Erasmus

Raziskuj, ustvarjaj, uči se!


B&B Višja strokovna šola je ponosna udeleženka programa Erasmus+, ki študentom omogoča izmenjavo na partnerskih institucijah v Evropi.

 

Zakaj smo vključeni v Erasmus+?

 • Verjamemo v moč mednarodne izkušnje
  Erasmus+ študentom omogoča, da razširijo svoja obzorja, spoznajo nove kulture in se povežejo s študenti iz različnih okolij.
 • Spodbujamo mobilnost študentov
  Erasmus+ študentom olajša študij ali opravljanje prakse v tujini in jim nudi finančno podporo.
 • Podpiramo internacionalizacijo višjega šolstva
  Erasmus+ prispeva k internacionalizaciji študijskega programa in krepitvi sodelovanja z drugimi institucijami.

 

Temeljni cilji Erasmus+ mobilnosti?

 • Povečati mobilnost študentov
  Omogočiti čim večjemu številu študentov, da se udeležijo izmenjave v tujini.
 • Izboljšati kakovost izobraževanja
  Spodbujati sodelovanje med univerzami in izmenjavo dobrih praks.
 • Razviti medkulturne kompetence študentov
  Omogočiti študentom, da pridobijo izkušnje z življenjem in delom v tujini.
 • Okrepiti zaposljivost študentov
  Erasmus+ študentom nudi priložnost za pridobitev dragocenih izkušenj in veščin, ki so iskane na trgu dela.
 • Prispevati k socialni vključenosti
  Erasmus+ spodbuja strpnost in razumevanje med različnimi kulturami.

 

 

 

Razpis za osebje

POGLEJ VEČ

Razpis za študente

POGLEJ VEČ

Zaupajo nam