Program C | B&B

Program C

Za serviserje gasilnih aparatov in nepremične opreme za gašenje požarov

Program

Partnersko podjetje ICES izvaja programe usposabljanja serviserjev opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline.

Usposabljanje je obvezno in je namenjeno serviserjem opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline za gasilne aparate in nepremično opremo za gašenje požarovprogram C.

 

01

Postopek

 

Uredba  o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov določa, da so se serviserji dolžni za opravljanje svoje dejavnosti strokovno usposobiti, da poznajo veljavne predpise in standarde, imajo znanja in veščine s področja preprečevanja emisij ter zajemanja ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov ter varnega ravnanja z opremo.

Kandidati se morajo udeležiti teoretičnega in praktičnega usposabljanja ter opraviti teoretični in praktični izpit.

Usposabljanje poteka v skladu z izpitnim katalogom  in je zaključeno v dveh dneh. Praktični del usposabljanja izvajamo v sodelovanju s podjetjem Zarja Elektronika d.o.o.

Vsi kandidati  morajo opraviti tudi  teoretični in praktični del izpita, s katerim pridobijo spričevalo o usposobljenosti za ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini, ki velja za nedoločen čas.

Kandidati, ki se želijo prvič udeležiti izpita in pridobiti spričevalo o strokovni usposobljenosti morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • starost najmanj 18 let,
  • končana najmanj srednja poklicna izobrazba tehnične smeri ali
  • končana najmanj srednja poklicna izobrazba druge smeri in eno leto delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme, za servisiranje katere se usposablja, ali
  • končana najmanj srednja strokovna izobrazba drugih smeri in eno leto delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme, za servisiranje katere se usposablja, ali
  • končana najmanj višja strokovna izobrazba.

 

 

OBNOVITEV SPRIČEVALA:

Vsem kandidatom, ki so delali izpit po 01.01.2015 (prvič ali obnovitev) se spričevalo avtomatsko podaljša za nedoločen čas. Kandidati, ki pa so izpit opravljali pred 31.12.2014  morajo spričevalo obnoviti tako, da opravijo teoretični in praktični del izpita

03
04

Prijava

Loading...