Kontakt

VPIS V SREDNJO ŠOLO

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (SSI)

EKONOMSKI TEHNIK SSI

LOGISTIČNI TEHNIK SSI

 

Vpisni roki

Vpisi v novo šolsko leto potekajo od druge polovice avgusta dalje, vključiti pa se je možno tudi kadarkoli med šolskim letom.

Vpisne obrazce prejmete v referatu šole v Ljubljani in v Kranju.

 

Vpisni pogoji

V programe srednjega strokovnega izobraževanja se lahko vključite vsi z zaključeno osnovno ali nedokončano srednjo šolo.

 

Ob vpisu na srednjo strokovno šolo s seboj prinesite:

> originalno spričevalo zadnjega razreda OŠ

> osebni dokument,

> fotografijo za osebni dokument

Ob vpisu v program s katerokoli nedokončano srednjo šolo, predložite vsa spričevala in obvestila o uspehu, na podlagi katerih se lahko določi, katere obveznosti iz programa morate izpolniti za uspešen zaključek izobraževanja.


POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE (PTI)

EKONOMSKI TEHNIK PTI

LOGISTIČNI TEHNIK PTI

 

Vpisni roki

Vpisi v novo šolsko leto potekajo od druge polovice avgusta dalje, vključiti pa se je možno tudi med šolskim letom.

Vpisne obrazce prejmete v referatu šole v Ljubljani in v Kranju.

 

Vpisni pogoji

V program Ekonomski tehnik PTI se lahko vključite tisti, ki ste zaključili srednjo poklicno šolo smer administrator ali trgovec-prodajalec.

V program Logistični tehnik PTI se lahko vključite vsi, ki ste zaključili srednjo poklicno šolo katerekoli smeri.

 

Ob vpisu s seboj prinesite:

> originalno spričevalo o zaključnem izpitu

> osebni dokument,

> fotografijo za osebni dokument

 

Potek in organizacija izobraževanja

Izobraževanje poteka po prilagojenem predmetniku za šolanje ob delu. Predavanja se začnejo septembra in trajajo do junija. Potekajo 3-krat tedensko v popoldanskem času od 16. ure naprej. Izvedba predavanj je kombinirana, delno potekajo na lokaciji šole, delno na daljavo. Prisotnost na predavanjih ni obvezna. Literatura za pripravo na izpit in ostale obveznosti, ki jih je potrebno opraviti pred izpitom, so objavljene v e-učilnicah predmetov.

 

Plačilo šolnine

Finančne obveznosti lahko poravnate na več načinov:

> z enkratnim plačilom,

> v več zaporednih mesečnih obrokih,

> na podlagi naročilnice podjetij ali s.p.,

> na podlagi odločbe Zavoda za zaposlovanje RS (za brezposelne).

Cenik

Pri vas na faksu ni bilo tako?