homologacija) je potrebno preveriti, kakšna je največja tehnično dovoljena masa priklopnega vozila; torej prikolico kolikšne največje dovoljene mase lahko z našim avtom vlečemo.
   
 • V primeru, ko največja dovoljena masa vlečnega vozila in največja dovoljena masa prikolice presega 3.500 kg, ne presega pa 4.250 kg, v vozniškem dovoljenju zadošča vpisana koda 96.
   
 • V primeru, ko največja dovoljena masa vlečnega vozila in največja dovoljena masa prikolice presega 4.250 kg, je za vožnjo take skupine vozil potreben vozniški izpit BE kategorije.

Preveri termine za tečaj CPP

 

Potek

Vozniški izpit za BE kategorijo

 

Pridobitev kode 96

 • Praktično usposabljanje v šoli vožnje - 9 učnih ur vožnje
 • Izpit iz vožnje - 1 učna ura

Prijavi se na tečaj CPP

Pogoji

Pogoj za vključitev v postopek pridobitve vozniškega izpita za kategorijo BE in kode 96 je veljavno vozniško dovoljenje B kategorije.

 

Vleka lahkega priklopnika z vozniškim dovoljenjem B kategorije

Imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorij B smejo voziti vozila B kategorije tudi kadar so jim dodani lahki priklopniki. 
Lahki priklopniki so priklopniki do 750 kg največje dovoljene mase, ki morajo imeti brezhibne predpisane naprave in opremo, biti označeni s ponovljeno registrsko označbo vlečnega vozila in imeti veljavno potrdilo o opravljenem tehničnem pregledu, na katerem je označen rok, ko mora vozilo opraviti tehnični pregled, ali obvestilo o roku prvega tehničnega pregleda.

V potrdilu o skladnosti vlečnega vozila (homologacija) preverimo, da največja tehnično dovoljena masa priklopnika (F.1) ne presega največje tehnično dovoljene mase priklopnika v potrdilu o skladnosti vlečnega vozila (O.1.3 ali O.2 ). 

 

Vleka priklopnika nad 750 kg največje dovoljene mase z vozniškim dovoljenjem B kategorije

Imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije B smejo voziti motorno vozilo te kategorije tudi, kadar mu je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik, če največja dovoljena masa skupine vozil ne presega 3.500 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil. 
Preveriti je potrebno, da največja tehnično dovoljena masa priklopnika (F.1) ne presega največje tehnično dovoljene mase priklopnika v potrdilu o skladnosti vlečnega vozila (O.1.3 ali O.2 ) in vsota obeh ne presega 3.500 kg.

 

B kategorija + koda 96

Imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije B, ki imajo v vozniškem dovoljenju vpisano kodo 96, smejo voziti motorno vozilo B kategorije tudi, kadar mu je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik in največja dovoljena masa take skupine vozil ne presega 4.250 kg, in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil, tako da največja tehnično dovoljena masa prikolice (F.1) ne presega največje tehnično dovoljene mase priklopnika v potrdilu o skladnosti vlečnega vozila (O.1.3 ali O.2 ) in vsota največjih tehnično dovoljenih mas vlečnega vozila in priklopnika (F.1 ali podatek iz tablice s tehničnimi podatki na priklopnem vozilu) ne presega največje dovoljene mase skupine vozil pri registraciji (F.3) iz potrdila o skladnosti vlečnega vozila in ne presega 4.250 kg.

 

Prijava

 

Sandra Janc

Sandra Janc

Organizatorka usposabljanj - PE Kranj

sandra.janc@bb.si 031 624 000 04 280 83 00
Ela Vidmar

Ela Vidmar

Organizatorka usposabljanj - PE Škofja Loka

ela.vidmar@bb.si 031 624 666 04 515 70 00
Irena Praprotnik

Irena Praprotnik

Organizatorka usposabljanj, Radovljica

irena.praprotnik@bb.si 041 540 015 04 530 05 30

PRIJAVI SE NA TEČAJ CPP

Diplomska naloga v 7 korakih