O podjetju | BB izobraževanje in usposabljanje

O podjetju

Strategija, vizija, poslanstvo in vrednote

Strategija

Strategija organizacije B&B izobraževanje in usposabljanje je krepiti raznovrstnost, kakovost in življenjskost študijskih programov. Pri tem se zavedamo, da je izobraževalna organizacija pomemben element okolja, saj spodbuja k pridobivanju formalnega in neformalnega znanja, učnih navad, vseživljenjskemu učenju, krepitvi samozavesti in izboljšanju položaja posameznika na trgu dela.

B&B izobraževanje in usposabljanje je vpeta v strokovno in širše okolje v gospodarskem, socialnem in kulturnem smislu. Spodbuja in stalno razvija sodelovanje s podjetji in javnimi zavodi v svojem okolju. Strategija izobraževalne organizacije je usmerjena v:

 • kakovost in stalne izboljšave obstoječih projektov,
 • razvoju novih programov, projektov in produktov s področij prometa in logistike
 • skrb za zadovoljstvo in strokovni razvoj zaposlenih
 • uravnoteženo finančno poslovanje in neodvisnost od finančnih institucij
 • skrb za promocijo in dober ugled v lokalni skupnosti in širše.

 

01
02

Vizija

Vizija izobraževalne organizacije B&B je postati sodobno izobraževalno središče, ki bo zagotavljalo uporabna strokovna znanja. V sodelovanju z delodajalci bomo razvijali nove izobraževalne programe in tako zagotovili ustrezno usposobljen kader, ki bo sledil novostim in spremembam na trgu. Pri tem bomo upoštevali evropske in svetovne smernice v izobraževanju in ustvarjali prepoznavno blagovno znamko.

 

Poslanstvo

 • Ustvarjamo pozitivno naravnano ozračje, v katerem naši udeleženci uspešno razvijajo svoja znanja, sposobnosti in samopodobo.
 • Izobraževanje promoviramo kot pot k osebni rasti in napredovanju.
 • S timskim delom, primerno komunikacijo in s pristnim sodelovanjem v kolektivu šole prenašamo dobre poslovne običaje in poslovno kulturo med udeležence.

 

03
04

Vrednote

 • Odgovornost
 • Spoštovanje
 • Dostopnost
 • Prilagodljivost
 • Strokovnost
 • Znanje
 • Napredek

 

BBlog Izobraževanje / 22.02.2016 / Katarina Šifrer

Vsak študent se v času študija sreča z dilemo: učiti se ali prepisovati. Vzrokov za to je več. Največkrat je krivo pomanjkanje časa, ki bi ga potreboval za pomnjenje in razumevanje snovi....