Ekonomist | BB izobraževanje in usposabljanje

Ekonomist

Odskočna deska za izgradnjo bogate poklicne kariere.

Ekonomist

Program ekonomist ponuja splošno znanje poslovanja, komunikacije, informatike, prava in financ, modul v drugem letniku pa omogoča specializacijo v finance ali komercialo. Program je odlična odskočna deska ali vmesni člen v kariernem napredovanju.

 

Ekonomist ima običajno priložnost delati tako z ljudmi kot s podatki. Delo obsega razvojno in operativno vodenje malih in srednje velikih podjetjih, podjetniško planiranje, pripravo razvojnih strategij podjetja, komuniciranje s strankami in poslovnimi partnerji itd. Zaradi širine pridobljenih znanje ekonomiste potrebujejo v vsakem podjetju tako v gospodarstvu kot v javni upravi.

01
02

Program

Program ekonomist traja dve leti in se konča z diplomsko nalogo. Zastavljen je modularno, kar pomeni, da se posluša vzporedno le predavanja enega predmeta. Prisotnost ni obvezna, jo pa priporočamo. Gradivo za posamezne predmete je v spletni učilnici. Program izvajamo v Kranju.

 

Predavatelji z dolgoletnimi strokovnimi in predavateljskimi izkušnjami predavajo zanimive teme s svojega strokovnega področja. Večina je zaposlena v uglednih slovenskih oziroma mednarodnih družbah in na pristojnih ministrstvih. Poskrbijo, da študenti dobijo zanimive in aktualne informacije ter trajnostno znanje. Predavanja popestrijo z modernimi tehnikami in metodami, njihovo predavateljsko delo je usmerjeno v reševanje problemov. Z veseljem sprejmejo skupine študentov v svojem delovnem okolju, organizirajo študijske ekskurzije in kot mentorji usmerjajo diplomante do srečnega konca – zagovora diplomske naloge.

 • "Šola BB poskrbi, da vsak študent pridobi strokovno znanje in kompetence."

  Dr. Marjeta Horjak, predavateljica

 • "Izobraževanje na šoli BB poteka na zelo visoki ravni, saj so tako predavatelji kot tudi ostali člani kolektiva razumevajoči in prijazni." 

  Bojan, ekonomist, Radovljica

Predmetnik

Višješolski strokovni program ekonomist je zasnovan od splošnega k posebnemu. V prvem letniku poslušate splošne predmete (komunikacijo, pravo, tuji jezik, finance, matematiko), v drugem letniku pa izberete modul, ki vam bolj ustreza glede na vaš interes ali zaposlitev.

03
 • Mag. Maja Zalokar, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje, diploma, višja šola, visoka šola, srednja šola
  Mag. Maja Zalokar
  Ravnateljica višje strokovne šole
  maja.zalokar@bb.si
  041 329 132
 • BB, izobraževanje, šola, diploma, višja šola, visoka šola
  Polona Biba Drol
  Organizatorka izobraževanja
  biba.drol@bb.si
  041 312 330
 • Ana Peklenik, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje, karierni center
  Ana Peklenik
  Knjižničarka in predavateljica
  ana.peklenik@bb.si
  031 375 790
 • Saša Plaznik, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje, diploma, visoka šola, višja šola, srednja šola
  Saša Plaznik
  Organizatorka izobraževanja
  sasa.plaznik@bb.si
  031 375 790
 • Katarina Šifrer, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje, referat šole
  Katarina Šifrer
  Organizatorka izobraževanja
  katarina.sifrer@bb.si
  031 375 790
04

Vpis

Vpis v študijsko leto 2017/2018 bo potekal do 3. 10. 2017 v referatu višje šole B&B v Kranju ali v Ljubljani.

Prijavite se z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe

 

Med 9. 3. in 3. 10. lahko prijavo in vpis uredite osebno v referatu šole

 

Prijavni roki

1. rok od 13. 2. 2017 do 8. 3. 2017,

2. rok od 28. 8. 2017 do 1. 9. 2017.

 

Vpisni roki

1. rok do 24. 7. 2017 do 22. 8. 2017,

2. rok od 22. 9. 2017 do 3. 10. 2017 oz. do zasedbe vpisnih mest.

 

Način prijave

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. 

 

 

Informativno mesto in informativni dnevi

Letališka cesta 16, Ljubljana

 • petek, 10. 2. 2017, ob 10.00 in 16.30
 • sobota, 11. 2. 2017, ob 9. 00
 • petek, 17. 2. 2017, ob 16.30
 • četrtek, 14. 9. 2017, ob 16.30

 

Ljubljanska cesta 30, Kranj

 • petek, 10. 2. 2017, ob 10.00 in 16.30
 • sobota, 11. 2. 2017, ob 9. 00
 • petek, 17. 2. 2017, ob 16.30
 • četrtek, 14. 9. 2017, ob 16.30

 

Ob vpisu boste potrebovali:

 • originalna spričevala zadnjih dveh letnikov srednje šole,
 • zaključno spričevalo,
 • osebni dokument,
 • 2 fotografiji (velikosti za osebni dokument).

 

Vpiše se lahko vsak, ki je opravil:

 • maturo ali
 • poklicno maturo ali
 • zaključni izpit v katerem koli štiriletnem srednješolskem izobraževanju.

 

Za dokončanje študija mora študent:

 • opraviti vse obveznosti po programu in
 • uspešno opraviti najmanj 800-urno praktično izobraževanje terizdelati in uspešno zagovarjati diplomsko delo.

Po uspešnem zagovoru diplomskega dela bodo diplomanti/ diplomantke pridobili/e strokovni naziv ekonomist / ekonomistka.

BBlog Izobraževanje / 27.11.2015 / Ana Peklenik

V začetku novembra 2015 je revija ;adma v sodelovanju s Planetom GV priredila 21. jesenski posvet poslovnih asistentov, sekretarjev, vodij pisarn in tajnic. V okviru dogodka tradicionalno...