Kontakt

ZA PODJETJA

Želite, da novi zaposleni v vaše podjetje vstopijo opremljeni s potrebnim znanjem in obstoječi zaposleni pripomorejo k razvoju podjetja s svojim trajnostnim znanjem?

Podjetja potrebujete specifičen profil zaposlenih, zato v B&B izobraževalnem centru velik poudarek dajemo prav povezovanju z gospodarstvom. Vi ste tisti, ki nam iz prakse poveste, katera znanja in kompetence iščete, mi pa način izobraževanja, vsebino in aktualna usposabljanja ustrezno prilagodimo. Po potrebi pripravimo tudi popolnoma unikatno usposabljanje za potrebe vašega podjetja.

Usposabljanje kadrov za pridobitev aktualnih kompetenc in znanj

Vsako podjetje ima specifične zahteve. Na podlagi vhodnih informacij prilagodimo programe usposabljanj vašim potrebam. Strankam omogočamo poglobljeno partnersko sodelovanje, kjer predhodno raziščemo potrebe udeležencev, spoznamo procese dela in pripravimo individualne programe usposabljanja. Po zaključku pridobimo povratne informacije in na podlagi slednjih oblikujemo poročilo o usvojenih kompetencah. Na področjih, kjer zakonodaja zahteva obnovitvena usposabljanja, poskrbimo za vodenje in pravočasno obveščanje kandidatov o poteku certifikata.  Hkrati organiziramo obnovitveno usposabljanje in izpit.

Nudimo tudi svetovalne storitve. Na vašo željo v proces dela vključimo našega strokovnjaka, ki preveri notranje pravilnike in predlaga tehnične izboljšave dela, skladne s trenutno zakonodajo in veljavnimi pravilniki.

Pomanjkanje kadra v logistiki

Naš skupni izziv je, kako pritegniti mlade in kako usposobiti obstoječe kadre za aktualne izzive ter kako jih zadržati. Ponudimo jim perspektivno, sodobno izobraževanje za poklice prihodnosti v logistiki. Potrebujemo sodelavce, ki bodo prehod v dobo nove mobilnosti razumeli in znali trajnostno optimizirati obstoječe logistične procese. Potrebujemo razgledan kader, ki bo prepoznaval naše konkurenčne prednosti in sodeloval pri prilagajanju okoljskim standardom.

Kako jih dobiti?

Usmerimo jih v izobraževanje, prilagojeno sodobnim potrebam panoge in jim omogočimo fleksibilno teoretično usposabljanje hkrati s praktičnim pridobivanjem znanj in izkušenj v praksi.

Takšno vrsto izobraževanja omogoča študij na Visoki šoli za trajnostni razvoj v programu Varstvo okolja in študij logistike na B&B višji strokovni šoli. Študij je prilagojen zaposlenim in potekaonline in v živo, z uporabo sodobnih spletnih učilnic in ob podpori strokovnjakov ter vključevanju problematike, s katero se udeleženci izobraževanja soočajo na delovnem mestu. Odgovor je v sodelovanju gospodarstva in izobraževalnega sistema.

 

blog/shutterstock-2

Kako biti v iskanju kandidatov korak pred konkurenco?

Časi, ko smo v podjetju objavili oglas za prosto delovno mesto, počakali na prijave in se nato lotili selekcije kandidatov so mimo. Danes uporabljamo spletne portale ali agencije za iskanje ...

Preberi več

 

Izzivi na področju trajnosti

Kadri, ki bodo podjetja uspešno popeljali skozi zeleno transformacijo, morajo biti opremljeni s sodobnimi znanji in pogledom, zazrtim v prihodnost.

Kako lahko sodelujemo?

> Usposabljanje kadra v logistiki

> Usposabljanja s področja trajnosti

> Formalno izobraževanje zaposlenih

> Akademija vodenja

 

Povežimo se

Kaja Kramar

Kaja Kramar

Vodja razvoja poslovanja

kaja.kramar@bb.si 040425252