Družinsko podjetje

Družinsko podjetje

Podjetje B&B d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1990, ko sta Bernarda in Brane Lotrič uresničila svojo dolgoletno željo po samostojnem podjetništvu. Sprva sta ustanovila šolo vožnje s skromnimi sredstvi, vendar z velikim zaupanjem v svoje še nerazvite ideje. Podjetje je začelo svojo pot z dvema starima stoenkama in štiri tisoč markami, a je sčasoma zraslo v veliko in uspešno podjetje.

Razvoj podjetja

Sprva smo ponujali opravljanje vozniškega izpita za avto, kasneje pa smo svoje storitve razširili na vse kategorije, vključno z motorji, tovornjaki, avtobusi in traktorji. Pomemben preboj je bila uvedba programa poklicne šole za tovornjakarje, ko je država zakonsko zahtevala minimalno izobrazbeno stopnjo za to področje. Podjetje je nato spontano sledilo povpraševanju in razvijalo programe srednjih, višjih in visokih šol ter strokovnih usposabljanj.

Filozofija podjetja

V podjetju se ne osredotočamo zgolj na dobiček. Pomembnejše je zadovoljstvo zaposlenih in strank. Vso ustvarjeno vrednost reinvestiramo v podjetje, kar nam omogoča stabilno rast in razvoj. V podjetju je povprečno 50 redno zaposlenih in 120 občasnih zunanjih sodelavcev. 

Družinske vrednote in vključevanje mlajše generacije

Družinski člani nimajo posebnih privilegijev pri vključevanju v podjetje. Vsak nov član začne na dnu, da spozna vse procese delovanja podjetja. Najstarejša hči Kaja je trenutno vodja razvoja poslovanja in skrbi za optimizacijo procesov, razvoj novih storitev in kakovost. Njen partner Grega pa je pomočnik direktorja.

Izobraževalni programi in trajnostni razvoj

Ponujamo široko paleto storitev na področju formalnega in neformalnega izobraževanja, ter različnih usposabljanj. Prilagajamo se trendom in povpraševanju, kar nam omogoča, da strankam stalno nudimo aktualno znanje in kompetence. Podjetje je zavezano trajnostnemu razvoju in zelenemu poslovanju.

Vizija prihodnosti

V podjetju  se trenutno osredotočamo na izboljšanje kakovosti in prepoznavnosti storitev. Sledimo trendu prenašanja odgovornosti na mlajšo generacijo, kar zagotavlja sodobne pristope in sveže ideje. Podjetje se zavezuje k ustvarjanju pozitivnega vpliva na izobraženost prebivalstva in povečanje ravni kompetenc, kar prispeva k izboljšanju zaposljivosti aktivnega prebivalstva.

Podjetje je zgled uspešnega družinskega podjetništva, ki temelji na trdem delu, medsebojnem spoštovanju in prilagajanju potrebam trga. S svojim delovanjem in vrednotami ustvarjamo okolje, kjer se znanje in izkušnje prenašajo iz generacije v generacijo, kar nam omogoča trajnostno rast in razvoj.

Zaupajo nam