Razpis za študente

Predmet razpisa

B&B Višja strokovna šola odpira nove možnosti za študente in mlade diplomante!

V okviru programa Erasmus+ izkoristi enkratno priložnost za izmenjavo v tujini - praktično usposabljanje (min. 2 meseca).

Komu je namenjena?

Vsi vpisani študentje višje šole s statusom študenta v tekočem študijskem letu. Prav tako se lahko prijavijo "mladi" diplomanti, ki so bili izbrani v času zadnjega leta študija (njihovo usposabljanje mora biti izvedeno v 12 mesecih po datumu diplomiranja).


Kam se lahko odpraviš?


V vse članice Evropske unije, Islandijo, Liechtenstein, Norveško, Republiko Severno Makedonijo in Turčijo.


Zakaj Erasmus?

 • Pridobite dragocene mednarodne izkušnje.

 • Razširite svoje znanje in spretnosti.

 • Okrepitve svojo zaposljivost.

 • Spoznajte nove kulture in ljudi.

Postopek

Izbor kandidatov


Za izbor kandidatov bo poskrbela komisija, ki jo sestavljajo Erasmus koordinator, ravnateljica višje strokovne šole in karierna svetovalka.

Komisija bo pregledala vse prispele vloge in izbrala kandidate, ki po vnaprej določenih merilih dosegajo najvišjo oceno.

 

Merila za izbor

 • Samostojnost pri iskanju podjetja za praktično usposabljanje v tujini,
 • Ocena motivacijskega pisma,
 • Znanje tujega jezika,
 • Praktične izkušnje.


Končni izbor


Kandidati bodo izbrani na podlagi individualnega razgovora.

Vsi prijavljeni kandidati bodo o izboru obveščeni po e-pošti v roku 14 dni po zaključku razpisa.

Za vse pritožbe v postopku izvedbe nabora ali mobilnosti same je odgovoren Upravni odbor B&B Višje strokovne šole. Pritožba se pošlje preko elektronske pošte na referat@bb.si ali odda osebno v referatu šole. O pritožbi bo odločal Upravni odbor v roku 14. dni od prejema pritožbe. Pritožba mora biti obrazložena.

 

Online Language Support (OLS)

Študenti, pred odhodom v tujino lahko opravijo preizkus jezikovnega znanja preko spletnega tečaja OLS (Online Language Support).

Podpora OLS zagotavlja udeležencem dolgoročne mobilnosti v okviru programa Erasmus+ (ključni ukrep št. 1) priložnost, da ocenijo svoje spretnosti v znanju tujih jezikov, ki jih bodo uporabljali pri študiju, delu ali prostovoljstvu v tujini. Poleg tega so za izbrane udeležence na voljo spletni jezikovni tečaji, da izboljšajo svoje kompetence.

 

Finančna sredstva

Erasmus finančna pomoč je mesečna dotacija, ki študentu pomaga kriti stroške potovanja in bivanja, ki nastanejo z mobilnostjo.

Višina ERASMUS dotacij za mobilnost študentov v tujino za namen prakse je odvisna od države gostiteljice.

Danska, Finska, Islandija, Irska, Lihtenštajn, Luksemburg, Norveška, Švedska, Avstrija, Belgija, Ciper, Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Malta, Nizozemska, Portugalska, Španija

Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Severna Makedonija, Turčija, Srbija

 

Študentu se za namen mobilnosti študijske prakse odobri dodaten znesek v višini 150 EUR/ mesec.

Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje opredeljene v pogodbi o finančni dotaciji.

 

Finančna sredstva za študente in mlade diplomate z manj priložnostmi


Osebe z manj priložnostmi lahko zaprosijo za individualno podporo k osnovnemu znesku 250 EUR/ mesec. Ob prijavi na razpis je potrebno poslati odločbo Centra za socialno delo, ki to stanje izkazuje – povprečni mesečni dohodek na osebo ne sme presegati 64% neto povprečne plače.


Po porabi sredstev za lastne projekte mobilnosti, lahko študenti in osebje pridobijo sredstva za mobilnost preko konzorcija za mobilnost, katerega član smo in deluje pod okriljem Skupnosti VSŠ.

Prijava

Vse zainteresirane študente vabimo, da v referat šole oddajo naslednje izpolnjene in podpisane obrazce:

 • prijavni obrazec,
 • življenjepis (Europass),
 • motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (v angleškem jeziku),
 • zaželeno je dokazilo o znanju tujega jezika.

Razpis je odprt do porabe sredstev.

Kontakt in informacije

TU
Tjaša Urankar Dornik

Zaupajo nam