Svetovalni center | B&B

Svetovalni center

Koordinacija svetovalnih storitev, ki študentom izboljšajo njihovo izobraževalno izkušnjo, in negovanje akademske in osebnostne rasti vseh deležnikov. Zagotavljajo jo zaposleni, ki so predani stalnemu napredku.

01
02

Tutorstvo

Tutorstvo je sistem pomoči, namenjen študentom pri razumevanju in usvajanju študijske snovi pri posameznem predmetu in pri vključevanju v novo okolje.

Namen tutorstva

 • izboljšanje študijskega uspeha,
 • višja kakovost študija,
 • reševanje splošnih in specifičnih izzivov študentov,
 • krepitev stikov med študenti,
 • organizirana skrb za posameznega študenta od pričetka izobraževalnega procesa pa do cilja,
 • uspešnejše vključevanje v proces študija.

 

Oblike tutorstva

 • Učiteljsko tutorstvo.
 • Uvajalno študentsko tutorstvo.
 • Predmetno študentsko tutorstvo.
 • Tutorstvo za študente s posebnimi potrebami. 
 • Tutorstvo za tuje študente.
 • Posebne oblike tutorstva.

Tutorji

Študentke in študenti, ki imate željo postati tutorji študenti, se lahko prijavite na razpis najkasneje do petka, 8. novembra 2020. 

Tutorstvo po potrebi organiziramo skozi celo leto - skladno s potrebami študentov.

03
 • Maja Zalokar
  Mag. Maja Zalokar
  Vodja svetovalnega centra, pooblaščenka za boj proti diskriminaciji
  maja.zalokar@bb.si
 • Saša
  Saša Plaznik
  svetovalka
  sasa.plaznik@bb.si
 • tatjana
  Tatjana Čeh Naglič
  koordinatorka sreče
  tatjana.ceh-naglic@bb.si
 • Ana Orešnik
  Ana Penko
  Organizatorka izobraževanj in svetovalka
  ana.penko@bb.si
 • Klemen
  Klemen Sušnik
  Erasmus koordinator
  klemen.susnik@bb.si
04

Kaj nudimo?

 • Pripravljamo osebne izobraževalne načrte, opravimo evalvacijski pogovor
 • Izvajamo svetovanja za študente vpisane v prvi letnik, ki prehajajo med študijskimi programi.
 • Nudimo pomoč pri izzivih, ki jih predstavlja izredni način študija (ocena napredka, možne oblike pomoči) in zaključek študija (ocena napredka, možne oblike pomoči).
 • Izvajamo seminarje za učinkovitejše razporejanje službenih in študijskih obveznosti.
 • Spodbujamo Erasmus izmenjave preko predstavitev in Erasmus kotička.
 • Študentom predstavljamo posamezne postopke, ki jih vodi šola in podporne storitve, ki so na voljo.
 • Nudimo mentorstvo in organiziramo tutorstvo.
 • Izvajamo projekte za spodbujanje enakopravnosti.
 • Imenovanega imamo pooblaščenca za boj proti diskriminaciji, ki je študentom na voljo vsakodnevno.
 • Nudimo pomoč študentom s posebnimi potrebami.
 • Tako študentom kot zaposlenim je na voljo koordinator sreče. Na voljo je za vse predloge, ki jih imajo študenti in zaposleni. Deluje tudi na področju spodbujanja  večje aktivnosti pri vključevanju v delovanje šole. Koordinator sreče je v obdobju 2016-2020: Tatjana Čeh Naglič. Za termin pogovora se lahko dogovorite po telefonu 041 680 229 ali elektronski pošti tatjana.ceh-naglic@bb.si.
 • Smo branik avtonomije predavateljev.
 • podajamo pisna in ustna strokovna mnenja ter nasvete notranjim in zunanjim deležnikom.
 • Načrtujemo nove projekte, ki bodo skladni z aktualnimi potrebami. 

BBlog Izobraževanje / 11.05.2021 / Tatjana Čeh Naglič

ELYX je risani junak, ki je postal digitalni ambasador Združenih narodov. Leta 2018 je nato postal še ambasador Agende 2030. Slednja vključuje 17 ciljev, ki se jim je zavezala tudi Slovenija...