Ekonomist | B&B

Ekonomist

Odskočna deska za izgradnjo bogate poklicne kariere.

Ekonomist

Ustvari si odskočno desko za izgradnjo bogate poklicne kariere – usmeri se na poslovno področje in postani trženjski ali računovodski specialist.

Zaposli se v panogi vedno bolj iskanih poklicev na področju financ in poslovnih storitev, komerciale, trženja, prodaje in analitike.

Pridobi znanje in kompetence za opravljanje novih poklicev, ki se na trgu dela šele oblikujejo: skrbnik ključnih strank, investicijski bančnik ali ustvari povsem svojega.

 

Študij ekonomije je prava izbira zate, če se želiš naučiti:

 • podjetniškega načrtovanje.
 • priprave razvojnih strategij podjetja.
 • preučevanja poslovnih tveganj.
 • uspešnega poslovnega komuniciranja.
 • analize, organizacije in načrtovanja različnih del s področja bančništva, financ, računovodstva in prodaje.
 • splošnih in specifičnih kompetenc s področij komerciale, računovodstva, bančnega poslovanja, poslovanja z nepremičninami, zavarovalništva, poslovne logistike in poštnega prometa.

 

ekonomist

01
02

Program

Izobraževanje je zastavljeno po modelu kombiniranega študija, ki je popolna kombinacija klasičnega in e-študija, pri katerem se prepletajo stik s predavateljem, izmenjavanje mnenj s študijskimi kolegi, prijaznost in pomoč svetovalnega osebja šole ter študij na daljavo.

 

Predavanja so popestrena z modernimi metodami in usmerjena v reševanje aktualnih problemov (tudi iz tvojega delovnega okolja). Kot dodatno nadgrajevanja znanja in prenos teorije v prakso organiziramo študijske ekskurzije. Spodbujamo povezovanje teorije s praktičnim znanjem in inovativnost, ki vodi v napredek.

 

V prvem letniku poslušate splošne predmete (komunikacija, pravo, tuji jezik, finance, matematika), v drugem letniku pa izberete modul, ki vam najbolj ustreza glede na vaš interes ali zaposlitev.

Študij temelji na združevanju znanja s praktičnim delom. Kot opravljeno prakso priznamo tudi ustrezne delovne izkušnje. Program se zaključi z zagovorom diplomske naloge.

 

Izbiraš lahko med moduli

Tehnični komercialist

Pridobi in poglobi znanja s področja nabave in prodaje. Osvoji osnovna znanja s področja poslovnega prava, zna oceniti kakovost v podjetju in zagotoviti izboljšave. Program se dotakne tudi proizvodnje, njenih procesov in tehnologije. Kot tehnični komercialist se lahko zaposliš tako v javnih kot v zasebnih organizacijah, ki se ukvarjajo s komercialno dejavnostjo, proizvodnjo in logistiko.

 

Organizator poslovanja - Organizator podjetništva in trženja

Upravljaj s širokim spektrom znanja s področja prava, kakovosti s poudarkom na trženju in podjetništvu. Program je usmerjen tudi v varstvo narave in dela, saj ponuja tudi znanja s področja ekologije ter ergonomije in varstva pri delu. S takšnim naborom vsebin je tudi možnost zaposlitve velika.

 

Računovodja – Računovodstvo za gospodarstvo

Za modul Računovodja se največkrat odločijo študenti in študentke, ki že opravljajo podobna dela in želijo svoje praktično znanje nadgraditi še s teoretičnim. To je modul v številkah, ki prinaša znanja s področja finančnega in stroškovnega računovodstva. Vključuje pa še vsebine s področja davkov, analize bilanc in drugih postopkov v računovodstvu.

 

Strokovni sodelavec za zavarovalništvo – Trženje zavarovanj

Modul je usmerjen v stroko in primeren za ljudi, ki jih zanimajo področja premoženjskih in osebnih zavarovanj ter njihovo trženje. Vključuje tudi osnove zavarovalništva in tuji jezik za stroko tako da omogoča tudi povezovanje s tujino.

 

PREDMETNIK

 

 

PRIZNAVANJE IZPITOV IN PRAKSE

Imaš nedokončane študijske obveznosti? V referatu preveri možnosti za priznavanje že opravljenih izpitov in prakse. Priznamo vsebine, opravljene na drugi višji ali visoki šoli in temu primerno prilagodimo višino šolnine.

 

Dobra novica za vse z delovnimi izkušnjami - priznamo tudi vsebine in dosežke, pridobljene z delom.

Zaposlitev

Kot ekonomist si nepogrešljiv del vsakega uspešnega podjetja. Delo lahko opravljaš v malih, velikih, javnih ali zasebnih podjetjih ter v javnih zavodih in organizacijah.

Priložnost imaš delati tako z ljudmi kot s podatki.

S specializacijo znanj v izobraževalnem programu si zagotoviš iskano izobrazbo in postaneš zanimiv kader na trgu dela in pridobiš znanje za uspešno podjetniško pot.

03
 • Saša Plaznik, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje, diploma, visoka šola, višja šola, srednja šola
  Saša Plaznik
  Organizatorka izobraževanj
  sasa.plaznik@bb.si
 • Ana Orešnik
  Ana Orešnik
  Organizatorka izobraževanj
  ana.oresnik@bb.si
 • tatjana čeh naglič, vodja delavnic, delavnice za brezposelne
  Tatjana Čeh Naglič
  Vodja kariernega centra
  tatjana.ceh-naglic@bb.si
 • Mag. Maja Zalokar, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje
  Mag. Maja Zalokar
  Direktorica Visoke šole za trajnostni razvoj in ravnateljica višje strokovne šole
  maja.zalokar@bb.si
 • Polona Biba Drol, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje
  Polona Biba Drol
  organizatorka izobraževanj
  biba.drol@bb.si
04

INFORMACIJE

Višješolski strokovni študijski program Ekonomist

stopnja izobrazbe: VI/1
trajanje: 2 leti
ECTS: 120
strokovni naziv: ekonomist/ekonomistka
kratek naziv: ekon.
kraj izvajanja študija: Kranj

 

E-INFORMATIVNI DNEVI

 • petek, 12. 2. ob 10.00 in ob 16.30
 • sobota, 13. 2. ob 9.00, 
 • petek, 19. 2. ob 16.30
 • četrtek, 9. 9. ob 16.30

 

PRIJAVA NA E-INFO DAN

 

Informacije o študijskem programu lahko prejmeš vsak delovnik preko telefona, elektronske pošte ali osebno v referatu v Kranju.

 

PRIJAVNI IN VPISNI ROKI

Prijavni roki

1. prijavni rok preko VPŠ: 15. 2. 2021 – 18. 3. 2021

2. prijavni rok preko VPŠ: 24. 8. 2021 – 31. 8. 2021

Med 19. 3. 2021 in 30. 10. 2021 lahko prijavo in vpis urediš kar v referatu.

 

Vpisni roki

Vpisni rok po 1. prijavi preko VPŠ: 12. 7. 2021 – 16. 7. 2021

Vpisni rok po 2. prijavi preko VPŠ: 24. 9. 2021 – 30. 9. 2021