Razpis za osebje (visoka šola) | B&B

Razpis za osebje (visoka šola)

Razpis za mobilnost pedagoškega in nepedagoškega osebja za namen poučevanja in usposabljanja v študijskem letu 2020/2021.

Predmet razpisa

V okviru programa Erasmus+, ključna aktivnost 1, B&B Visoka šola za trajnostni razvoj, razpisuje v študijskem letu 2020/2021 razpis za izmenjavo pedagoškega in nepedagoškega osebja v tujini, in sicer:

 

 • 1 mesto - mobilnost osebja za namen poučevanja;

 • 1 mesto - mobilnost osebja za namen usposabljanja.

 

Na razpis za poučevanje in usposabljanje se lahko prijavijo posamezniki, ki delajo oziroma so v delovnem razmerju z B&B Visokošolskim zavodom za trajnostni razvoj, nosilcem EUC; Aktivnosti udeležencev lahko trajajo od 2 dni do 2 mesecev, pri čemer čas potovanja ni vštet v trajanje mobilnosti (dnevom mobilnosti se doda največ 2 dni za povratno pot). Obvezni del mobilnosti učnega osebja je izvedba najmanj 8 ur poučevanja na teden. Sodelujoče države, kjer lahko v okviru Erasmus+ programa poteka mobilnost, so vse članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Makedonija in Turčija.

01
02

Postopek

Za sam izbor kandidatov se bo ustanovila posebna Erasmus komisija, ki jo bodo sestavljali Erasmus koordinator, dekan šole, direktorica visokošolskega zavoda in karierna svetovalka.

 

Vse prejete vloge bo komisija proučila in izbrala potencialne kandidate, ki po vnaprej znanih merilih dosegajo najvišjo oceno. Merila za izbor kandidatov bodo naslednja:

 • doprinos mobilnosti k osebnostnemu razvoju kandidata,
 • doprinos mobilnosti k zastavljeni strategiji internacionalizacije visoke šole,
 • znanje tujega jezika,
 • praktične izkušnje.

 

Končni izbor kandidata bo opravljen na podlagi individualnega razgovora. Vsi prijavljeni kandidati bodo o izboru obveščeni po elektronski pošti, v roku 14 dni po zaključku razpisa.

Pritožbeni organ 

Za vse pritožbe v postopku izvedbe nabora ali mobilnosti same je odgovoren Upravni odbor B&B Visoke šole za trajnostni razvoj. Pritožba se pošlje po E-pošti na Referat@bb.si ali odda osebno v referatu šole. O pritožbi bo odločal Upravni odbor v roku 14. dni od prejema pritožbe. Pritožba mora biti obrazložena. 

 

Dotacija

Erasmus finančna  dotacija kandidatu pomaga kriti stroške potovanja in bivanja.

 

Višina ERASMUS dotacije za mobilnost predavateljev in zaposlenih v tujini je odvisno od države gostiteljice in trajanja mobilnosti:    

 

Dežela gostiteljica

Znesek

Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Švedska, Velika Britanija, Lihtenštajn, Norveška 

108‒180 €/dan

Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Grčija, Španija, Ciper, Nizozemska, Malta, Portugalska

96‒160 €/dan

Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Republika Makedonija, Turčija

84‒140 €/dan

 

Pot

Pri izračunu (najvišje) dotacije za pot se uporabi kalkulator razdalj (zračna linija).

 

Razdalja potovanja

Znesek

Med 10 in 99 KM:

20 € na udeleženca

Med 100 in 499 KM:

180 € na udeleženca

Med 500 in 1999 KM:

275 € na udeleženca

Med 2000 in 2999 KM:

360 € na udeleženca

Med 3000 in 3999 KM:

530 € na udeleženca

Med 4000 in 7999 KM:

820 € na udeleženca

8000 KM in več

1100 € na udeleženca

03
 • Tatjana Čeh Naglič
  Tatjana Čeh Naglič
  Predavateljica in organizatorka praktičnega izobraževanja
  tatjana.ceh-naglic@bb.si
04

Prijava

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da oddate prijavo v referat šole B&B v Ljubljani ali Kranju. Poleg prijavnega obrazca naj bodo priložene zahtevane priloge:

 • prijavni obrazec,
 • kratek opis mobilnosti s poudarkom na uresničevanju zastavljene strategije internacionalizacije (več na spletni strani).
 • življenjepis (Europass).

Razpis je odprt do porabe sredstev.

 

Dodatne informacije lahko dobite na spletnem naslovu Erasmus+ ali v referatu šole B&B v Ljubljani ali Kranju.

 

Kontakt

Klemen Sušnik – Erasmus institucionalni koordinator

BBlog Avtošola / 12.02.2021 / Mag. Brane Lotrič

V šoli vožnje B&B se zavedamo tvoje želje in potrebe po opravljenem vozniškem izpitu za avto, motor, tovornjak ali druge kategorije vozil. Želimo ti ustreči in te v zahtevnih pogojih...