Logistični tehnik PTI | B&B

Logistični tehnik PTI

Prvi korak k osebnemu in poklicnemu uspehu

Program

Logistični tehnik se uvršča med zanimive, sodobne in aktualne poklice. Področje logistike je izjemno razvejano, take so tudi možnosti zaposlitve: v transportnem, logističnem, trgovskem podjetju. Poleg spošnih znanj (matematika, jeziki, računalništvo, komunikacija, geografija, zgodovina ipd.) pridobite tudi strokovne kompetence in izpit za upravljanje viličarja. Urniki so znani za celo leto vnaprej, če želite, pa lahko znanje pridobivate še hitreje in izpite opravljate individualno. V izvedbo programa so vključena predavanja, vse gradivo (tiskano in v elektronski obliki), elektronska prijava na izpit in članstvo  v šolski knjižnici. Spoštovanje, razumevanje, dostopnost in prijaznost odlikujejo šolo BB.

01
02

Predmetnik

Izobraževanje poteka po prilagojenem predmetniku za šolanje ob delu za odrasle. Predavanja potekajo trikrat tedensko v popoldanskem času, ob sobotah dopoldne. Šolanje lahko opravljate tudi s samoizobraževanjem. Izobraževalni program traja dve leti in se zaključi s poklicno maturo. Program izvajamo v Kranju (Ljubljanska cesta 30 na Laborah) in Ljubljani (Letališka 16a). Obe lokaciji sta zlahka dostopni, povsod je dovolj brezplačnega parkirnega prostora.

 • "Same pohvale za BB, vašo prijaznost, profesionalnost in ažurnost."

  Gregor, logistični tehnik, Kranj

Predavatelji

Predavatelji so naši dologletni sodelavci z bogatimi strokovnimi in pedagoškimi izkušnjami. Delo z odraslimi udeleženci jim predstavlja izziv, zato so na voljo tudi izven predavalnice - preko e-pošte in spletnih učilnic.

Pogovorite se z našimi organizatorji izobraževanj, ki vam bodo pomagali k odločitvi za šolanje.

03
 • Polona Biba Drol, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje
  Polona Biba Drol
  organizatorka izobraževanj
  biba.drol@bb.si
 • Saša Plaznik, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje, diploma, visoka šola, višja šola, srednja šola
  Saša Plaznik
  Organizatorka izobraževanj
  sasa.plaznik@bb.si
 • Ana Orešnik
  Ana Orešnik
  Organizatorka izobraževanj
  ana.oresnik@bb.si
 • Tatjana Čeh Naglič
  Tatjana Čeh Naglič
  Predavateljica in organizatorka praktičnega izobraževanja
  tatjana.ceh-naglic@bb.si
04

Vpis

V program se lahko vključite vsi, ki ste uspešno zaključili srednjo poklicno šolo. Vpisi v novo šolsko leto potekajo v začetku septembra, vključiti pa se je možno tudi med šolskim letom. Za vpis potrebujete originalna spričevala, osebni dokument in fotografijo, vpisne obrazce dobite v referatu šole.
Upravni odbor B&B, d.o.o. za vsako šolsko leto določi višino šolnine in ceno poklicne mature.

Finančne obveznosti lahko poravnate na več načinov:

 • z enkratnim plačilom,
 • v več zaporednih mesečnih obrokih,
 • na podlagi naročilnice podjetij ali s.p.,
 • na podlagi odločbe Zavoda za zaposlovanje RS (za brezposelne).

 

SOFINANCIRANJE ŠOLNIN

Možnost povračila šolnine do 2.500 € za vse s srednjo poklicno izobrazbo ali manj.

Do sofinanciranja šolnin ste upravičeni vsi, ki:

 • ste pred programom, za katerega uveljavljate šolnino na tem javnem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj;
 • boste pred oddajo vloge zaključili izobraževalni program (do 30. 9. 2022);
 • ste poravnali šolnino med 1. 1. 2014 in 30. 9. 2022.

 

Kot šolnina se razumejo stroški posameznika za zaključeno izobraževanje, vključno z vpisnino, po programih. Uveljavljate lahko šolnino za programe iz predmeta javnega razpisa, plačano znotraj obdobja od 1. 1. 2014 do vključno 30. 9. 2022.

Loading...