Kontakt

1. Tečaj prve pomoči

Izpit iz prve pomoči moramo opraviti vsi, preden se prijavimo na teoretični izpit, razen kandidatov za kategoriji AM in F. Prijavimo se na najbližji pristojni organizaciji Rdečega križa.

Veljavnost izpita iz prve pomoči za voznike motornih vozil je neomejena.

2. Zdravniško spričevalo

Zdravniško spričevalo moramo opraviti vsi bodoči kandidati motornih vozil. Opravimo ga lahko v vseh ordinacijah medicine dela, prometa in športa. Veljavnost zdravniškega spričevala je 3 leta, razen v primeru, ko zdravnik odloči drugače.

3. Tečaj cestno prometnih predpisov

Tečaj CPP poteka v prostorih šole vožnje B&B. V sodobno opremljenih klimatiziranih multimedijskih učilnicah nas strokovno usposobljeni, izkušeni in prijazni predavatelji seznanijo s prometnimi predpisi, prometno etiko in kulturo vožnje. Obseg tečaja je 20 šolskih ur. Veljavnost tečaja CPP je 3 leta.

4. Izpit iz teorije pred izpitno komisijo

Ko smo prehodili vse tri zgoraj naštete korake, se lahko na Upravni enoti prijavimo na izpit iz teorije pred izpitno komisijo ali po domače »občinske teste«. Za prijavo potrebujemo Evidenčni karton vožnje, zdravniško spričevalo, kartico o opravljeni prvi pomoči, ter osebni dokument. Preverjanje znanja cestno prometnih predpisov se opravlja v elektronski obliki. Znesek izpita se ob prijavi, poravna na Upravni enoti skupaj z upravno takso.

5. Praktično usposabljanje 

Ko uspešno opravimo »občinske teste«, lahko izberemo učitelja vožnje in pričnemo s praktičnim usposabljanjem. Vsako uro poučevanja moramo imeti s seboj Evidenčni karton vožnje, veljavno zdravniško spričevalo in osebni dokument. Za pridobitev vozniškega izpita je potrebno opraviti 20 ur praktičnega usposabljanja. Šolska ura praktičnega usposabljanja je zakonsko predpisana in traja 50 min.

6. Izpit iz praktične vožnje pred izpitno komisijo

Zadnji korak, pred nami je izpitna vožnja. Na izpitno vožnjo se lahko prijavimo, ko dopolnimo predpisano starost in smo že opravili uspešno opravljen program praktičnega usposabljanja v obsegu 20 ur. Prijavo na izpitno vožnjo uredimo na Upravni enoti, kjer nam določijo datum, ter uro izpita. Za prijavo na izpit potrebujemo Evidenčni karton vožnje, zdravniško spričevalo in osebni dokument. Znesek izpita se poravna ob prijavi. Naša naloga je, da izpitno vožnjo odvozimo brez napak.

Ne pozabimo!

Po uspešno opravljenem vozniškem izpitu dobimo status voznika začetnika. Voznik začetnik je vsak, ki je opravil vozniški izpit po 13. 8. 2010 in pridobil vozniško dovoljenje kategorije A2, A in B. To pomeni, da mora voznik začetnik opraviti program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov najmanj štiri mesece po izdaji vozniškega dovoljenja, do dopolnjenega 21. leta starosti oziroma 2 leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja.

Avtor: Ela Vidmar

Dobimo se na družbenih omrežjih