Kontakt

Usposabljanje reševalcev

Vse več intervencijskih služb se srečuje z vozili, ki presegajo največjo dovoljeno maso 3,5 tone in pomanjkanjem voznikov z izpitom C kategorije. Zdaj boste ta vozila lahko vozili tudi z uspešno opravljenim usposabljanjem za tako imenovana manjša intervencijska vozila.

To možnost je omogočil Zakon o voznikih in sicer za vozila z največjo dovoljeno maso od 3,5 do 5,5 tone in sicer za vožnjo manjših gasilskih vozil, vozil policije, reševalnih vozil in specialnih vozil za izvajanje nujne medicinske pomoči, ki se uporabljajo v okviru javne zdravstvene službe in vojaške zdravstvene službe, posebej označenih intervencijskih vozil civilne zaščite, gorske, jamarske ter podvodne javne reševalne službe in mobilne enote ekološkega laboratorija, ki se uporabljajo za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči.

 

Za koga?

V program usposabljanja se lahko vključi kandidat za voznika, ki:

  • ni voznik začetnik;
  • ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B;
  • je telesno in duševno zmožen za vožnjo motornega vozila, kar dokaže z veljavnim zdravniškim spričevalom za voznika motornega vozila kategorije C1 ali operativnega gasilca – nosilca izolirnega dihalnega aparata;
  • opravlja operativne in druge naloge zaščite, reševanja in pomoči, kar dokaže s potrdilom pristojne organizacije.

 

reševalci

 

Program

Program usposabljanja je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Cilj usposabljanja je zagotoviti pridobitev predpisanih znanj in spretnosti ter zagotoviti umirjen, varen in nemoten potek cestnega prometa.

 

Po uspešno opravljenem programu usposabljanja URSZR izda potrdilo v obliki kartice.

 

Informacije in kontakt

Urška Dolenc

Urška Dolenc

Sandra Janc

Sandra Janc

Organizatorka usposabljanj - PE Kranj

sandra.janc@bb.si 031 624 000 04 280 83 00
Ela Vidmar

Ela Vidmar

Organizatorka usposabljanj - PE Škofja Loka

ela.vidmar@bb.si 031 624 666 04 515 70 00
Stik z naravo