O podjetju | B&B

O podjetju

Strategija, vizija, poslanstvo in vrednote

O podjetju

B&B izobraževanje in usposabljanje je družinsko podjetje z več kot 30-letno tradicijo. Kolektiv sestavlja 47 zaposlenih in okvirno 150 zunanjih strokovnih sodelavcev in predavateljev, ki v organizacijo prenašajo znanje iz prakse.

Delujemo na petih lokacijah na Gorenjskem in v Ljubljani.

Uspešno delujemo na področju izobraževanja odraslih, usposabljanj s področja cestnega, železniškega, pomorskega prometa in gradbene mehanizacije, hkrati pa smo tudi največja šola vožnje v Sloveniji.

 

Izvajamo javnoveljavne programe srednje, višje in visoke strokovne šole:

 • ekonomski tehnik,
 • logistični tehnik,
 • ekonomist,
 • poslovni sekretar,
 • logistično inženirstvo,
 • varstvo okolja.

 

Izvajamo programe usposabljanj z različnih področij:

 • usposabljanje za pridobitev in podaljšanje Kode 95,
 • usposabljanje za prevoz nevarnega blaga v cestnem prometu (ADR),
 • usposabljanje za spremljevalce izrednih prevozov, 
 • usposabljanja za upravljavce gradbene mehanizacije,
 • NPK vzdrževalec cest, cestni preglednik in gozdarski sekač,
 • certifikat strokovne kvalifikacije disponent,
 • usposabljanje za strojevodje,
 • treningi varne vožnje za gospodarska in intervencija vozila.

 

V šoli vožnje usposabljamo kandidate za vse kategorije vozil.

Položaj vodilne šole vožnje utrjujemo s kakovostnimi storitvami, osebnim pristopom in prilagodljivostjo. V dejavnosti šole vožnje izstopamo po kakovosti in doslednosti, še posebej pri usposabljanjih za pridobitev vozniškega izpita zahtevnejših kategorij - usposabljanju motoristov, voznikov tovornih vozil in avtobusov.

01
02

Vizija

Naša vizija je krepiti raznovrstnost, kakovost in življenjskost programov izobraževanja in usposabljanja. Pri tem se zavedamo, da smo kot izobraževalna organizacija pomemben element okolja, saj spodbujamo posameznike k pridobivanju formalnega in neformalnega znanja, učnih navad, pozivamo k vseživljenjskemu učenju, krepitvi samozavesti in izboljšanju položaja posameznika na trgu dela.

Poslanstvo

Naše poslanstvo je izboljšati in dvigniti splošno izobraženost prebivalstva in raven aktualnih kompetenc za povečanje zaposljivosti aktivnega prebivalstva.

Vsem odraslim želimo omogočiti dostop do kakovostnih izobraževalnih in učnih možnosti, ki bodo omogočale polno realizacijo njihovega potenciala in povezovale osebne izkušnje s širšimi družbenimi, ekonomskimi, kulturnimi in okoljskimi dejavniki. Udeležencem programov izobraževanja in usposabljanja zagotavljamo pridobitev enotnega standarda znanja in mednarodno primerljivih kompetenc, ki posameznikom in podjetjem omogočajo uresničevanje njihove vizije in konkurenčne prednosti.

03
04

Vrednote

 • Samouresničevanje
 • enakopravnost
 • osebna rast
 • spoštovanje družbenih norm
 • ohranjanje okolja

BBlog Izobraževanje / 15.09.2020 / Ana Orešnik

Večkrat se zgodi, da študente ob vstopu v referat mimogrede vprašam, kako, da so se odločili za študij v šoli B&B. Ljudje imamo namreč različne razloge in motive, zakaj se odločimo za...