Kontakt

Erasmus

Erasmus

Program Erasmus+ je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela. Sedemletni program razpolaga s proračunskimi sredstvi v višini 14,7 milijarde evrov, s katerimi želi EU več kot 5 milijonom Evropejcem omogočiti študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj ali opravljanje prostovoljnega dela v tujini.

Erasmus listina - B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.

V letu 2014 je B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o. pridobil Erasmus listino za terciarno izobraževanje – ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) za programsko obdobje 2014-2020.

Erasmus Charter for Higher Education 2014–2020 (ECHE): 268346-LA-1-2014-1-SI-E4AKA1-ECHE

Erasmus ID koda: SI KRANJ05

Erasmus Policy Statment

B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o. je pridobil tudi ECHE listino za programsko obdobje 2021–2027.

ECHE 2021–2027

ERASMUS POLICY STATEMENT 2021–2027 

 

Erasmus listina - B&B Visoka šola za trajnostni razvoj

V letu 2015 je Erasmus listino pridobil tudi samostojni visokošolski zavod B&B Visoka šola za trajnostni razvoj -  ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) za programsko obdobje 2014-2020.

Erasmus Charter for Higher Education 2016–2020 (ECHE): 270763-EPP-1-2016-1-SI-EPPKA3-ECHE

Erasmus ID koda: SI KRANJ06

B&B Visoka šola za trajnostni razvoj je pridobila tudi ECHE listino za programsko obdobje 2021–2027.

ECHE 2021–2027

ERASMUS POLICY STATEMENT 2021–2027

 

Erasmus listina – Visokošolski zavod 
Erasmus univerzitetna listina  predstavlja splošni okvir oz. predpogoj evropskega sodelovanja znotraj Erasmus aktivnosti na področju terciarnega izobraževanja.

Listino upravičeni instituciji podeli Evropska komisija in postavlja osnovne principe in minimalne zahteve za sodelovanje v Erasmus aktivnostih. Te principe in zahteve morajo spoštovati in izpolnjevati vse institucije, ki jim je listina dodeljena in sodelujejo v Erasmus aktivnostih.

V okviru ključnega ukrepa K1 (učna mobilnost posameznikov) je bil B&B uspešen na razpisu za obdobje 2019-2021, možne pa so naslednje mobilnosti:

  • Mobilnost študentov za študij
  • Mobilnost študentov za prakso
  • Mobilnost osebja za poučevanje
  • Mobilnost osebja za usposabljanje
  • Mobilnost mladih diplomantov za pripravništvo/prakso

Trenutno je odprt interni razpis šole za mobilnost študentov, za namen praktičnega usposabljanja. 

Oglejte si brušuro namenjeno študentom, kjer so opredeljene pravice in dolžnosti in vas informira o tem, kaj lahko pričakujete od institucije pošiljateljice in institucije gostiteljice ob posameznem koraku vaše mobilnosti.

Razpis za študente - Višja šola

Skladno z vizijo podjetja so naši cilji usmerjeni:

  • Krepitev mednarodnih povezav z različnimi deležniki,
  • Organizacija mobilnosti zaposlenih, študentov in predavateljev (Erasmu+),
  • Sodelovanje v mednarodnih projektih,
  • Izmenjava izkušenj in dobrih praks.

Mednarodna komponenta je ključna za trajnostni razvoj in obstoj podjetja. Z vpetostjo  in upoštevanjem v globalnih trendov, bomo še naprej uspešno razvijali nove izobraževalne programe in tako zagotavljali ustrezno usposobljen kader, ki bo sledil novostim in spremembam na trgu.

Razpis je odprt do porabe sredstev.