Kontakt

Erasmus

Program Erasmus+ je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela. Sedemletni program razpolaga s proračunskimi sredstvi v višini 14,7 milijarde evrov, s katerimi želi EU več kot 5 milijonom Evropejcem omogočiti študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj ali opravljanje prostovoljnega dela v tujini.

Erasmus listine

Razpis za študente - Višja šola

Skladno z vizijo podjetja so naši cilji usmerjeni:

  • Krepitev mednarodnih povezav z različnimi deležniki,
  • Organizacija mobilnosti zaposlenih, študentov in predavateljev (Erasmus+),
  • Sodelovanje v mednarodnih projektih,
  • Izmenjava izkušenj in dobrih praks.

Mednarodna komponenta je ključna za trajnostni razvoj in obstoj podjetja. Z vpetostjo in upoštevanjem v globalnih trendov, bomo še naprej uspešno razvijali nove izobraževalne programe in tako zagotavljali ustrezno usposobljen kader, ki bo sledil novostim in spremembam na trgu.

Razpis je odprt do 15. 3. 2024.

 Razpis za osebje - Višja šola

V okviru programa Erasmus+, ključna aktivnost 1, B&B izobraževanje in usposabljanje d. o. o., razpisuje v študijskem letu 2023/2024 razpis za izmenjavo pedagoškega in nepedagoškega osebja v tujini.

Razpis je odprt do 15. 3. 2024.

Zakaj je poletje najboljši letni čas