NLP

NLP izobraževanja

Uspešno učenje z NLP metodami

POGLEJ VEČ

NLP diploma

POGLEJ VEČ

 

NLP je danes v svetu ena najbolj cenjenih in iskanih tehnik komuniciranja in raziskovanja človeškega vedenja. Predstavlja nabor praktičnih tehnik za izboljšanje lastne komunikacije, doseganje odličnosti na vseh področjih življenja, za prepoznavanje in razumevanje lastnih vedenjskih vzorcev in vedenjskih vzorcev drugih. Temelji na raziskovanju in modeliranju uspešnih vzorcev komunikacije in kako jih prenesti na druga področja, da dosežemo odlične rezultate.

Poveča nam možnost izbire v svojem vedenju in pri prevzemanju nadzora nad svojim življenjem v smislu psihološke svobode. Pomaga nam razumevati človeško vedenje ter nadomeščati vedenjske vzorce, ki nas ne podpirajo, z novimi vedenji, ki nas pripeljejo do zastavljenega cilja. NLP se ne usmerja v diagnostiko ali iskanje pomanjkljivosti ali napak, temveč se usmerja neposredno k ciljem in rezultatom ter njihovi hitri uresničitvi. Usmerjen je v prihodnost.

Zelo hitro nas pripelje do zelo močnih, pozitivnih in ustvarjalnih stanj zavesti, s pomočjo katerih dosegamo cilje tudi na tistih področjih, ki so se nam kdaj v preteklosti zdela nedosegljiva. V zadnjih letih se je NLP po vsem svetu zaradi svoje vsesplošne uporabnosti razširil na praktično vsa področja. Uporabljajo ga osebni svetovalci, terapevti, mediatorji, predavatelji, trenerji, zdravniki, podjetniki in še mnogi.

NLP je kratica za nevrolingvistično programiranje.

 • NEVROLOGIJA: Nanaša se na možgane, živčni sistem, preko katerega skozi 5 čutov pridobivamo izkušnje.
 • LINGVISTIKA: Nanaša se na študij jezika (verbalnega in neverbalnega), kako ga uporabljamo in kako vpliva na nas in druge.
 • PROGRAMIRANJE: Je sposobnost, da organiziramo naše komunikacijske in nevrološke sisteme, da dosežemo želene cilje in rezultate.

NLP je torej umetnost uporabe jezika in uma, da bi dosegali zastavljene cilje.

 

NLP metode so izredno učinkovite in splošno uporabne na vseh področjih, tako v poslovnem kot osebnem življenju. 


NLP DIPLOMA

Na treningu za pridobitev certifikata NLP diploma se  naučiš:

 • dosegati odličnost v komunikaciji,
 • razvijati pozitiven odnos do sebe in sveta,
 • doseči notranjo motivacijo in kako motivirati druge,
 • zamenjati stare vedenjske vzorce z bolj učinkovitimi vedenjskimi vzorci,
 • konstruktivno reševati krizne in konfliktne situacije,
 • tehnike in strategije za doseganje večjega osebnega in poslovnega uspeha,
 • kako se znebiti strahov, nelagodja in stresa,
 • veščine za izboljšanje javnega nastopanja in oblikovanja prezentacij.

PREBERI VEČ

Trajanje: 30 ur

B&B izobraževalni center, Kranj: oktober 2023


Uspešno učenje z NLP metodami

Program je namenjen vsem, ki ste aktivno vključeni v proces izobraževanja - dijakom, študentom, učiteljem, predavateljem.

Z udeležbo na tem treningu pridobiš: 

 • ustvarjanje notranje motivacije za učenje,
 • prepoznavanje in odpravljanje ovir, ki vplivajo na motivacijo,
 • učinkovito izrabo učnega časa,
 • ciljno usmerjenost,
 • spoznavanje in razvijanje osebne strategije učenja,
 • zamenjavo starih vzorcev z bolj učinkovitimi učnimi vzorci,
 • doseganje uspeha na učnem in osebnem področju,
 • razvijanje pozitivnega odnosa do sebe in učenja,
 • obvladovanje veščin za konstruktivno reševanje kriznih situacij,
 • pomoč pri odstranjevanju strahov, nelagodja in stresa pri učenju in izpitih.

PREBERI VEČ

Trajanje: 15 ur

B&B izobraževalni center, Kranj: marec 2024

Zaupajo nam