Logistični tehnik

Zakaj postati logistični tehnik?

Z logistiko se srečujemo na vsakem koraku, zato je pomembno, da poznamo in razumemo temeljne strukture in elemente logističnega sistema in procesov. Ključno je, da z ustreznim načrtovanjem, vodenjem in nadzorom nad blagovnimi in potniškimi tokovi znižamo stroške ter poskrbimo za večjo kakovost storitev.

Logistika je panoga, ki ima velik potencial za razvoj v prihodnosti, predvsem na področju nabave, organizacije, skladiščenja in transporta.

 

Logistični tehnik je prava izbira zate, če se želiš naučiti:

 • sprejemati naročila in pripravljati ponudbe,
 • urejati blagovne in potniške tokove,
 • načrtovati, voditi in reševati logistične izzive,
 • optimalno izbirati transportna sredstva,
 • obvladovati stroške,
 • optimizirati logistične procese,
 • oblikovati časovno dosegljive cilje.

Program

Strokovni naziv logistični tehnik
Lokacija Ljubljana, Kranj, online
Pridobljena izobrazba srednja strokovna izobrazba

Izvedba

Trajanje programa: 2 leti.

Izvedba srednješolskega programa poteka v živo v Ljubljani ali Kranju, ter preko spleta.

Predmetnik

Izobraževanje poteka po prilagojenem predmetniku za šolanje ob delu za odrasle. Predavanja potekajo trikrat tedensko v popoldanskem času. Šolanje lahko opravljate tudi s samoizobraževanjem.

Slovenščina 24 ETCS
Italijanščina 13 ETCS
Tuji jezik I 20 ETCS
Matematika 20 ETCS
Umetnost 3 ETCS
Zgodovina 5 ETCS
Geografija 3 ETCS
Sociologija 3 ETCS
Psihologija 3 ETCS
Fizika 6 ETCS
Športna vzgoja 14 ETCS
Tuji jezik II 10 ETCS
Kemija 3 ETCS

 

Pojasnila k predmetniku: šola oz. dijak izbere 1 izbirni predmet - sociologija ali psihologija.

Prometna varnost v cestnem prometu 3 ETCS
Pomorska agentura 3 ETCS
Digitalizacija logističnih procesov 3 ETCS
Poslovna logistika 3 ETCS
Blago in embalaža 6 ETCS
Logistika skladiščenja 7 ETCS
Podjetništvo in gospodarsko poslovanje 8 ETCS
Tehnologija komuniciranja 10 ETCS
Transportna in manipulacijska sredstva 10 ETCS
Logistika prevoza tovora in potnikov 16 ETCS
Mednarodna blagovna menjava 8 ETCS
Prometna geografija 3 ETCS
Trajnostna mobilnost in trajnostni razvoj 3 ETCS
Praktično izobraževanje v šoli 19 ETCS
Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela 15 ETCS
Poklicna matura 4 ETCS
Praktično usposabljanje z delom 6 ETCS
Odprti del kurikuluma 28 ETCS

 

Pojasnila k predmetniku: šola oz. dijak izbere 1 izbirni predmet iz izbirnega strokovnega modula.

 

Izobraževalni program traja dve leti in se zaključi s poklicno maturo.

 

Poklicna matura in nadaljevanje izobraževanja

Po opravljeni poklicni maturi, ki je sestavljena iz slovenščine, logistike, matematike ali tujega jezika in izdelka oziroma storitve in zagovora, lahko izobraževanje nadaljujete v višješolskem strokovnem programu logistično inženirstvo ali v drugih višje- in visokošolskih strokovnih programih.

Zaposlitev

Izobraževalni program vas opremi z znanjem za zaposlitev v transportni, prometni, skladiščni ali storitveni dejavnosti.

Delo lahko obsega organizacijo poslovanja v različnih skladiščnih sistemih, izvajanje del s  področja varnosti pri delu in uveljavljanja pravic iz škodnega dogodka, skrb za brezhibno delovanje delovnih sredstev, dela, povezana s prometno infrastrukturo in javnim transportom, sodelovanje v carinskih postopkih.

Na trgu dela imajo logistični tehniki zelo dobre zaposlitvene možnosti. 

Logistični tehniki so zelo iskani v različnih panogah:

 • Proizvodnja: odgovorni so za upravljanje z dobavo surovin in končnih izdelkov.
 • Trgovina na drobno: upravljajo z zalogami, dostavo in vračili.
 • Prevoz in skladiščenje: odgovorni so za prevoz blaga in upravljanje skladišč.
 • Dobaviteljska veriga: načrtujejo in upravljajo z dobavnimi verigami.

Informativni dnevi

Informativni dnevi za vpis v šolsko leto 2024/25 bodo potekali:

 • 25. januar ob 16.30
 • 15. februar ob 16.00
 • 16. februar ob 16.00
 • 13. junij ob 16.30
 • 5. september ob 16.30

PRIJAVI SE NA E-INFO DAN 

Cenik

Vpis

Vpisi v novo šolsko leto potekajo od druge polovice avgusta dalje, vključiti pa se je možno tudi kadarkoli med šolskim letom.

Vpisne obrazce prejmete v referatu šole v Ljubljani in v Kranju.

VEČ O VPISU

 

Priznavanje izpitov

Imaš nedokončane obveznosti na drugi šoli?

V referatu preveri možnosti za priznavanje že opravljenih izpitov. Priznamo vsebine, opravljene na drugi šoli, in temu primerno prilagodimo višino šolnine.

Dobra novica za vse z delovnimi izkušnjami - priznamo tudi vsebine in dosežke, pridobljene z delom.

 

Prijavi se na osebni posvet in preveri kaj potrebuješ za priznavanje že opravljenih izpitov ali vsebin pridobljenih z delom.

ŽELIM OSEBNI POSVET

Pogosta vprašanja

V štiriletne srednje strokovne programe se lahko vpišeš z najmanj zaključeno osnovno šolo.

Če si bil/a že vpisan/a v srednjo šolo in imaš opravljene izpite, ti te lahko priznamo, če so vsebine enake ali podobne in če izpiti niso starejši od 10 let.

V dvoletne poklicno-tehniške programe se lahko vpišeš, če imaš zaključeno triletno poklicno šolo. V nekatere programe se lahko vpišeš s katerokoli zaključeno poklicno smerjo, v določene programe pa le s specifičnimi poklicnimi smermi.

Za vpis v srednjo šolo ni posebnih vpisnih rokov in se lahko vpišeš čez leto.

Vpišeš se v referatu šole, kjer dobiš vse vpisne obrazce.

S seboj prinesi še:

 • spričevalo o končani osnovni šoli,
 • srednješolska spričevala ali obvestila o uspehu (če si bil/a že vpisan/a v katerokoli srednjo šolo),
 • osebni dokument in
 • fotografijo.

Prinesi originalne dokumente na vpogled in ti jih takoj vrnemo.

Nudimo tudi možnost individualnega osebnega posveta v terminu po lastni izbiri.

Želim osebni posvet

Vsa predavanja potekajo v popoldanskem času po 16.00 uri. Potekajo dvakrat do trikrat tedensko po štiri šolske ure na dan.

Ker na naši šoli izvajamo le izredno izobraževanje, pridobiš status udeleženca izobraževanja odraslih in s tem vse pravice kot redni dijak.

Vpis samo zaradi statusa na naši šoli ni mogoč.

Ob vpisu podpišeš pogodbo o izobraževanju, ki vas zavezuje k opravljanju študijskih in poravnanju finančnih obveznosti. Te obveznosti se končajo z zaključkom študija ali izpisom iz študijskega programa. S tem preneha veljati tudi status študenta in vse pravice s tega naslova.

Ob vpisu na srednješolski program v B&B izobraževalnem centru pridobiš status udeleženca izobraževanja odraslih, s tem pa vse pravice kot redni dijak. Status udeleženca izobraževanja odraslih pridobiš za obdobje:

 • 4 leta, če se vpišeš na strokovni tehniški program,
 • 2 leti, če se vpišeš na srednje poklicno-tehniški program.

Študentski boni za prehrano ti pripadajo, če nisi zaposlen/a ali prijavljen/a na Zavodu republike Slovenije za zaposlovanje.

Šolnina vključuje:

 • vsa predavanja
 • e-gradivo
 • trikratno možnost opravljanja vsakega izpita
 • dostop do e-učilnic
 • Microsoft Office 365
 • članstvo v knjižnici
  • ugodne možnosti plačila šolnine (do 10 obrokov)
  • veliko parkirišče in vedno prosta parkirna mesta
  • študijski kotiček z brezplačnim internetom
  • urejanje študijskih zadev v referatu šole 5 dni na teden
  • hitra odzivnost preko elektronske pošte
  • možnost spremljanja predavanj, ki potekajo v predavalnici tudi preko MS Teams

  Veliko predavanj poteka preko aplikacije MS Teams. Prva predavanja in vaje se izvajajo v predavalnicah. Prav tako tudi izpiti.

  Predavatelji so strokovnjaki, ki vodijo različne sektorje na ministrstvih, so vodje večjih podjetij, tako javnih kot zasebnih. Imajo bogate predavateljske in podjetniške izkušnje v domačem in mednarodnem okolju.

  Predavanja so obogatena z modernimi tehnikami in metodami dela. Večkrat nas obiščejo tudi gostujoči predavatelji. So mentorji, naravnani k reševanju problemov. Z veseljem sprejmejo skupine študentov v svojem delovnem okolju in organizirajo študijske ekskurzije.

  Logistični tehnik

  Delo lahko obsega organizacijo poslovanja v različnih skladiščnih sistemih, izvajanja del s področja varnosti pri delu, dela, povezana s prometno infrastrukturo in javnim transportom, sodelovanje v carinskih postopkih...

  Ekonomski tehnik

  Pridobljena izobrazba omogoča zaposlitev v administraciji, pri pisarniškem delu, v računovodstvu, javni upravi, upravnih in sprejemnih pisarnah, proizvodnih in storitvenih podjetjih, poštni dejavnosti, turizmu

   

  Imaš še kakšno vprašanje na katero nismo odgovorili?

  Kontaktiraj nas ali se naroči na individualni osebni posvet.

  ŽELIM OSEBNI POSVET

  Kontakt in informacije

   

  contacts/BB-PORT-010-copy-2
  Nina Lanjšček
  contacts/BB-PORT-039-copy-2
  Barbara Zakotnik-Dokl
  MV

   

  Zaupajo nam