Kontakt

Višja strokovna šola

Pridobi stopnjo izobrazbe VI/1 in postani inženir. S tem dobiš potrditev svojega znanja in kompetenc, hkrati pa si olajšaš možnost napredovanja – tako karierno kot osebnostno.

Si želiš, da bi v šoli, kamor se vpisuješ, upoštevali znanja, ki jih prinašaš s seboj?

Na podlagi dolgoletnih izkušenj izobraževanja odraslih, smo v sodelovanju s študenti razvili unikaten model izvajanja študija, ki v največji možni meri odgovarja na potrebe trga, postavlja nove trende in spodbuja k postavljanju novih vprašanj.

 

Na pravem mestu si, če želiš:

stopnjo izobrazbe VI/1
 praktično znanje
pristen osebni odnos
 stik s strokovnjaki z izbranega področja
nadgraditi komunikacijske veščine
krepiti kritično razmišljanje
razvijati organizacijske sposobnosti

ŽELIM BREZPLAČNI POSVET

 

Šolnina vključuje:

vpisnino
osebni izobraževalni načrt
karierno svetovanje
e-gradivo
predavanja in vaje
trikratno možnost opravljanja vsakega izpita
dostop do e-učilnic
Microsoft Office 365
članstvo v knjižnici
študentsko izkaznico

VEČ O VPISU

Inženir logistike

Logistika je veda, ki poganja svet. Razvija se tako hitro, da je njen napredek dejansko težko spremljati. Sodelujemo s podjetji, ki veljajo za paradne konje slovenskega gospodarstva in predavatelji, ki so vsakodnevno vključeni v logistične procese na različnih ravneh. Njihove praktične izkušnje bistveno pripomorejo h krepitvi strokovnih kompetenc naših diplomantov.

VEČ O PROGRAMU


 

Inženir strojništva

Strojništvo je področje, ki je najmočneje vpeto v tehnološki razvoj. Inženirski poklic prinaša novo znanje, ki ga lahko takoj uporabite v delovnem okolju večjega ali manjšega podjetja, hkrati pa lahko prinaša karierno napredovanje in osebni razvoj.

Predavali vam bodo predavatelji, ki so zaposleni na visokih pozicijah v priznanih podjetjih, in s študenti vsakodnevno delijo izkušnje iz prakse. V diplomskih nalogah diplomantov strojništva so predstavljeni praktični primeri tehnoloških izboljšav, prenov in inovacij.

VEČ O PROGRAMU


 

Inženir elektroenergetike

Elektroenergetika je vpeta tako v naše zasebno življenje kot tudi v delovanje večjih in manjših podjetij. Ustrezne elektroenergetske rešitve lahko bistveno pripomorejo k tehnološkemu razvoju in napredku. Na BB povezujemo teoretično znanje s konkretnimi primeri iz prakse. Naši predavatelji so strokovnjaki, ki izkušnje iz delovnega okolja vsakodnevno prinašajo v predavalnice in z njimi seznanjajo študente. Spodbujajo jih, da rešitve različnih elektroenergetskih problemov obravnavajo v diplomskih in seminarskih nalogah ter s tem prispevajo k razvoju področja.

VEČ O PROGRAMU


 

Ekonomist

Ekonomista potrebuje vsako podjetje oziroma vsak od nas je vsaj malo tudi ekonomist. Višješolski program povezuje znanja komunikacije in tujih jezikov s konkretnimi področji (finance, trženje, organizacija). Na šoli BB spodbujamo povezovanje teorije s prakso; k temu so usmerjeni tudi naši predavatelji in mentorji.

VEČ O PROGRAMU