Ekonomična vožnja - tovorna vozila | B&B

Ekonomična vožnja - tovorna vozila

Trening ekonomične vožnje za tovorna vozila

Trening

Zakaj trening ekonomične vožnje?

 • Zaradi visokih cen goriv v zadnjih nekaj letih.
 • Zaradi zmanjševanja obrabe vseh pogonskih sklopov do 35 %.
 • Zaradi zmanjšanja škodljivih izpušnih plinov v okolje.
 • Spodbujanje defenzivne in varne vožnje.

Primerjalne vožnje na našem šolanju pokažejo tudi več kot 20-odstotno znižanje povprečne porabe goriva pri istem vozniku! S šolanjem se, ob enaki povprečni hitrosti, v povprečju doseže 5-10 % nižja povprečna poraba goriva. Takšno šolanje voznikov pa ne nudi le prihranka pri stroških goriva, temveč tudi do 35 odstotkov manjšo obrabo pogonskega sklopa in posledično nižje stroške vzdrževanja vozil.

01
02

Prihranki

Primerjalne vožnje na našem šolanju pokažejo tudi več kot 20 % znižanje povprečne porabe goriva pri istem vozniku! S šolanjem se, ob enaki povprečni hitrosti, v povprečju doseže 5-8 % nižja povprečna poraba goriva. Takšno šolanje voznikov pa ne nudi le prihranka pri stroških goriva, temveč tudi do 35 % manjšo obrabo pogonskega sklopa in posledično nižje stroške vzdrževanja vozil.

 

Informativni izračun

Če prevoznik za informativni izračun vzame primer enega vozila s povprečno porabo 32 litrov ter 15.000 prevoženimi kilometri mesečno, znaša ob predpostavki, da se voznikova poraba po šolanju zmanjša za 5 %, mesečni prihranek za eno vozilo 247,44 EUR, kar v enem letu znese prihranek 2.969,28 EUR!

Če imamo v voznem parku 5 vozil, to pomeni skupni letni prihranek podjetja v vrednosti 14.846,4 EUR!

 • V podjetju imamo 7 vozil, po dveh letih prakticiranja ekonomične vožnje, ki so se je zaposleni udeležili na BB, smo privarčevali več kot 30.000 €.

  Lojze, Lendava

Postopek

Šolanje poteka v manjših skupinah na najsodobnejšem specialno opremljenem tovornem vozilu pod vodstvom naših izkušenih in strokovno usposobljenih inštruktorjev z mednarodno licenco ter obsega teoretično izobraževanje in praktično vožnjo. Po dogovoru lahko šolanje organiziramo tudi na sedežu vašega podjetja ali opravimo del praktičnega dela izobraževanja z vašimi vozili. Program akademije izvajamo v sodelovanju s Scanijo in izpolnjuje vse njihove zahteve.

Vsak udeleženec šolanja prejme potrdilo o opravljenem izobraževanju, ki potrjuje izpolnjeno obveznost o usposabljanju voznikov na podlagi pravilnika o notranji kontroli.

03
 • Boštjan Paušer, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje, varna vožnja, trening varne vožnje
  Boštjan Paušer
  Strokovni sodelavec za področje varne vožnje
  bostjan.pauser@bb.si
 • Petra Krnič, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje
  Petra Krnič
  Organizatorka usposabljanj
  petra.krnic@bb.si
04

Prijava

Prijavite se lahko na naslednje načine: