Inženir elektroenergetike | B&B

Inženir elektroenergetike

Postanite inženir z uporabnim znanjem.

Inženir elektroenergetike

Elektroenergetika je usmerjena v sodobne načine pridobivanja energije, upoštevanje trendov za varovanje okolja in analizo ekonomskih kazalnikov.

Pridobljeno znanje lahko dobro izkoristiš za vzdrževanje in popravila v elektroenergetiki, planiranje elektroenergetskega projekta, nastavljanje relejne razlike in pri nadzoru izgradnje manj zahtevnih instalacij.

 

Študij elektroenergetike je prava izbira zate, če se želiš naučiti:

 • spremljati razvojne trende v tehnologijah in materialih,
 • načrtovati in uvajati tehnološke procese in postopke,
 • načrtovati vzdrževanja in popravila v elektroenergetiki,
 • izdelati plan izvedbe projektne naloge ali projekta,
 • izvajati meritve v elektroenergetiki in nastavlja relejno zaščito,
 • nadzirati obratovalno stanje naprav elektroenergetskega objekta,
 • upravljati elektroenergetske naprave iz centra vodenja ter izvaja stikalne manipulacije,
 • projektirati manj zahtevne elektroenergetske instalacije in objekte,
 • nadzirati izgradnjo manj zahtevnih instalacij in objektov,
 • voditi oddelek, službo ali izmeno na področju elektroenergetike.

 

01
02

Program

Izobraževanje je zastavljeno po modelu kombiniranega študija, ki je popolna kombinacija klasičnega in e-študija, pri katerem se prepletajo stik s predavateljem, izmenjavanje mnenj s študijskimi kolegi, prijaznost in pomoč svetovalnega osebja šole ter študij na daljavo.

Predavanja so popestrena z modernimi metodami in usmerjena v reševanje aktualnih problemov (tudi iz tvojega delovnega okolja). Kot dodatno nadgrajevanja znanja in prenos teorije v prakso organiziramo študijske ekskurzije. Spodbujamo povezovanje teorije s praktičnim znanjem in inovativnost, ki vodi v napredek.

Študij temelji na združevanju znanja s praktičnim delom. Kot opravljeno prakso priznamo tudi ustrezne delovne izkušnje. Program Elektroenergetika se zaključi z zagovorom diplomske naloge.

 

PREDMETNIK

 

 

PRIZNAVANJE IZPITOV

Imaš nedokončane študijske obveznosti? V referatu preveri možnosti za priznavanje že opravljenih izpitov. Priznamo vsebine, opravljene na drugi višji ali visoki šoli in temu primerno prilagodimo višino šolnine.

 

Dobra novica za vse z delovnimi izkušnjami - priznamo tudi vsebine in dosežke, pridobljene z delom.

 • "Študentom elektroenergetike predajamo uporabno znanje na zanimiv način."

  Dr. Vildana Sulić Kenk, predavateljica

 • "Napotki za varno delo na področju elektroenergetike so zakon za vsakega elektroinženirja."

  Mag. Viktor Lovrenčič, predavatelj

 • "V diplomski nalogi sem s pomočjo mentorja rešil problem, s katerim smo se v službi neuspešno ukvarjali že dlje časa."

  Aleš, inženir elektroenergetike

Zaposlitev

Pridobljeno znanje lahko izkoristiš pri delu vzdrževanja in popravil v elektroenergetiki, izdelavi plana izvedbe projekta, pri izvajanju meritev v elektroenergetiki in nastavljanju relejne zaščite, nadzoru obratovalnega stanja naprav elektroenergetskih objektov, pri projektiranju manj zahtevnih elektroenergetskih instalacij in objektov oziroma kot vodja oddelkov, služb ali izmen na področju elektroenergetike.

03
 • BB, izobraževanje, šola, diploma, višja šola, visoka šola
  Polona Biba Drol
  Ravnateljica srednje šole
  biba.drol@bb.si
 • Mag. Maja Zalokar, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje, diploma, višja šola, visoka šola, srednja šola
  Mag. Maja Zalokar
  Ravnateljica višje strokovne šole
  maja.zalokar@bb.si
 • Saša Plaznik, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje, diploma, visoka šola, višja šola, srednja šola
  Saša Plaznik
  Organizatorka izobraževanj
  sasa.plaznik@bb.si
04

Informacije

Višješolski strokovni študijski program Elektroenergetika

stopnja izobrazbe: VI/1
trajanje: 2 leti
ECTS: 120
strokovni naziv: inženir/inženirka elektroenergetike
kratek naziv: inž. el.
kraj izvajanja študija: Ljubljana

 

E-INFORMATIVNI DNEVI

 • petek, 12. 2. ob 10.00 in ob 16.30
 • sobota, 13. 2. ob 9.00, 
 • petek, 19. 2. ob 16.30
 • četrtek, 9. 9. ob 16.30

 

PRIJAVA NA E-INFO DAN

 

Informacije o študijskem programu lahko prejmeš vsak delovnik preko telefona, elektronske pošte ali osebno v referatu v Ljubljani ali v Kranju.

 

PRIJAVNI IN VPISNI ROKI

Prijavni roki

1. prijavni rok preko VPŠ: 15. 2. 2021 – 18. 3. 2021

2. prijavni rok preko VPŠ: 24. 8. 2021 – 31. 8. 2021

Med 19. 3. 2021 in 30. 10. 2021 lahko prijavo in vpis urediš kar v referatu.

 

Vpisni roki

Vpisni rok po 1. prijavi preko VPŠ: 12. 7. 2021 – 16. 7. 2021

Vpisni rok po 2. prijavi preko VPŠ: 24. 9. 2021 – 30. 9. 2021