Ponovno opravljanje izpita | B&B

Varna vožnja

V skladu z Zakonom o voznikih je pred ponovnim opravljanjem vozniškega izpita potrebno opraviti usposabljanje za varno vožnjo ali drug predpisan rehabilitacijski program. 

01
02

Zdravniški pregled

Pred pričetkom usposabljanje je potrebno opraviti kontrolni zdravstveni pregled pri pooblaščeni zdravstveni organizaciji in pridobiti zdravniško spričevalo.

Teoretični del

 • Tečaj CPP opravimo v šoli vožnje.  Spoznamo se s prometnimi pravili, prometno signalizacijo in osnovami prometne etike.
 • Teoretični del izpita opravimo pred komisijo pristojnega izpitnega centra. Preverjanje znanja se izvede računalniško. Veljavnost teoretičnega dela je tri leta.

03
 • Boštjan Paušer, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje, varna vožnja, trening varne vožnje
  Boštjan Paušer
  Strokovni sodelavec za področje varne vožnje
  bostjan.pauser@bb.si
04

Praktični del

 • Učne ure praktičnega dela usposabljanja opravi kandidat za voznika z učiteljem vožnje, ki ga izbere sam. S programom usposabljanja je predpisanih 20 učnih ur, za kategorijo F pa 16 učnih ur.
 • Vozniški izpit opravljamo pred komisijo izpitnega centra in traja eno šolsko uro, za vozila kategorij C, CE, D, DE pa dve šolski uri.