Kontakt

Usposabljanje železniških delavcev

S pooblastilom Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije ima družba B&B, d.o.o. status subjekta za:

 

  • usposabljanje strojevodij in voznikov progovnih vozil po programih:

- Splošno strokovno znanje;

- Strokovno zanje o vozilih in voznih sredstvih;

- Strokovno zanje o železniški infrastrukturi;

- Jezikovno zanje,

 

  • preverjanje strojevodij in voznikov progovnih vozil po programih:

- Splošno strokovno znanje;

- Strokovno zanje o vozilih in voznih sredstvih;

- Strokovno zanje o železniški infrastrukturi;

- Jezikovno zanje.

Usposabljanje

Nudimo tudi:

  • Svetovanje pri upravljanju z industrijskimi tir.
  • RID – prevoz nevarnih snovi v mednarodnem prometu.
  • IP – izredni prevozi po železniški infrastrukturi.
  • Pregled in izdelava poslovnih redov.
Unikatno-ime-za-slide...--da-se-lazje/dusan_teaser

Dušan Frank, vodja usposabljanja izvršilnih železniških delavcev

Odlikujejo nas strokovnost in bogate izkušnje. Prisegamo na osebni pristop, svetujemo in pripravimo storitev po vaši meri.  Dušan Frank, vodja usposabljanja izvršilnih železniških delavcev

Unikatno-ime-za-slide...--da-se-lazje/shutterstock_4

Suzana, Škofljica

Vlaki so bili od nekdaj moja strast in od malega sem vedela, da želim postati strojevodja. Na BB so mi to omogočili. Suzana, Škofljica

Potek

Usposabljanja, izpopolnjevanja in preverjanja strokovne usposobljenosti se izvajajo na podlagi Pravilnika o strojevodjih, centrih usposabljanja, ocenjevalcih in centrih preverjanja (UR list RS, št. 35/2019, z dne 31. 5. 2019) in v skladu z Direktivo 2007/95/ES Evropskega parlamenta ter Sklepa komisije 2011/756/EU.

 

Vstopni pogoji

  • starost minimalno 20 let,

  • najmanj izobrazba, pridobljena po izobraževalnih programih za pridobitev srednje izobrazbe oziroma srednje strokovne izobrazbe, ki je po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena v 5. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij,

  • duševna in telesna zmožnost - opravljen zdravstveni pregled pri pooblaščenem izvajalcu zdravstvenih pregledov izvršilnih železniških delavcev.

Kontakt in informacije

 

Do kdaj mi velja koda 95?