Ekonomski tehnik

Zakaj postati ekonomski tehnik?

Ekonomija je razvejano področje, vpeto v vsak trenutek našega zasebnega in poklicnega življenja.

Z vključitvijo v program boste pridobiš splošna in temeljna ekonomsko-poslovna znanja ter se naučili analitičnega mišljenja. Omogočamo ti razvoj organizacijskih sposobnosti, sposobnosti timskega povezovanja in krepitve podjetniške miselnosti.

Kot ekonomski tehnik se boš odlično znašel v poslovnem svetu, na finančno-računovodskem področju, na različnih delovnih mestih v državni upravi, v majhnih in velikih podjetjih ali kot samostojni podjetnik.

 

Ekonomski tehnik je prava izbira zate, če se želiš naučiti:

 • upravljati trgovino,
 • sodobnih trendov na področju trženja,
 • pomena zadovoljstva uporabnikov,
 • osnov vodenja in poslovanja,
 • razvijati lastno podjetnost,
 • načrtovati in izvajati projekte,
 • podjetniškega sodelovanja in timskega dela,
 • poslovnega bontona,
 • pravil pisnega in ustnega komuniciranja,
 • vzpostaviti stik z ljudmi.

 

Program

Strokovni naziv ekonomski tehnik
Lokacija Kranj, online
Pridobljena izobrazba srednja strokovna izobrazba

Izvedba

Trajanje programa: 2 ali 3 leta.

Izvedba srednješolskega programa poteka v živo v Ljubljani ali Kranju, ter preko spleta.

Predmetnik

Izobraževanje poteka po prilagojenem predmetniku za šolanje ob delu za odrasle. Predavanja potekajo trikrat tedensko v popoldanskem času.

Slovenščina 24 ETCS
Tuji jezik I 20 ETCS
Umetnost 3 ETCS
Zgodovina 5 ETCS
Geografija 3 ETCS
Sociologija 3 ETCS
Psihologija 3 ETCS
Športna vzgoja 14 ETCS
Tuji jezik II 10 ETCS
Biologija 5 ETCS
Matematika 19 ETCS
Kemija 5 ETCS
Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela 15 ETCS
Poklicna matura 4 ETCS
Poslovni projekti 12 ETCS
Poslovanje podjetij 13 ETCS
Ekonomika poslovanja 12 ETCS
Sodobno gospodarstvo 19 ETCS
Finančno poslovanje 6 ETCS
Materialno knjigovodstvo 6 ETCS
Komercialno poslovanje 6 ETCS
Upravno administrativno poslovanje 6 ETCS
Zavarovalne storitve 5 ETCS
Bančno poslovanje 5 ETCS
Poštni promet 5 ETCS
Finančno knjigovodstvo 5 ETCS
Neposredno trženje 5 ETCS
Praktično usposabljanje z delom 6 ETCS
Odprti del kurikuluma 28 ETCS
Praktično izobraževanje v šoli 30 ETCS

 

Pojasnila k predmetniku
Izbirni strokovni moduli: šola ali dijak izbere 2 strokovna modula. Informatika je integrirana v modulu Poslovni projekti.

 

Izobraževalni program traja dve ali tri leta in se zaključi s poklicno maturo.

Poklicna matura in možnosti nadaljevanja izobraževanja

Po opravljeni poklicni maturi, ki je sestavljena iz slovenščine, gospodarstva, matematike ali tujega jezika in izdelka oziroma storitve in zagovora, lahko izobraževanje nadaljuješ v višješolskem strokovnem programu ekonomist ali v drugih višje- in visokošolskih strokovnih programih.

Zaposlitev

Pridobljena izobrazba omogoča zaposlitev v:

 • administraciji
 • računovodstvu
 • javni upravi
 • upravnih in sprejemnih pisarnah
 • proizvodnih in storitvenih podjetij
 • poštni dejavnosti in turizmu

 

Informativni dnevi

Informativni dnevi za vpis v šolsko leto 2024/25 bodo potekali:

 • 25. januar ob 16.30
 • 15. februar ob 16.00
 • 16. februar ob 16.00
 • 13. junij ob 16.30
 • 5. september ob 16.30

PRIJAVI SE NA E-INFO DAN 

Cenik

Vpis

Vpisi v novo šolsko leto potekajo od druge polovice avgusta dalje, vključiti pa se je možno tudi kadarkoli med šolskim letom.

Vpisne obrazce prejmete v referatu šole v Ljubljani in v Kranju.

VEČ O VPISU

 

Priznavanje izpitov

Imaš nedokončane obveznosti na drugi šoli?

V referatu preveri možnosti za priznavanje že opravljenih izpitov. Priznamo vsebine, opravljene na drugi šoli, in temu primerno prilagodimo višino šolnine.

Dobra novica za vse z delovnimi izkušnjami - priznamo tudi vsebine in dosežke, pridobljene z delom.

 

Prijavi se na osebni posvet in preveri kaj potrebuješ za priznavanje že opravljenih izpitov ali vsebin pridobljenih z delom.

ŽELIM OSEBNI POSVET

Pogosta vprašanja

V štiriletne srednje strokovne programe se lahko vpišeš z najmanj zaključeno osnovno šolo.

Če si bil/a že vpisan/a v srednjo šolo in imaš opravljene izpite, ti te lahko priznamo, če so vsebine enake ali podobne in če izpiti niso starejši od 10 let.

V dvoletne poklicno-tehniške programe se lahko vpišeš, če imaš zaključeno triletno poklicno šolo. V nekatere programe se lahko vpišeš s katerokoli zaključeno poklicno smerjo, v določene programe pa le s specifičnimi poklicnimi smermi.

Za vpis v srednjo šolo ni posebnih vpisnih rokov in se lahko vpišeš čez leto.

Vpišeš se v referatu šole, kjer dobiš vse vpisne obrazce.

S seboj prinesi še:

 • spričevalo o končani osnovni šoli,
 • srednješolska spričevala ali obvestila o uspehu (če si bil/a že vpisan/a v katerokoli srednjo šolo),
 • osebni dokument in
 • fotografijo.

Prinesi originalne dokumente na vpogled in ti jih takoj vrnemo.

Nudimo tudi možnost individualnega osebnega posveta v terminu po lastni izbiri.

Želim osebni posvet

Vsa predavanja potekajo v popoldanskem času po 16.00 uri. Potekajo dvakrat do trikrat tedensko po štiri šolske ure na dan.

Ker na naši šoli izvajamo le izredno izobraževanje, pridobiš status udeleženca izobraževanja odraslih in s tem vse pravice kot redni dijak.

Vpis samo zaradi statusa na naši šoli ni mogoč.

Ob vpisu podpišeš pogodbo o izobraževanju, ki vas zavezuje k opravljanju študijskih in poravnanju finančnih obveznosti. Te obveznosti se končajo z zaključkom študija ali izpisom iz študijskega programa. S tem preneha veljati tudi status študenta in vse pravice s tega naslova.

Ob vpisu na srednješolski program v B&B izobraževalnem centru pridobiš status udeleženca izobraževanja odraslih, s tem pa vse pravice kot redni dijak. Status udeleženca izobraževanja odraslih pridobiš za obdobje:

 • 4 leta, če se vpišeš na strokovni tehniški program,
 • 2 leti, če se vpišeš na srednje poklicno-tehniški program.

Študentski boni za prehrano ti pripadajo, če nisi zaposlen/a ali prijavljen/a na Zavodu republike Slovenije za zaposlovanje.

Šolnina vključuje:

 • vsa predavanja
 • e-gradivo
 • trikratno možnost opravljanja vsakega izpita
 • dostop do e-učilnic
 • Microsoft Office 365
 • članstvo v knjižnici
  • ugodne možnosti plačila šolnine (do 10 obrokov)
  • veliko parkirišče in vedno prosta parkirna mesta
  • študijski kotiček z brezplačnim internetom
  • urejanje študijskih zadev v referatu šole 5 dni na teden
  • hitra odzivnost preko elektronske pošte
  • možnost spremljanja predavanj, ki potekajo v predavalnici tudi preko MS Teams

  Veliko predavanj poteka preko aplikacije MS Teams. Prva predavanja in vaje se izvajajo v predavalnicah. Prav tako tudi izpiti.

  Predavatelji so strokovnjaki, ki vodijo različne sektorje na ministrstvih, so vodje večjih podjetij, tako javnih kot zasebnih. Imajo bogate predavateljske in podjetniške izkušnje v domačem in mednarodnem okolju.

  Predavanja so obogatena z modernimi tehnikami in metodami dela. Večkrat nas obiščejo tudi gostujoči predavatelji. So mentorji, naravnani k reševanju problemov. Z veseljem sprejmejo skupine študentov v svojem delovnem okolju in organizirajo študijske ekskurzije.

  Logistični tehnik

  Delo lahko obsega organizacijo poslovanja v različnih skladiščnih sistemih, izvajanja del s področja varnosti pri delu, dela, povezana s prometno infrastrukturo in javnim transportom, sodelovanje v carinskih postopkih...

  Ekonomski tehnik

  Pridobljena izobrazba omogoča zaposlitev v administraciji, pri pisarniškem delu, v računovodstvu, javni upravi, upravnih in sprejemnih pisarnah, proizvodnih in storitvenih podjetjih, poštni dejavnosti, turizmu

   

  Imaš še kakšno vprašanje na katero nismo odgovorili?

  Kontaktiraj nas ali se naroči na individualni osebni posvet.

  ŽELIM OSEBNI POSVET

  Kontakt in informacije

  contacts/BB-PORT-010-copy-2
  Nina Lanjšček
  contacts/BB-PORT-039-copy-2
  Barbara Zakotnik-Dokl
  MV

  Zaupajo nam