Logistično inženirstvo

Zakaj študij logističnega inženirstva?

Študij logistike je prava izbira zate, če želiš pridobiti:

 • strokovna znanja s področja logistike
 • znanja za reševanje konkretnih izzivov na področju logističnih procesov
 • veščine za organiziranje del, povezanih z nabavo, proizvodnjo, prodajo in skladiščenjem
 • kompetence za upravljanje oskrbovalnih verig in organizacijo voznega parka in transporta
 • znanje o sporazumevanju v stroki in med strokami
 • sposobnost kritičnega in celostnega razmišljanja
 • odprt pogled za alternativne rešitve in stališča
 • iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju

Program

Strokovni naziv Inženir/-ka logistike
Lokacija Ljubljana, Kranj, online
Stopnja izobrazbe VI/1 (SOK 6, EOK 5)

Ivana Šanca, diplomantka B&B Višje strokovne šole

"Predavatelji so strokovnjaki na svojem področju. Na našo srečo ga znajo na zabaven in zanimiv način predati naprej.

Napredovala sem tako na področju javnega nastopanja kot tudi na področju organizacije, saj je tekom študija potrebno redno usklajevati vse študijske obveznosti z delom in družino."

Izvedba

 

Trajanje študija: 2 leti

Izvedba študijskega programa poteka v živo v Ljubljani in Kranju, ter preko spleta.

Študij temelji na združevanju znanja s praktičnim delom.

Predmetnik

Študij temelji na združevanju teoretičnega znanja s praktičnim delom.

Poslovno komuniciranje in vodenje 5 ETCS
Strokovna terminologija v tujim jeziku 5 ETCS
Računalništvo in informatika v logistiki 5 ETCS
Praktično izobraževanje - komunikacija in informatika 3 ETCS
Uporabna matematika v logistiki 5 ETCS
Osnove ekonomike v logistiki 5 ETCS
Praktično izobraževanje - ekonomika v logistiki 4 ETCS
Osnove logistike 7 ETCS
Prevozna sredstva v logistiki 5 ETCS
Skladiščna tehnika in tehnologija 5 ETCS
Praktično izobraževanje - osnova logistike 5 ETCS
Kultura podjetja 5 ETCS
Praktično izobraževanje - odprti kurikul 1 1 ETCS
Diplomsko delo 5 ETCS
Oskrbovalne verige 5 ETCS
Digitalizacija logističnih procesov 5 ETCS
Praktično izobraževanje - oskrbovalne verige 4 ETCS
Podjetništvo 5 ETCS
Logistika v nabavnem in prodajalnem procesu 5 ETCS
Praktično izobraževanje - podjetništvo v logistiki 4 ETCS
Načrtovanje izvedbe transportnega procesa 7 ETCS
Distribucija zadnje milje 5 ETCS
Praktično izobraževanje - distribucijska logistika 4 ETCS
Notranja logistika 7 ETCS
Avtomatizacija manipulacijskih procesov 5 ETCS
Praktično izobraževanje - Notranja logistika 4 ETCS
Zakonodaja v logistiki 5 ETCS
Praktično izobraževanje - odprti kurikul 2 1 ETCS
Strokovna terminologija v logistiki - nemščina ETCS
Vojaška zgodovina ETCS

Zaposlitev

Inženirji logistike so zelo iskani strokovnjaki na trgu dela.

Pridobljena znanja lahko uporabljaš pri delu v logističnih centrih in v vseh organizacijah, kjer poteka skladiščenje, transport, proces nabave in proizvodnje.

Inženirji logistike se lahko zaposlijo v zelo različnih podjetjih:

 • Prevozna podjetja, ki se ukvarjajo s tovornim, letalskim, pomorskim prometom in dostavo paketov. Delo v teh podjetjih obsega načrtovanje in optimizacijo poti, urnikov in obremenitev prevoza.
 • Proizvodna podjetja, kjer logistični inženirji upravljajo z dobavno verigo, od nabave surovin do dostave končnih izdelkov kupcem. Delo vključuje načrtovanje zalog, vodenje skladišč in zagotavljanje pravočasnih dobav materialov.
 • Logistična podjetja, ki ponujajo storitve logistike tretjim osebam. Logistični inženirji v teh podjetjih razvijajo in izvajajo logistične storitve, prilagojene potrebam strank.
 • Trgovska podjetja, kjer logistični inženirji upravljajo z zalogami, distribucijskimi centri in dostavo blaga v trgovine.
 • Vladne organizacije, kot so poštne storitve in vojska, kjer so logistični inženirji pomembni za upravljanje dobavnih verig in prevoz blaga in opreme.

Potreba po logističnih inženirjih je tudi v bolj specifičnih panogah kot je recimo gradbeništvo, kjer načrtujejo in usklajujejo dostavo gradbenih materialov ter zdravstveno varstvo, kjer so potrebni za upravljanje z dobavo zdravil in medicinskih pripomočkov.

Informativni dnevi

Informativni dnevi za vpis v študijsko leto 2024/25 bodo potekali:

 • 25. januar ob 16.30
 • 16. februar ob 16.00
 • 17. februar ob 10.00
 • 13. junij ob 16.30
 • 5. september ob 16.30

PRIJAVI SE

Želiš izvedeti več o programu in se prepričati, da je to prava smer zate?

Prijavi se na brezplačni osebni posvet brez obveznosti, na katerem bomo odgovorili na vsa vprašanja glede študija.

ŽELIM BREZPLAČNI POSVET

Cenik

Preveri aktualne cene študija logističnega inženirstva.

CENIK

Vpis

Vpisi v študijsko leto 2024/25 bodo potekali do 9. oktobra 2024 oz. do zapolnitve prostih mest. 

Oddaj informativno prijavo že danes in si zagotovi obveščanje o vseh pomembnih datumih, povezanih z vpisom.

ODDAJ INFORMATIVNO PRIJAVO

 

Priznavanje izpitov


Priznamo vsebine, opravljene na drugi višji ali visoki šoli in temu primerno prilagodimo višino šolnine.

Dobra novica za vse z delovnimi izkušnjami - priznamo tudi vsebine in dosežke, pridobljene z delom.

Oddaj informativno prijavo in preveri možnosti za priznavanje že opravljenih izpitov.

Pogosta vprašanja

Šolnina vključuje:

 • vpisnino
 • osebni izobraževalni načrt
 • karierno svetovanje
 • e-gradivo
 • predavanja in vaje
 • trikratno možnost opravljanja vsakega izpita
 • dostop do e-učilnic
 • Microsoft Office 365
 • članstvo v knjižnici
 • študentsko izkaznico

Uspešno opravljeni izpiti na drugi šoli se lahko priznajo:

 • če niso starejši od 10 let,
 • so opravljeni na isti stopnji izobrazbe na katero se vpisuješ in
 • so vsebinsko enaki ali vsaj podobni.

Izpiti se lahko priznajo v celoti ali delno.

Predavanja potekajo v popoldanskem času do 3x tedensko po tri ali štiri pedagoške ure.

Predavanje lahko spremljaš v živo ali si posnetek predavanja ogledaš v času, ki ustreza tebi.

V spletni učilnici lahko enostavno klepetaš s sošolci in predavatelji, pregleduješ vsebine in gradivo, oddajaš naloge in spremljaš svoj napredek.

Več o online študiju


Za vpis potrebuješ:

 • spričevalo zaključenega zadnjega in predzadnjega letnika srednje šole,
 • zaključno ali maturitetno spričevalo,
 • osebni dokument in
 • dve fotografiji.

Vsi vpisni obrazci te čakajo v referatu šole.

Vse o vpisu

Za vpis v višjo strokovno šolo najprej oddaš prijavo za vpis. Prijave potekajo preko Višješolske prijavne službe in so elektronske.

 • Prva prijava poteka od konca februarja do sredine marca.
 • Druga prijava poteka zadnji teden avgusta.

Na podlagi oddane prijave te izbrana višja šola povabi na vpis. Zadnji rok za vpis je 30. 9.

Oddaj prijavo

Informativni dnevi potekajo januarja, februarja, junija in septembra.

Ker se zavedamo, da je tvoj čas dragocen in imaš morda ravno v terminu informativnih dni druge obveznosti, ti nudimo možnost individualnega osebnega posveta v terminu po lastni izbiri > Želim osebni posvet.

Termini informativni dni

Izvajamo študij prilagojen odraslim zaposlenim osebam, zato predavanja potekajo dvakrat do trikrat tedensko v popoldanskih urah. Predavanja potekajo modularno, kar pomeni, da na enkrat poslušaš en predmet, ko se ta zaključi z izpitom, pričneš z drugim.

Prisotnost na predavanjih ni obvezna in se ne beleži.

Če želiš študij zaključit predčasno, lahko opravljaš izpite vnaprej.

Lahko opravljaš izpite višjega letnika s študenti tega letnika ali se v referatu šole dogovoriš za izredni izpitni rok. V vsakem primeru smo tukaj zato, da ti pomagamo čim doseči zastavljene cilje čim prej.

Šolnino za letnik lahko plačaš na več načinov:

 1. V enkratnem znesku skupaj z vpisnino ali najprej plačaš vpisnino, naslednji mesec pa šolnino v enem obroku.
 2. Nudimo tudi možnost plačila na do 10 obrokov. Obroki se plačujejo preko položnic, ki jih prejemaš mesečno.

Upoštevamo pa tudi tvoje želje in finančne zmogljivosti, dogovorimo se lahko tudi za drugačen, tebi ustreznejši način plačila.

Poglej cenik

Večino predavanj poteka preko MS Teams. Prva predavanja in vaje se izvajajo v predavalnicah. Prav tako tudi izpiti.

Predavatelji so strokovnjaki, ki:

 • vodijo različne sektorje na ministrstvih,
 • so vodje večjih podjetij, tako javnih kot zasebnih,
 • imajo bogate predavateljske in podjetniške izkušnje v domačem in mednarodnem okolju.

Predavanja so obogatena z modernimi tehnikami in metodami dela. Večkrat nas obiščejo tudi gostujoči predavatelji. So mentorji, naravnani k reševanju problemov. Z veseljem sprejmejo skupine študentov v svojem delovnem okolju in organizirajo študijske ekskurzije.

Seveda. B&B Višja strokovna šola je nosilec ECHE listine v okviru projekta Erasmus+. To nam omogoča, da lahko delno ali v celoti sofinanciramo različne mobilnosti v državah EU.

Več o Erasmus-u

Inženir logistike

 • logistični centri,
 • v vseh organizacijah, kjer poteka skladiščenje, transport, proces
 • nabave in proizvodnje,
 • izvajanje del s področja varnosti pri delu in uveljavljanja pravic iz
 • škodnega dogodka,
 • skrb za brezhibno delovanje delovnih sredstev,
 • dela povezana s prometno infrastrukturo in javnim transportom,
 • sodelovanje v carinskih postopkih


Inženir strojništva

 • strokovnjak v podjetjih, ki se ukvarjajo z izdelavo izdelkov
 • energetskih sistemov, avtomatizacijo proizvodnih procesov,
 • vzdrževalnimi deli na strojih, napravah in energetskih sistemih,
 • upravljanje lahko zmogljivih računalniških in mehanskih sistemov,
 • razvijanje strojne in programske opreme,
 • konstruiranje, načrtovanje ekspertnih sistemov,
 • vodenje in nadzorovanje proizvodnih procesov,
 • sodelovanje pri izdelavi tehnične in tehnološke dokumentacije,
 • vodenje projektov


Inženir elektroenergetike

 • vzdrževanja in popravila v elektroenergetiki
 • planiranje elektroenergetskih projektov
 • nastavljanje relejne razlike
 • nadzor izgradenj manj zahtevnih instalacij
 • vodja oddelkov, služb ali izmen na področju elektroenergetike


Ekonomist

 • zasebna in javna podjetja, organizacije ter zavodi
 • finančno poslovanje
 • trženje
 • organizacija in menedžment
 • prodaja
 • analitika
 • komerciala

   

  Imaš še kakšno vprašanje na katero nismo odgovorili?

  Kontaktiraj nas ali se naroči na individualni osebni posvet.

  ŽELIM OSEBNI POSVET

   

  Kontakt in informacije

  contacts/BB-PORT-010-copy-2
  Nina Lanjšček
  contacts/BB-PORT-039-copy-2
  Barbara Zakotnik-Dokl
  MV

  Zaupajo nam