Vozniški izpit | B&B

Vozniški izpit

Pot do vozniškega izpita

Zdravniški pregled

Zdravniški pregled opravimo pri pooblaščenem zdravniku za medicino dela in športa. Pridobimo zdravniško spričevalo, ki velja tri leta.

01
02

Prva pomoč

Prva pomoč – usposabljanje in izpit opravimo na Rdečem križu. Veljavnost potrdila ni časovno omejena. Prve pomoči ni potrebno opraviti kandidatom, ki se usposabljajo za vožnjo vozil kategorij AM in F.

  • "Pri 15. letih sem opravila izpit za kategorijo AM, nato še za avto. Letos sem se odločila, da opravim še izpit za motor. Vedno izberem BB." 

    Katja, Jezersko

  • "Čez noč sem potreboval izpit kategorije BE, temu se je BB prilagodil, da sem z minimalnim številom ur uspešno opravil izpit."

    Dejan, Kranj

Teoretični del

  • Tečaj CPP opravimo v šoli vožnje.  Spoznamo se s prometnimi pravili, prometno signalizacijo in osnovami prometne etike.
  • Teoretični del izpita (občinski testi) opravimo pred komisijo pristojnega izpitnega centra. Preverjanje znanja se izvede računalniško. Veljavnost teoretičnega dela je tri leta.

Preverite svoje znanje o prometu preko elektronske priprave  in se kar najbolje pripravite na občinske teste.

 

Posebnosti

Prehod iz kategorije A1 v A2 in iz A2 v A je možen brez teoretičnega dela. Izpit za vleko priklopnika z osebnim vozilom je možno opraviti brez teoretičnega dela (več info). 

03
04

Praktični del

  • Učne ure praktičnega dela usposabljanja opravi kandidat za voznika z učiteljem vožnje, ki ga izbere sam. S programom usposabljanja je predpisanih 20 učnih ur, za kategorije BE, CE in F pa 16 učnih ur.
  • Vozniški izpit opravljamo pred komisijo izpitnega centra in traja eno šolsko uro, za vozila kategorij C, CE, D, DE pa dve šolski uri.

 

Loading...