Kontakt

O B&B

Unikatno-ime-za-slide...--da-se-lazje/Brane-Lotric_11

Brane izjava

Strategija izobraževanja organizacije B&B izobraževanje in usposabljanje temelji na krepitvi raznovrstnosti, kakovosti in uporabnosti študijskih programov. Pri tem se zavedamo, da je izobraževalna ...

 

Podatki podjetja

Ime podjetja:

Naziv podjetja: B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.
Skrajšani naziv: B&B, d.o.o.
Sedež podjetja: Cesta Staneta Žagarja 27a, 4000 Kranj

Poslovni podatki:

Davčna številka: SI11425946
Matična številka: 5351600000
TRR: 30000-0003740453 Sberbank d. d.

Kontakt Lokacije

 

Vizija, poslanstvo, vrednote

Strategija

Strategija organizacije B&B izobraževanje in usposabljanje je krepiti raznovrstnost, kakovost in življenjskost študijskih programov. Pri tem se zavedamo, da je izobraževalna organizacija pomemben element okolja, saj spodbuja k pridobivanju formalnega in neformalnega znanja, učnih navad, vseživljenjskemu učenju, krepitvi samozavesti in izboljšanju položaja posameznika na trgu dela.

B&B izobraževanje in usposabljanje je vpeta v strokovno in širše okolje v gospodarskem, socialnem in kulturnem smislu. Spodbuja in stalno razvija sodelovanje s podjetji in javnimi zavodi v svojem okolju. Strategija izobraževalne organizacije je usmerjena v:

 • kakovost in stalne izboljšave obstoječih projektov,
 • razvoju novih programov, projektov in produktov s področij prometa in logistike
 • skrb za zadovoljstvo in strokovni razvoj zaposlenih
 • uravnoteženo finančno poslovanje in neodvisnost od finančnih institucij
 • skrb za promocijo in dober ugled v lokalni skupnosti in širše.

 

Vizija

Šola B&B se kot sodobno izobraževalno središče hitro prilagaja spremembam v gospodarstvu in na trgu dela. V sodelovanju z delodajalci razvijamo nov model načrtovanja kariere in nove študijske programe. Postajamo pomemben povezovalni člen med učečimi se posamezniki in sodobnim gospodarstvom.

 

Poslanstvo

V spodbudno naravnanem okolju udeleženca uspešno pripeljemo do zaključka izbranega programa in ga spodbudimo, da razvije dober odnos do učenja.  Razvijamo in ohranjamo dobre odnose v z vsemi deležniki.

 

Vrednote

 • Spoštovanje
 • Znanje
 • Učenje
 • Dostopnost
 • Prilagodljivost
 • Strokovnost

 

B&B v medijih

Videovsebine

 

Spletni mediji

 

Tiskani mediji