Kontakt

Kategorije

Kategorije

V šoli vožnje BB lahko opravite izpit za vse kategorije.

Informacije:

Telefonska številka: 031 624 000 ali 04 280 83 00

Elektronski naslov: avtosola@bb.si

Moped - AM

V to kategorijo spadajo kolesa z motorjem in lahka štirikolesa s prostornino motorja do 50 ccm in konstrukcijsko določeno hitrostjo do 45 km/h. Vozniški izpit za motor kategorije AM smemo opravljati, če smo dopolnili starost 15 let. V našem voznem parku imamo več skrbno izbranih koles z motorjem, ki so primerna za učenje vožnje. Za čas usposabljanja vam zagotovimo varnostno čelado, podkapo, zaščitne rokavice ter zaščitni in varnostni jopič. Tehnike vožnje se boste naučili na našem poligonu, kjer je poskrbljeno za varnost. Vozniško dovoljenje kategorij A in B vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM.

Informacije:

Telefonska številka: 031 624 000 ali 04 280 83 00

Elektronski naslov: avtosola@bb.si

A1 - 125

V to kategorijo spadajo motorna kolesa s prostornino motorja do 125 ccm, katerih moč motorja ne presega 11 kW, z razmerjem moč motorja/masa vozila, ki ne presega 0,1 kW/kg, ter trikolesa, katerih moč motorja ne presega 15 kW. Najnižja starost, da lahko pridobite izpit za motor te kategorije je 16 let.

Informacije:

Telefonska številka: 031 624 000 ali 04 280 83 00

Elektronski naslov: avtosola@bb.si

A2 - do 35 kW

V to kategorijo spadajo motorna kolesa, katerih moč motorja ne presega 35 kW, razmerje med močjo motorja in maso vozila ne presega 0,2 kW/kg in ne izvira iz vozila z dvakrat večjo močjo. Najnižja starost da lahko pridobite izpit za motor te kategorije je 18 let. Dovoljenje za vožnjo te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, A1 in G.

Če imamo že dve leti vozniško dovoljenje kategorije A1, opravimo le posebni praktični del vozniškega izpita.

Informacije:

Telefonska številka: 031 624 000 ali 04 280 83 00

Elektronski naslov: avtosola@bb.si

A - Brez omejitev

V to kategorijo spadajo motorna kolesa s stranskim priklopnikom ali brez in trikolesa. Dovoljenje za vožnjo te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, A1, A2 in G. Potrebna starost da lahko pridobite izpit za motor te kategorije je 24 let oziroma 20 let, če imamo že dve leti vozniško dovoljenje kategorije A2. V tem primeru opravimo le posebni praktični del vozniškega izpita.

Informacije:

Telefonska številka: 031 624 000 ali 04 280 83 00

Elektronski naslov: avtosola@bb.si

Vozniški izpit za avto - B kategorija

V B kategorijo spadajo osebna in tovorna vozila z največjo dovoljeno maso do 3500 kg, ki nimajo več kot 9 sedežev. Potrebna starost za opravljanje vozniškega izpita te kategorije je 18 let. Vozniško dovoljenje kategorije B vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM, G in F (pogoj je opravljen izpit iz varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki) ter štirikolesnikov. Če se odločite za vožnjo s spremljevalcem, se pričnete usposabljati s 16 leti in se 2 leti usposabljate s spremljevalcem, nato pa opravite še praktični del vozniškega izpita B kategorije. V našem voznem parku je bogat izbor sodobnih vozil.

Informacije:

031 624 000 Kranj

031 624 666 Škofja Loka

041 540 015 Radovljica

Elektronski naslov: avtosola@bb.si

Vozniški izpit za avto - B kategorija (16 let)

Če se odločite za vožnjo s spremljevalcem, se pričnete usposabljati s 16 leti in se 2 leti usposabljate s spremljevalcem, nato pa opravite še praktični del vozniškega izpita za avto. Na izpitnem centru se v evidenčni karton vpišejo podatki o spremljevalcu. Kandidat se vozi s spremljevalcem največ 2 leti od pričetka usposabljanja. V tem času je na vozilu oznaka - zelena tablica z belim simbolom črke L.

Izpit iz vožnje na izpitnem centru, ko so izpolnjeni pogoji za izdajo vozniškega dovoljenja.

 

Informacije:

031 624 000 Kranj

031 624 666 Škofja Loka

041 540 015 Radovljica

Elektronski naslov: avtosola@bb.si

B - Koda 96

Imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije B smejo voziti motorno vozilo te kategorije tudi, kadar mu je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik in največja dovoljena masa take skupine vozil presega 3.500 kg, a ne presega 4.250 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil, če opravi praktični del vozniškega izpita s tako skupino vozil - koda 96.

Informacije:

031 624 000 Kranj

031 624 666 Škofja Loka

041 540 015 Radovljica

Elektronski naslov: avtosola@bb.si

BE - Prikolica

V kategorijo BE spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije B, ki mu je dodano priklopno vozilo, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila ne presega 3.500 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.

Pri tem je potrebno upoštevati da največja tehnično dovoljena masa priklopnika (F.1) ne presega največje tehnično dovoljene mase priklopnika v potrdilu o skladnosti vlečnega vozila (O.3 ali O.2 ) in da vsota največjih tehnično dovoljenih mas vlečnega vozila in priklopnika (F.1 ali podatek iz tablice s tehničnimi podatki na priklopnem vozilu) ne presega največje dovoljene mase skupine vozil pri registraciji (F.3) iz potrdila o skladnosti vlečnega vozila.

Informacije:

031 624 000 Kranj

031 624 666 Škofja Loka

041 540 015 Radovljica

Elektronski naslov: avtosola@bb.si

C - Tovornjak

V to kategorijo spadajo motorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 3500 kg razen traktorjev in avtobusov. Najnižja starost za opravljanje vozniškega izpita te kategorije je 18 let, če imate opravljeno temeljno kvalifikacijo za voznike, oziroma 21 let za vse ostale. Kandidati, ki želijo opravljati vozniški izpit te kategorije, morajo imeti veljavno vozniško dovoljenje kategorije B.

Postanite odgovoren in varen voznik. Opravite izpit na vozilih, MAN TGL 12.240 ali Iveco Eurocargo 120, opremljenimi s sodobno elektronsko ter varnostno opremo.

Informacije:

Telefonska številka: 031 624 000 ali 04 280 83 00

Elektronski naslov: avtosola@bb.si

D - Avtobus

V to kategorijo spadajo vozila za prevoz potnikov z več kot 9 sedeži. Najnižja starost za opravljanje vozniškega izpita te kategorije je 21 let, če imate opravljene temeljne kvalifikacije za voznike, oziroma 24 let za ostale. Kandidati, ki želijo opravljati izpit kategorije D, morajo imeti vozniško dovoljenje kategorije B vsaj 3 leta in vozniško dovoljenje kategorije C ali kategorije D1.

Informacije:

Telefonska številka: 031 624 000 ali 04 280 83 00

Elektronski naslov: avtosola@bb.si

D1 - Avtobus

V to kategorijo spadajo vozila za prevoz potnikov, ki imajo poleg sedeža za voznika še največ 16 sedežev ter največja dolžina vozila ne presega 8 metrov. Potrebna starost za opravljanje vozniškega izpita te kategorije je 21 let. Za pristop k izpitu je potrebno imeti vozniško dovoljenje B kategorije vsaj 3 leta.

Informacije:

Telefonska številka: 031 624 000 ali 04 280 83 00

Elektronski naslov: avtosola@bb.si

F - Traktor (16 let)

Varno in zanesljivo - ne le v prometu, tudi pri delu.

V to kategorijo spadajo traktorji in traktorski priklopniki. S 16 leti smemo voziti le traktorje, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 40 km/h, z dopolnjenimi 18 leti pa tudi traktorje, katerih konstrukcijsko določena hitrost presega 40 km/h. Vozniško dovoljenje kategorije F vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije G.

Informacije:

Telefonska številka: 031 624 000 ali 04 280 83 00

Elektronski naslov: avtosola@bb.si

F - Traktor (18 let)

V to kategorijo spadajo traktorji in traktorski priklopniki. Z dopolnjenimi 18 leti smemo voziti traktorje, katerih konstrukcijsko določena hitrost presega 40 km/h. Vozniško dovoljenje kategorije F vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije G.

Informacije:

Telefonska številka: 031 624 000 ali 04 280 83 00

Elektronski naslov: avtosola@bb.si