Koledar poklicne mature

Koledar poklicne mature

5. julij 2024
Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi na šoli

13. avgust 2024
Zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz upravičenih razlogov

21. avgust 2024
Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature na šoli

23. avgust 2024
Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina) – pisni izpit

26. avgust 2024
Matematika – pisni izpit

27. avgust 2024
Angleščina, nemščina, slovenščina kot drugi jezik ali italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit

29. avgust 2024
Drugi predmet – pisni izpit

Od 23. avgusta do 4. septembra 2024
Ustni izpiti in četrti predmet

10. september 2024
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

13. september 2024
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

15. november 2024
Rok za oddajo predprijav k poklicni maturi

30. marec 2025
Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi na šoli

19. maj 2025
Zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz upravičenih razlogov

27. maj 2025
Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature na šoli

29. maj 2025
Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina) – pisni izpit

31. maj 2025
Angleščina – pisni izpit

6. junij 2025
Drugi predmet – pisni izpit

7. junij 2025
Matematika – pisni izpit

10. junij 2025
Nemščina – pisni izpit

12. junij 2025
Slovenščina kot drugi jezik ali italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit

Od 11. do 23. junija 2025
Ustni izpiti in četrti predmet

OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 31. maja in 7. junija 2025.

7. julij 2025
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

10. julij 2025
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

8. julij 2025
Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi na šoli

12. avgust 2025
Zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz upravičenih razlogov

20. avgust 2025
Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature na šoli

22. avgust 2025
Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina) – pisni izpit

25. avgust 2025
Matematika – pisni izpit

26. avgust 2025
Drugi predmet – pisni izpit

27. avgust 2025
Angleščina, nemščina, slovenščina kot drugi jezik ali italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit

Od 22. avgusta do 3. septembra 2025
Ustni izpiti in četrti predmet

9. september 2025
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

12. september 2025
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

Zaupajo nam