Vpisni pogoji

Vpisni pogoji

V programe srednjega strokovnega izobraževanja se lahko vključite vsi z zaključeno osnovno ali nedokončano srednjo šolo:

  • V 4-letne srednje strokovne programe se lahko vpišeš z najmanj zaključeno osnovno šolo
  • V 2-letne poklicno-tehniške programe se lahko vpišeš, če imaš zaključeno triletno poklicno šolo

 

Prehod s sorodnih programov

Možen je tudi prehod s sorodnih programov v skladu s študijskim programom.

V program Ekonomski tehnik PTI se lahko vključite tisti, ki ste zaključili srednjo poklicno šolo smer administrator ali trgovec-prodajalec.

V program Logistični tehnik PTI se lahko vključite vsi, ki ste zaključili srednjo poklicno šolo katerekoli smeri.

Ne zamudi pomembnih rokov.

Oddaj informativno prijavo

 

Zaupajo nam