TOVORNJAK S PRIKLOPNIKOM - CE | B&B

TOVORNJAK S PRIKLOPNIKOM - CE

Izpit za priklopnik

Kategorija

V kategorijo CE spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije C in priklopnega vozila, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila presega 750 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi:

 • dovoljenje za vožnjo vozil kategorije BE in C1E,
 • v kombinaciji z vozniškim dovoljenjem kategorije D1 pa tudi kategorije D1E ter
 • v kombinaciji z vozniškim dovoljenjem kategorije D tudi kategorije DE.

Ne glede na zgoraj navedene starostne omejitve je lahko voznik za vožnjo skupine vozil kategorije CE star najmanj 18 let, če ima spričevalo, ki potrjuje temeljne kvalifikacije, določene v zakonu, ki ureja prevoze v cestnem prometu, ali pa je voznik zaposlen v slovenski vojski in na cesti vozi vojaško vozilo ter ima v vozniškem dovoljenju z ustrezno kodo označeno pravico do vožnje take skupine vozil.

01
02

Potek

Pogoji

 • dopolnjena starost 21 let oziroma 18 let in prijava v postopek pridobivanja temeljne kvalifikacije.
 • zdravstveni pregled v pooblaščeni zdravstveni organizaciji oziroma v ambulanti medicine dela, prometa in športa in pridobljeno zdravniško spričevalo.
 • veljavno vozniško dovoljenje kategorij B in C

03
 • Tomaž Gorenc, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje
  Tomaž Gorenc
  Učitelj vožnje in predpisov
  avtosola@bb.si
04

Prijava

Prijavite se lahko na naslednje načine: