Obnovitveno usposabljanje

Spremljevalec izrednih prevozov - obnovitveno usposabljanje

Program

Spremljevalci izrednih prevozov se morate vsakih pet let po pridobitvi statusa spremljevalca izrednih prevozov udeležiti obnovitvenega strokovnega usposabljanja. Na obnovitveno strokovno usposabljanje se lahko prijavite največ 18 mesecev pred potekom veljavnosti potrdila o usposobljenosti za spremljevalca izrednih prevozov. Poudarek usposabljanja je na obnovitvi znanja in seznanjenjem z novostmi.

Spremljevalci izrednih prevozov, ki ste pridobili potrdilo o usposobljenosti za spremljevalca izrednih prevozov pred 8. 3. 2018, se prvega obnovitvenega strokovnega usposabljanja udeležite najpozneje do 8. 3. 2023. Če se do tega roka niste udeležili obnovitvenega usposabljanja, morate ponovno pristopiti k osnovnemu začetnemu usposabljanju.

Usposabljanje je izvedeno v enem dnevu, traja 8 šolskih ur in je razdeljeno na teoretično usposabljanje (6 ur) ter praktično usposabljanje (2 uri). Izpit se izvede ločeno v drugem terminu.

 

Program obsega naslednje vsebine:

 • predpisi, ki se nanašajo na izvajanje izrednih prevozov,
 • organizacija in tehnična priprava izrednih prevozov,
 • prometna varnost pri izvajanju izrednih prevozov,
 • načela defenzivne vožnje − prepoznavanje napačnega ravnanja drugih udeležencev v cestnem prometu in možni protiukrepi in
 • praktično usposabljanje.

Pogoji za pristop

Usposabljanja se lahko udeležite kandidati, ki izpolnjujete naslednje pogoje:

 • imate vozniško dovoljenje najmanj B kategorije,
 • niste voznik začetnik,
 • niste pravnomočno obsojeni na nepogojno kazen zapora za kazniva dejanja zoper varnost javnega prometa.

Izpit za obnovitev certifikata

Izpit za obnovitev potrdila za spremljevalca izrednih prevozov obsega samo teoretični del preizkusa znanja. Izpitna pola je prav tako kot pri začetnem pridobivanju certifikata sestavljena iz sklopov vprašanj, ki imajo od 2 do 10 podvprašanj. Vsak odgovor na podvprašanje šteje eno točko. Na vprašanja kandidat odgovarja z DA ali NE. Šteje se, da je kandidat opravil teoretični del preizkusa znanja, če je dosegel najmanj 70 odstotkov skupnega števila točk. Teoretični preizkus traja 60 minut.

Podatek o uspešno opravljenem preizkusu znanja po zaključenem obnovitvenem strokovnem usposabljanju se zavede v evidenco izdanih potrdil, z začetkom veljavnosti od datuma poteka veljavnosti predhodnega potrdila.

Cena

Obnovitveno usposabljanje: 211,10 EUR (brez DDV) / udeleženca.

Cena usposabljanja je določena s soglasjem Ministrstva za infrastrukturo.

V ceno je vključeno teoretično in praktično usposabljanje, gradivo za kandidate, stroški izpita ter izdaje certifikata o usposobljenosti.

Pogosta vprašanja

Usposabljanje je izvedeno v enem dnevu, traja 8 šolskih ur in je razdeljeno na teoretično usposabljanje (6 ur) ter praktično usposabljanje (2 uri).

Izpit se izvede ločeno od usposabljanja, predvidoma pa je razmak med usposabljanjem in izpitom od 3 do 7 dni.

PREVERI TERMINE

Izpolnjevati moraš naslednje pogoje:  

 • vozniško dovoljenje najmanj B kategorije,
 • nisi voznik začetnik,
 • nisi pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora za kazniva dejanja zoper varnost javnega prometa.

  Cena usposabljanja je določena s soglasjem Ministrstva za infrastrukturo:

  • Osnovno začetno usposabljanje: 234,10 EUR (brez DDV) / udeleženca.
  • Obnovitveno usposabljanje: 211,10 (brez DDV) / udeleženca.

   Preizkus je sestavljen iz praktičnega in teoretičnega dela. Kandidati, ki uspešno opravijo praktični del (ustni zagovor), lahko pristopijo k teoretičnemu delu.

   Izpitna pola na teoretičnem delu preizkusa znanja je sestavljena iz sklopov vprašanj, ki imajo od 2 do 10 podvprašanj. Vsak odgovor na podvprašanje šteje eno točko. Na vprašanja kandidat odgovarja z DA ali NE. Šteje se, da je kandidat opravil teoretični del preizkusa znanja, če je dosegel najmanj 70 odstotkov skupnega števila točk. Teoretični preizkus traja 60 minut.

   Veljavnost certifikata za spremljevalce izrednih prevozov je 5 let.

   Spremljevalec izrednih prevozov se mora vsakih pet let po pridobitvi statusa spremljevalca izrednih prevozov udeleži obnovitvenega strokovnega usposabljanja. Namen usposabljanja je obnovitev znanja in seznanjanje z novostmi. Po usposabljanju se udeležiš teoretičnega preverjanja znanja. Po uspešno opravljenem preverjanju ti izdamo izkaznico, na kateri je navedena tudi veljavnost.

   PRIJAVI SE

   B&B, d.o.o., kot pooblaščena institucija, lahko izvaja usposabljanje samo na lokacijah, ki so odobrene z odločbo Ministrstva za infrastrukturo, v našem premeru v Kranju in Ljubljani

   Kontakt

   contacts/Klemen-Susnik_mala
   Klemen Sušnik

   Zaupajo nam