disponent/66041ea960bb2disponent_0

Trgovski agent

Certificirano usposabljanje za trgovske agente v skladu z mednarodnim IUCAB standardom.

 

Certificirano usposabljanje za trgovske agente v skladu z mednarodnim IUCAB standardom.

Po vzoru številnih evropskih držav smo v okviru Združenja ARAA (Adriatic region agents association) v sodelovanju z Združenjem za razvoj znanja in B&B izobraževalnim centrom verificirali usposabljanje za pridobitev certifikata strokovne kvalifikacije Trgovski agent, ki ga je v skladu s svojimi izobraževalnimi standardi potrdila mednarodna organizacija IUCAB, Internationally United Commercial Agents and Brokers.

 

Trgovski agenti ste pomemben strateški partner principalom na globalnem trgu s poglobljenim poznavanjem panoge in aktualnimi informacijami. Ste specialisti na področju prodaje in marketinga, kar proizvodnim podjetjem omogoča hitro prilagajanje potrebam na lokalnih trgih in olajša vstop na  nove trge.

Povečajte svojo konkurenčno prednost pri sklepanju mednarodnih poslov.

Za doseganje odličnosti v poslu so potrebna aktualna znanja in kompetence, ki omogočajo prilagodljivost v hitro spreminjajočem okolju, zaznamovanim z globalizacijo in digitalizacijo.

Prav tako je pri iskanju novih poslovnih priložnosti certifikat strokovne kvalifikacije velika konkurenčna prednost, saj principalom predstavlja dokazilo vašega znanja, kompetentnosti in verodostojnosti.

 

Kaj pridobiš?

 • dokazilo o verodostojnosti in kakovosti vaših storitev,
 • prepoznavnost in zaupanje mednarodnih partnerjev,
 • lažje sklepanje novih poslov, 
 • aktualno znanje in veščine za doseganje odličnosti v poslu.
   

Mednarodni certifikat Trgovski agent

Po uspešno opravljenem usposabljanju prejmete mednarodni certifikat strokovne kvalifikacije Trgovski agent, potrjen s strani IUCAB-a.

Seznam imetnikov certifikata bo javno objavljen na spletni strani ARAA.

Certifikat je veljaven tri leta. Po treh letih se za podaljšanje certifikata udeležite obnovitvenega usposabljanja.

Komu je program namenjen?

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki želite pridobiti ali nadgraditi znanja za opravljanje poklica trgovski agent. Program je primeren tako za izkušene trgovske agente kot za tiste, ki bi to radi postali.

Usposabljanje se izvaja v angleščini z mednarodno udeležbo.

Trajanje 20 ur (4 moduli)
Izvedba On-line (MS Teams)
Jezik usposabljanja angleščina

Program

1.  Značilnosti in način dela trgovskega agenta

2.  Osnovni elementi pogodbe trgovskega agenta

 • vrsta zastopstva (ekskluzivnost, teritorialni zastopnik, zastopnik za več podjetij)
 • izračun zneska provizije
 • pogodbene dolžnosti trgovskega zastopnika in odnosi s principali
 • konkurenčna klavzula
 • prenehanje pogodbe in upravičenost do odškodnine
 • GDPR
 • Podpora ARAA

3.  Mednarodno poslovanje

 • Zakoni in predpisi v nacionalnem in mednarodnem poslovanju - poznavanje relevantnega mednarodnega pogodbenega in poslovnega prava.
 • Listine s področja mednarodnega poslovanja (ATA zvezki (ATA Carnet), Potrdila o poreklu blaga (Certificate of Origin), Potrditev listin v mednarodnem prometu, Potrdilo o registraciji podjetja v poslovnem in sodnem registru).
 • sistem medsebojnega poročanja INTRASTAT in EXTRASTAT.
 • Mednarodne trgovinske klavzule – Incoterms.
 • Uvozno-izvozna regulativa.
 • Davčni predpisi in DDV v mednarodnem poslovanju.
 • Priprava kalkulacije cene ob upoštevanju vseh ključnih spremenljivk, ki vplivajo na oblikovanje cene; marže, rabati, različne davčne stopnje, vpliv kalkulacije cene na dobiček in izračun poslovnega izida.
 • Pravne oblike podjetja: značilnosti, razlike, obveznosti.
 • Prepoznavanje tržnih priložnosti doma in v tujini.
 • Definiranje tržnega potenciala in prodajnega potenciala.
 • Izdelava prodajnega načrta s strategijo doseganja ciljev.
 • Učinkovite B2B prodajne metode;
  proaktivni koncept prodaje,
  hunting aktivnosti,
  izvedba »cold call-a«,
  uporaba Linkedina (Kako uporabljati Linkedin za samopromocijo in prodajo).
 • Priprava na prodajni sestanek, uvod in pozicioniranje stranke.
 • predstavitev ponudbe,
 • reševanje ugovorov in izgovorov strank,
 • pogajanja.

Pogoji za pridobitev certifikata

 • Aktivna udeležba na usposabljanju (80 % prisotnost).
 • Opravljeno preverjanje znanja v okviru posameznega modula.
  V okviru posamezne teme predavatelj preveri znanje v obliki kratkega pisnega testa ali s sprotnim praktičnim preverjanjem znanja oz. veščin (3 in 4 modul).  

Cena

Cena usposabljanja in certificiranja: 733,61 € + DDV (895,00 € z vključenim DDV).
Člani združenja ARAA prejmejo 10 % popusta. 

Naslednje usposabljanje je predvideno jeseni 2024. Prijave so odprte.

 

Predavatelji

DAMJANA SEVER
je direktorica podjetja BTL Marketing d.o.o., direktorica podjetja Ecce d.o.o., predsednica združenja ARAA, članica izvršnega odbora PTZ in članica sekcije podjetnic pri PTZ. Ima 20 let izkušenj v velikih mednarodnih podjetjih na vodstvenih položajih v segmentu FMCG. Leta 2000 je s partnerjem ustanovila družinsko podjetje. Zastopata različne blagovne znamke in delujeta na različnih trgih kot distributerja in zastopnika. Od leta 2000 sta člana gospodarske in industrijske zbornice, od leta 2007 pa člana upravnega odbora podjetniško-trgovinske zbornice. Leta 2017 je njuno podjetje postalo član združenja zastopnikov PTZ, od leta 2018 pa opravlja funkcijo predsednice združenja zastopnikov.

mag. EVA ŽONTAR,
magistrica mednarodne ekonomije, je direktorica oddelka Javne listine pri Gospodarski zbornici Slovenije. Vodi področje o poreklu blaga, začasnem izvozu blaga ter področje licenc in dovolilnic za opravljanje mednarodnih prevozov. Je članica mednarodnih odborov za poreklo blaga (International Certificate of Origin Council) in za ATA zvezke (World ATA Cartnet Council) pri Mednarodni trgovinski zbornici (International Chamber of Commerce) in Odbora za carinske zadeve pri Eurochambres (Eurochambres Customs Subcommittee). Redno se usposablja o vsebinah s področja carinske zakonodaje. Ima dolgoletne izkušnje s področja svetovanja podjetjem pri izvozno-uvoznih postopkih.

BISERKA ŠUBELJ
je  univ .dipl. ekonomist, davčna svetovalka z licenco pri ZDSS in višje šolska predavateljica za davke in računovodstvo. Z računovodstvom se ukvarja že od leta 1998, z davki pa se je začela podrobneje ukvarjati od leta 2003. Je avtorica številnih priročnikov in E-seminarjev na temo davki, računovodstvo in podjetništvo. Njeni strokovnosti lahko zaupamo saj je avtorica več kot 160 različnih člankov in učnih gradiv zapisanih v COBISS-u, ki je nacionalni knjižnični informacijski sistem. Je tudi avtorica člankov na spletni strani www.metaja.si. Njena predavanja so dinamična in jedrnata, saj vedno vključi praktične primere, ki jih na razumljiv način poveže s teorijo oziroma zakonodajo.  V letu 2013 si je pridobila  tudi pedagoško - andragoško izobrazbo, kar pomeni, da je strokovnjak tudi na področju predavanja, poučevanja in usposabljanja odraslih.

ANJA FIJAVŽ

 • Trener poslovnih veščin
 • Vodja razvoja vodenjskih kompetenc
 • Vodja projektov
 • Večletne izkušnje v prodaji

Ima bogate prodajne izkušnje z delom v mednarodnem podjetju na projektu "Lean Management-a", razvijanju vodenjskih kompetenc in vodenju projektov. Zadnjih nekaj let deluje kot certificirana trenerka programov Stratos akademije. Treninge prodaje, vodenja, pogajanj in "coachinga" izvaja v Sloveniji, državah bivše Jugoslavije in različnih Evropskih državah. Je magister prava, podiplomski študij je končala v Veliki Britaniji (Glasgow University).

Kontakt

Špela bedene
Špela Bedene

 

Zaupajo nam