Varstvo okolja - Študij | BB.si

Varstvo okolja - Študij

Varstvo okolja je potreba, je trend, je znanje.

Varstvo okolja - Študij

Varstvo okolja je sodoben, na stroki utemeljen in širok študijski program, ki omogoča poglobitev znanja o varstvu okolja in zaposljivost praktično povsod. Varstvo okolja je veliko več kot le ločevanje odpadkov, poglobiti želimo zavedanje, da je treba iskati kompromis med varovanjem okolja in sodobnim tehnološkim napredkom. Predmetnik omogoča pridobivanje tako družboslovnih kot naravoslovnih predmetov, zato je primeren za vsakogar. Stopnja izobrazbe VI/2 pa omogoča napredovanje na delovnem mestu, prevzem večjih odgovornosti, zaposlitev na vodstvenih delovnih mestih tako v gospodarstvu kot javni upravi ali samozaposlitev.

 

01
02

Program

Program Varstvo okolja traja tri leta in se konča z diplomsko nalogo. Kandidati s končano višjo strokovno šolo se lahko po merilih za prehode vpišete v drugi letnik in zaključite v dveh letih. Zastavljen je modularno, kar pomeni, da se posluša vzporedno le predavanja enega predmeta. Prisotnost ni obvezna, jo pa priporočamo. Gradivo za posamezne predmete je v spletni učilnici. Program izvajamo v Kranju in Ljubljani.

 • Med študijem sem spoznal različne teme, od prava do zdrave prehrane. Prijazen kolektiv in dostopni profesorji so poskrbeli, da je študij potekal brez zapletov. 

  Anže, Jesenice

 • Všeč mi je, da večina predavateljev prihaja iz prakse. Velikokrat smo predavanja zaključili z vajami na terenu.

  Henrika, Mojstrana

Predmetnik

Visokošolski strokovni program Varstvo okolja temelji na potrebah sodobne družbe, usmerjene v trajnostni razvoj. Diplomanti varstva okolja boste pridobili strokovna znanja s področja varstva okolja in usposobljenost za uporabo znanstvenih in strokovnih metod pri reševanju okoljskih problemov, sporazumevanje v stroki in med strokami, strokovno kritičnost in odgovornost, sposobnost kritičnega in celostnega razmišljanja, kooperativnost in skupinsko delo,odprtost za alternativne poglede in rešitve, kreativno delovanje v stroki varstva okolja ter iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju.

03
 • Klemen Sušnik, BB, izobraževanje, usposabljanje
  Klemen Sušnik
  Organizator izobraževanja
  klemen.susnik@bb.si
  041 312 330
 • Saša Plaznik, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje, diploma, visoka šola, višja šola, srednja šola
  Saša Plaznik
  Organizatorka izobraževanja
  sasa.plaznik@bb.si
  031 375 790
 • Katarina Šifrer, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje, referat šole
  Katarina Šifrer
  Organizatorka izobraževanja
  katarina.sifrer@bb.si
  031 375 790
 • Mag. Maja Zalokar, BB, izobraževanje, šola, diploma, višja šola, visoka šola, srednja šola
  Mag. Maja Zalokar
  Direktorica Visoke šole za trajnostni razvoj
  maja.zalokar@bb.si
  041 329 132
04

Vpis

Vpis v študijsko leto 2016/2017 bo potekal do 28. 10. 2016 v referatu visoke šole B&B v Kranju ali v Ljubljani.

 

Ob vpisu boste potrebovali:

 • originalna spričevala zadnjih dveh letnikov srednje šole,
 • zaključno spričevalo,
 • osebni dokument,
 • 2 fotografiji (velikosti za osebni dokument).

 

Vpiše se lahko vsak, ki je opravil:

 • maturo ali
 • poklicno maturo ali
 • zaključni izpit v katerem koli štiriletnem srednješolskem izobraževanju.

Diplomantom višjih strokovnih šol, ki so se med študijem že seznanili s posameznimi vsebinami predmetnika visoke strokovne šole v primerljivem obsegu, bo študijska komisija ta znanja priznala.

 

Za dokončanje študija mora študent:

 • opraviti vse obveznosti po programu in
 • uspešno opraviti najmanj 70-urno praktično izobraževanje ter
 • izdelati in uspešno zagovarjati diplomsko delo.

Po uspešnem zagovoru diplomskega dela bodo diplomanti/ diplomantke pridobili/e strokovni naslov: diplomirani okoljevarstvenik (VS) – diplomirana okoljevarstvenica (VS), oziroma s kratico dipl. okoljevar. (VS).

BBlog Izobraževanje / 20.09.2015 / Ana Peklenik

Kam naprej? Katero šolo izbrati? Zavod RS za zaposlovanje redno objavlja seznam deficitarnih in suficitarnih poklicev, ki sta lahko pomoč pri odločitvi za študij. Spletna stran 24 ur je...