Razpis za osebje

Odprte so prijave za izmenjavo Erasmus+ na Visoki šoli za trajnostni razvoj!


Izkoristi priložnost za:

  • Poučevanje ali usposabljanje v tujini
  • Razširitev znanj in izkušenj
  • Spoznavanje novih kultur in sodelovanje s kolegi iz tujine

 

Mesta na voljo

  • 1 mesto za mobilnost osebja za namen poučevanja
  • 1 mesto za mobilnost osebja za namen usposabljanja

 

Kdo se lahko prijavi?

Sredstva za sofinanciranje so namenjena mobilnosti predavateljev in ne-pedagoškemu osebju Visoke šole za trajnostni razvoj.

 

Trajanje mobilnosti

Od 2 dni do 2 mesecev (brez potovalnega časa).

 

Obveznosti

Izvedba najmanj 8 ur poučevanja ali usposabljanja na teden.

 

Sodelujoče države

Vse članice Evropske unije, Velika Britanija, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Severna Makedonija, Turčija in Srbija

 

Iščeš edinstveno izkušnjo v tujini? Prijavi se na Erasmus+ mobilnost na Visoki šoli.

 

Postopek

Izbor kandidatov

Za izbor kandidatov bo poskrbela komisija, ki jo sestavljata Erasmus+ koordinator in dekan Visoke šole za trajnostni razvoj.

Komisija bo pregledala vse prispele vloge in izbrala kandidate, ki po vnaprej določenih merilih dosegajo najvišjo oceno.

 

Merila za izbor:

  • Doprinos mobilnosti k osebnostnemu razvoju kandidata.
  • Usklajevanje mobilnosti s strategijo internacionalizacije Visoke šole za trajnostni razvoj.
  • Znanje tujega jezika.
  • Praktične izkušnje.

 

Končni izbor

Kandidati boste izbrani na podlagi individualnega razgovora.

Vsi prijavljeni kandidati boste o izboru obveščeni po e-pošti v roku 14 dni po zaključku razpisa.

 

Za pritožbe v zvezi z izborom ali mobilnostjo je pristojen Upravni odbor Višje strokovne šole. Pritožbo pošljite na elektronski naslov erasmus@bb.si ali jo oddate osebno v referatu šole v Ljubljani ali v Kranju. Pritožba mora biti obrazložena. Upravni odbor bo o pritožbi odločil v roku 14 dni od prejema.

Finančna sredstva

Erasmus finančna sredstva krijejo stroške potovanja in bivanja.

 

Višina Erasmus+ dotacije za mobilnost predavateljev in zaposlenih v tujini je odvisna od države gostiteljice in trajanja mobilnosti:

Danska, Finska, Islandija, Irska, Lihtenštajn, Luksemburg, Norveška, Švedska

Avstrija, Belgija, Ciper, Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Malta, Nizozemska, Portugalska, Španija

Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Poljska, Romunija, Srbija, Slovaška, Severna Makedonija, Turčija

 

 

Kritje stroškov poti

Pri izračunu (najvišje) dotacije za pot se uporabi kalkulator razdalj.

 

Kalkulator razdalj

Prijava

Kaj potrebujem za prijavo?

Prijava mora biti oddana osebno v referat šole v Ljubljani ali Kranju.
Razpis je odprt do porabe sredstev.

Kontakt in informacije

TU
Tjaša Urankar Dornik

Zaupajo nam