Trajnostni pristop podjetja

Poslanstvo B&B izobraževalnega centra je ustvariti pozitiven vpliv na splošno izobraženost prebivalstva ter povečati raven aktualnih kompetenc, s čimer bomo prispevali k izboljšanju zaposljivosti aktivnega prebivalstva.

Naš cilj je omogočiti vsem odraslim dostop do visoko kakovostnih izobraževalnih in učnih priložnosti, ki bodo spodbujale razvoj njihovega polnega potenciala. Pri tem povezujemo osebne izkušnje posameznikov z širšimi družbenimi, ekonomskimi, kulturnimi in okoljskimi vidiki. Naši programi izobraževanja in usposabljanja zagotavljajo pridobitev standardiziranega znanja in mednarodno primerljivih kompetenc, ki posameznikom in podjetjem omogočajo uresničevanje njihovih vizij ter pridobivanje konkurenčne prednosti.

S svojim delovanjem spodbujamo raznolikost, kakovost in trajnostnost naših izobraževalnih programov. Hkrati se zavedamo, da smo kot izobraževalna organizacija ključen element v okolju, saj spodbujamo posameznike k pridobivanju tako formalnega kot neformalnega znanja ter učnih navad. S svojim delovanjem spodbujamo vseživljenjsko učenje, krepitev samozavesti posameznikov ter izboljšanje njihovega položaja na trgu dela.

Vrednote

Spoštovanje

Spoštujemo raznolikost, mnenja in prispevke vsakega posameznika ter cenimo medsebojno spoštovanje in empatijo v vseh vidikih našega dela.

Trajnostni razvoj

Zavzemamo se za trajnostnost v vseh svojih dejavnostih in spodbujamo razmišljanje o dolgoročnih učinkih na okolje, družbo in gospodarstvo.

Dostopnost

Zagotavljamo dostop do izobraževanja in učnih priložnosti za vse, ne glede na ozadje, fizične omejitve ali finančni položaj.

Vseživljenjsko izobraževanje

Spodbujamo nenehno učenje in razvoj, saj verjamemo, da se znanje ne konča s formalnim izobraževanjem, temveč je proces, ki traja vse življenje.

Prilagodljivost

Smo prilagodljivi in odzivni na spremembe, potrebe posameznikov in trga dela, da lahko nudimo izobraževanje, ki je vedno aktualno in koristno.

Strokovnost

Naša predanost odličnosti in najnovejšim pedagoškim pristopom zagotavlja, da so naši programi kakovostni in učinkoviti.

Prispevek k trajnosti

 

Zeleno poslovanje

Zavezali smo se k trajnostnemu poslovanju in odgovornemu ravnanju do okolja ter družbe.

Brezpapirno poslovanje

S tem, ko smo prešli na brezpapirno poslovanje, smo zmanjšali porabo papirja in posledično zmanjšali tudi naš ogljični odtis. Večino dokumentov, komunikacije in arhiviranja smo prenesli v digitalno obliko.

Digitalizacija in optimizacija procesov

Digitalizacija je postala ključna za optimizacijo internih procesov. Omogoča nam boljše upravljanje in sledljivost ter zmanjšuje nepotrebno porabo energije in materialov.

Online predavanja in gradivo

Prešli smo na online predavanja in gradivo, kar zagotavlja višjo dostopnost programov, zmanjšuje nepotrebno porabo goriva in papirja.

Oglaševanje v digitalni obliki

Celotno oglaševanje poteka v digitalni obliki, kar zmanjšuje potrebo po tiskanih oglasih in letakih ter zmanjšuje porabo materialov.

Promocijski material iz recikliranih materialov

Vsi naši promocijski materiali so izdelani iz recikliranih materialov. Tako prispevamo k zmanjšanju porabe naravnih virov in ohranjanju okolja.

 

Vseživljenjsko učenje

Izobraževanje zaposlenih za pridobitev novih kompetenc za poslovni razvoj

Zaposlenim nudimo možnosti za pridobivanje novih veščin in kompetenc, ki so potrebne za uspešen razvoj njihovih kariernih poti. To vključuje tako tehnične veščine kot tudi mehke veščine, ki so pomembne za njihovo delo in rast.

Brezplačni dogodki namenjeni ozaveščanju javnosti o pomembnosti trajnostnega pristopa

Za širšo javnost organiziramo brezplačne dogodke s katerimi ozaveščamo o pomembnosti trajnostnega pristopa in spodbujamo k razmišljanju o trajnostnih vprašanjih ter ukrepanju.

Konferenca "Izzivi trajnostnega razvoja"

Konferenca je odmeven dogodek, ki se osredotoča na poglobljeno razpravo o najpomembnejših izzivih, ki jih prinaša trajnostni razvoj. Udeleženci konference so deležni dragocenih vpogledov in obsežnega znanja o trajnostnih strategijah ter njihovem izrazitem vplivu na izboljšanje družbenih, okoljskih in gospodarskih vidikov naše prihodnosti.

Razvoj kompetenc kadrov

Razvoj kompetenc kadrov je ključni gradnik uspešne poti do osebnega in poklicnega napredka. Skozi projekt kompetenčnih centrov za razvoj kadrov odpiramo vrata v svet neskončnih priložnosti tako za kadre, kot za podjetja.

 

Zagotavljanje enakih možnosti

E-obrazec za prijavo mobinga in diskriminacije

S tem ukrepom podjetje spodbuja odprto komunikacijo in zagotavlja varno okolje za zaposlene. E-obrazci za prijavo mobinga in diskriminacije omogočajo zaposlenim, da enostavno poročajo o neprimernem ravnanju in nepravičnostih, kar prispeva k preprečevanju in reševanju teh težav.

66 % žensk na vodstvenih položajih v podjetju

Podjetje je zavezano k spodbujanju enakosti spolov v organizaciji. Visok delež žensk na vodstvenih položajih prispeva k raznolikosti in predstavlja zgled za spodbujanje žensk h kariernemu napredovanju.

 

Krožno gospodarstvo

Komunalni snovni krog

Kot člani komunalnega snovnega kroga aktivno sledimo načelom krožnega gospodarstva, ki temelji na boljšem ravnanju s surovinami, recikliranju in ohranjanju naravnega okolja. Uporabljamo izključno higienski papir izdelan iz embalaže tetrapak.

Razmnoževanje rastlin s podtaknjenci

Prispevek k ohranjanju okolja vključuje tudi prizadevanje za razmnoževanje rastlin s podtaknjenci. Ta postopek omogoča razmnoževanje rastlin brez potrebe po večji porabi energije in virov, kar je ključnega pomena za ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostnega ravnovesja v naravi.

Medovite rastline v okolici poslovnih prostorov

Z zasaditvijo medovitih rastlin v okolici svojih poslovnih prostorov podjetje prispeva k spodbujanju opraševalcev in ohranjanju biodiverzitete. S tem krepimo lokalno ekosistemsko ravnovesje, podpiramo trajnostno kmetijstvo in zagotavlja boljše pogoje za življenje čebel ter drugih opraševalcev.

 

Zaupajo nam