Ekonomist | BB izobraževanje in usposabljanje

Ekonomist

Odskočna deska za izgradnjo bogate poklicne kariere.

Ekonomist

Program ekonomist ponuja splošno znanje poslovanja, komunikacije, informatike, prava in financ, modul v drugem letniku pa omogoča specializacijo v finance ali komercialo. Program je odlična odskočna deska ali vmesni člen v kariernem napredovanju. Ekonomist ima običajno priložnost delati tako z ljudmi kot s podatki. Delo obsega razvojno in operativno vodenje malih in srednje velikih podjetjih, podjetniško planiranje, pripravo razvojnih strategij podjetja, komuniciranje s strankami in poslovnimi partnerji itd. Zaradi širine pridobljenih znanje ekonomiste potrebujejo v vsakem podjetju tako v gospodarstvu kot v javni upravi.

01
02

Program

Program ekonomist traja dve leti in se konča z diplomsko nalogo. Zastavljen je modularno, kar pomeni, da se posluša vzporedno le predavanja enega predmeta. Prisotnost ni obvezna, jo pa priporočamo. Gradivo za posamezne predmete je v spletni učilnici. Program izvajamo v Kranju. Predavatelji z dolgoletnimi strokovnimi in predavateljskimi izkušnjami predavajo zanimive teme s svojega strokovnega področja. Večina je zaposlena v uglednih slovenskih oziroma mednarodnih družbah in na pristojnih ministrstvih. Poskrbijo, da študenti dobijo zanimive in aktualne informacije ter trajnostno znanje. Predavanja popestrijo z modernimi tehnikami in metodami, njihovo predavateljsko delo je usmerjeno v reševanje problemov. Z veseljem sprejmejo skupine študentov v svojem delovnem okolju, organizirajo študijske ekskurzije in kot mentorji usmerjajo diplomante do srečnega konca – zagovora diplomske naloge.

 • "Šola BB poskrbi, da vsak študent pridobi strokovno znanje in kompetence."

  Dr. Marjeta Horjak, predavateljica

 • "Izobraževanje na šoli BB poteka na zelo visoki ravni, saj so tako predavatelji kot tudi ostali člani kolektiva razumevajoči in prijazni." 

  Bojan, ekonomist, Radovljica

Predmetnik

Višješolski strokovni program ekonomist je zasnovan od splošnega k posebnemu. V prvem letniku poslušate splošne predmete (komunikacijo, pravo, tuji jezik, finance, matematiko), v drugem letniku pa izberete modul, ki vam bolj ustreza glede na vaš interes ali zaposlitev.

03
 • Mag. Maja Zalokar, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje, diploma, višja šola, visoka šola, srednja šola
  Mag. Maja Zalokar
  Ravnateljica višje strokovne šole
  maja.zalokar@bb.si
  041 329 132
 • BB, izobraževanje, šola, diploma, višja šola, visoka šola
  Polona Biba Drol
  Organizatorka izobraževanja
  biba.drol@bb.si
  041 312 330
 • Ana Peklenik, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje, karierni center
  Ana Peklenik
  Knjižničarka in predavateljica
  ana.peklenik@bb.si
  031 375 790
 • Saša Plaznik, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje, diploma, visoka šola, višja šola, srednja šola
  Saša Plaznik
  Organizatorka izobraževanja
  sasa.plaznik@bb.si
  031 375 790
 • Katarina Šifrer, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje, referat šole
  Katarina Šifrer
  Organizatorka izobraževanja
  katarina.sifrer@bb.si
  031 375 790
04

Vpis

Vpis v študijsko leto 2016/2017 bo potekal do 3. 10. 2016 v referatu višje strokovne šole B&B v Kranju ali v Ljubljani.

 

Ob vpisu boste potrebovali:

 • originalna spričevala zadnjih dveh letnikov srednje šole,
 • zaključno spričevalo,
 • osebni dokument,
 • 2 fotografiji (velikosti za osebni dokument).

BBlog Izobraževanje / 27.07.2015 / Brane Lotrič

Znan stavek iz enega boljših filmov ex jugo produkcije, Ko to tamo peva. Oba bi, čeprav prvi ni vedel zakaj točno gre, oba pa sta zatrdno vedela, da ne bosta. Vir fotografije: http://www....