Kontakt

Erasmus

Erasmus

Program Erasmus+ je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela. Sedemletni program razpolaga s proračunskimi sredstvi v višini 14,7 milijarde evrov, s katerimi želi EU več kot 5 milijonom Evropejcem omogočiti študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj ali opravljanje prostovoljnega dela v tujini.

Skladno z vizijo podjetja so naši cilji usmerjeni:

  • Krepitev mednarodnih povezav z različnimi deležniki,
  • Organizacija mobilnosti zaposlenih, študentov in predavateljev (Erasmu+),
  • Sodelovanje v mednarodnih projektih,
  • Izmenjava izkušenj in dobrih praks.

Mednarodna komponenta je ključna za trajnostni razvoj in obstoj podjetja. Z vpetostjo in upoštevanjem v globalnih trendov, bomo še naprej uspešno razvijali nove izobraževalne programe in tako zagotavljali ustrezno usposobljen kader, ki bo sledil novostim in spremembam na trgu.

Razpis je odprt do 15.3.2024.