Ekonomist | BB izobraževanje in usposabljanje

Ekonomist

Odskočna deska za izgradnjo bogate poklicne kariere.

Ekonomist

Program ekonomist ponuja splošno znanje poslovanja, komunikacije, informatike, prava in financ, modul v drugem letniku pa omogoča specializacijo v finance ali komercialo. Program je odlična odskočna deska ali vmesni člen v kariernem napredovanju.

 

Ekonomist ima običajno priložnost delati tako z ljudmi kot s podatki. Delo obsega razvojno in operativno vodenje malih in srednje velikih podjetjih, podjetniško planiranje, pripravo razvojnih strategij podjetja, komuniciranje s strankami in poslovnimi partnerji itd. Zaradi širine pridobljenega znanja ekonomiste potrebujejo v vsakem podjetju tako v gospodarstvu kot v javni upravi.

01
02

Program

Program ekonomist traja dve leti in se konča z diplomsko nalogo. Zastavljen je modularno, kar pomeni, da se posluša vzporedno le predavanja enega predmeta. Prisotnost ni obvezna, jo pa priporočamo. Gradivo za posamezne predmete je v spletni učilnici. Program izvajamo v Kranju.

 

Predavatelji z dolgoletnimi strokovnimi in predavateljskimi izkušnjami predavajo zanimive teme s svojega strokovnega področja. Večina je zaposlena v uglednih slovenskih oziroma mednarodnih družbah in na pristojnih ministrstvih. Poskrbijo, da študenti dobijo zanimive in aktualne informacije ter trajnostno znanje. Predavanja popestrijo z modernimi tehnikami in metodami, njihovo predavateljsko delo je usmerjeno v reševanje problemov. Z veseljem sprejmejo skupine študentov v svojem delovnem okolju, organizirajo študijske ekskurzije in kot mentorji usmerjajo diplomante do srečnega konca – zagovora diplomske naloge.

 • "Šola BB poskrbi, da vsak študent pridobi strokovno znanje in kompetence."

  Dr. Marjeta Horjak, predavateljica

 • "Izobraževanje na šoli BB poteka na zelo visoki ravni, saj so tako predavatelji kot tudi ostali člani kolektiva razumevajoči in prijazni." 

  Bojan, ekonomist, Radovljica

Predmetnik

Višješolski strokovni program ekonomist je zasnovan od splošnega k posebnemu. V prvem letniku poslušate splošne predmete (komunikacijo, pravo, tuji jezik, finance, matematiko), v drugem letniku pa izberete modul, ki vam bolj ustreza glede na vaš interes ali zaposlitev.

03
 • Saša Plaznik, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje, diploma, visoka šola, višja šola, srednja šola
  Saša Plaznik
  Organizatorka izobraževanj
  sasa.plaznik@bb.si
  031 375 790
 • Ana Orešnik
  Ana Orešnik
  Organizatorka izobraževanj
  ana.oresnik@bb.si
  031 375 790
 • Tatjana Čeh Naglič
  Tatjana Čeh Naglič
  Organizatorka izobraževanj
  tatjana.ceh-naglic@bb.si
  041 680 229
 • Mag. Maja Zalokar, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje, diploma, višja šola, visoka šola, srednja šola
  Mag. Maja Zalokar
  Ravnateljica višje strokovne šole
  maja.zalokar@bb.si
  041 329 132
04

Vpis

Vpis v študijsko leto 2018/2019 bo potekal med februarjem in septembrom 2018 ​ v referatu visoke šole B&B v Kranju ali v Ljubljani. Informativno prijavo lahko oddate že danes preko spletnega obrazca. S tem si boste zagotovili, da vas bomo obveščali o vseh pomembnih datumih. Kot občani se lahko na visoko šolo vpišete kadarkoli.

 

Prijava

Prve prijave preko VPS bodo potekale med 6. 2. 2018 in 30. 3. 2018.

Druge prijave preko VPS bodo potekale med 27. 8.  in 31. 8. 2018.

 

Način prijave

Preko višješolske prijavne službe

Prijavo za vpis kandidati oddate preko elektronske vloge na spletni strani Višješolske prijavne službe.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. 

 

Osebno v referatu šole

V času uradnih ur v Ljubljani ali v Kranju od 8. 3. 2018 dalje.

 

Informativno mesto in informativni dnevi

Letališka cesta 16, Ljubljana

 • 9. 2. 2018 ob 10.00 in 16.30
 • 10. 2. 2018 ob 9.00
 • 16. 2. 2018 ob 16.30
 • 13. 9. 2018 ob 16.30

 

Ljubljanska cesta 30, Kranj

 • 9. 2. 2018 ob 10.00 in 16.30
 • 10. 2. 2018 ob 9.00
 • 16. 2. 2018 ob 16.30
 • 13. 9. 2018 ob 16.30

 

Ob vpisu boste potrebovali:

 • originalna spričevala zadnjih dveh letnikov srednje šole,
 • zaključno spričevalo,
 • osebni dokument,
 • 2 fotografiji (velikosti za osebni dokument).

 

Vpiše se lahko vsak, ki je opravil:

 • maturo ali
 • poklicno maturo ali
 • zaključni izpit v katerem koli štiriletnem srednješolskem izobraževanju.

 

Za dokončanje študija mora študent:

 • opraviti vse obveznosti po programu in
 • uspešno opraviti najmanj 800-urno praktično izobraževanje terizdelati in uspešno zagovarjati diplomsko delo.

Po uspešnem zagovoru diplomskega dela bodo diplomanti/ diplomantke pridobili/e strokovni naziv ekonomist/ekonomistka.

BBlog Izobraževanje / 16.10.2015 / Ela Vidmar

Vedno pogosteje se sprašujem, ali sem res tako dobra mama, kot sem si vedno želela postati? Vsakodnevno se srečujem z ambicioznimi starši, ki me dan za dnem prepričujejo, kako je ravno njihov...

Loading...