Visoka strokovna šola, program varstvo okolja

Varstvo okolja

Naravnanost v prihodnost odlikuje poklic okoljevarstvenika.

Študij varstva okolja omogoča prenos kompromisa med varovanjem okolja in sodobnim tehnološkim napredkom tudi v prakso.

Po zaključku študija boš znal/-a ustvarjati dobre pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Naučil/-a se boš analizirati in prepoznavati trende v Evropi in svetu, celovito obravnavati dogajanje z okoljskega področja ter spremljati trende s področja trajnostnega razvoja.

 

Študij varstva okolja je prava izbira zate, če želiš pridobiti:

 • strokovna znanja s področja varstva okolja
 • znanje o uporabi znanstvenih in strokovnih metod pri reševanju okoljskih problemov
 • znanje o sporazumevanju v stroki in med strokami
 • sposobnost kritičnega in celostnega razmišljanja
 • odprt pogled za alternativne rešitve in stališča
 • kompetence za kreativno delovanje v stroki varstva okolja
 • iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju

01
02

Program

Program Varstvo okolja traja tri leta in se zaključi z zagovorom diplomske naloge. Zastavljen je modularno, kar pomeni, da poslušaš predavanja enega predmeta, nato sledi izpit.

Visokošolski strokovni program Varstvo okolja temelji na potrebah sodobne družbe, usmerjene v trajnostni razvoj. Poglobiti želimo zavedanje, da je treba iskati kompromis med varovanjem okolja in sodobnim tehnološkim napredkom.

Predmetnik omogoča pridobivanje znanja tako s področja družboslovja kot naravoslovja, zato je primeren za vsakogar.

 

PRIZNAVANJE IZPITOV

Imaš nedokončane študijske obveznosti? V referatu preveri možnosti za priznavanje že opravljenih izpitov. Priznamo vsebine, opravljene na drugi srednji, višji ali visoki šoli, in temu primerno prilagodimo višino šolnine.

Dobra novica za vse z delovnimi izkušnjami - priznamo tudi vsebine in dosežke, pridobljene z delom.

 • Med študijem sem spoznal različne teme, od prava do zdrave prehrane. Prijazen kolektiv in dostopni profesorji so poskrbeli, da je študij potekal brez zapletov. 

  Anže, Jesenice

 • Všeč mi je, da večina predavateljev prihaja iz prakse. Velikokrat smo predavanja zaključili z vajami na terenu.

  Henrika, Mojstrana

ZAPOSLITEV

Študij omogoča napredovanje na delovnem mestu, prevzem več odgovornosti, zaposlitev na vodstvenih delovnih mestih v gospodarstvu in javni upravi ali samozaposlitev.

Na podlagi pridobljenih celovitih znanj in spretnosti s področja varstva okolja ste diplomanti varstva okolja zaželena pridobitev vsakega okoljsko odgovornega podjetja. Znali boste svetovati o trajnostnem razvoju ob upoštevanju zakonodaje in podjetniških zakonitosti.

Pozitivno mnenje k programu je dalo Ministrstvo RS za okolje in prostor.

 

ALUMNI KLUB

Po zaključku šolanja te vabimo, da ostaneš v naši družbi. Ohrani stike s sošolci, skupaj z nami snuj nove projekte, se mreži, odkrivaj nove karierne priložnosti, podajaj naprej svoje znanje študentom.

03
 • Mag. Maja Zalokar, BB, izobraževanje, šola, diploma, višja šola, visoka šola, srednja šola
  Mag. Maja Zalokar
  Direktorica Visoke šole za trajnostni razvoj
  maja.zalokar@bb.si
 • Tatjana Čeh Naglič
  Tatjana Čeh Naglič
  Predavateljica in organizatorka praktičnega izobraževanja
  tatjana.ceh-naglic@bb.si
 • Saša Plaznik, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje, diploma, visoka šola, višja šola, srednja šola
  Saša Plaznik
  Organizatorka izobraževanj
  sasa.plaznik@bb.si
 • Ana Orešnik
  Ana Orešnik
  Organizatorka izobraževanj
  ana.oresnik@bb.si
 • Polona Biba Drol, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje
  Polona Biba Drol
  organizatorka izobraževanj
  biba.drol@bb.si
04

Informacije

Visokošolski strokovni študijski program Varstvo okolja

stopnja izobrazbe
1. bolonjska (SOK: 7, EOK: 6)

trajanje
3 leta (6 semestrov)

ECTS
180 kreditnih točk

strokovni naziv
diplomirani okoljevarstvenik (VS)/diplomirana okoljevarstvenica (VS)

kratek naziv
dipl. okoljevar. (VS)

kraj izvajanja študija
Ljubljana in Kranj

 

DOKUMENTI ŠOLE

 

E-INFORMATIVNI DNEVI

 • petek, 12. 2. ob 10.00 in ob 16.30
 • sobota, 13. 2. ob 9.00, 
 • petek, 19. 2. ob 16.30
 • četrtek, 9. 9. ob 16.30

 

PRIJAVA NA E-INFO DAN

 

Informacije o študijskem programu lahko dobite vsak delovnik preko telefona, elektronske pošte ali osebno v referatu v Ljubljani ali v Kranju.

 

PRIJAVNI IN VPISNI ROKI

Prijavni roki

1. prijavni rok: 16. 2. 2021 – 9. 7. 2021
2. prijavni rok: 10. 7. 2021 – 29. 9. 2021

Vpisni roki

1. vpisni rok: 12. 7. 2021 – 16. 7. 2021
2. vpisni rok: 19. 7. 2021 – 30. 9. 2021 oziroma do zasedbe vpisnih mest.